Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2]

 2. Завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с. 39). Література: [1]

 3. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 5. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 5; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння інформації щодо важливих характеристик співбесіди роботодавця з претендентом на роботу; одержати під час читання тексту таку інформацію; уміти ставити відповідні запитання під час співбесіди.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Виконання завдань з лексичного тестування.

 3. Робота над новими лексичними одиницями.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 10.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Перевірте виконані вдома вправи 3, 4 (с. 131-133). Література: [2]

2.1. Виконайте вправу 5 (с. 133).

2.2. Виконайте лексичні завдання тесту №5. Література: [4]

2.3. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с. 39). Література: [1]

3. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 39. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 10 і скажіть, чи справдилися ваші припущення щодо важливих характеристик співбесіди. Література: [1]

5.2. Прочитайте текст ще раз, потім виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 41.

5.3. Працюючи в парах, поставте один одному складені запитання.

Домашнє завдання:

 1. Вправа 6 (с. 133-135). Література: [2].

 2. Завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 2 (с. 42-43). Література: [1]

 3. Текст 10 “Group roles” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 115-121). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №13

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавців з претендентами на роботу в компанії; зрозуміти таку співбесіду в аудіозапису.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстових завдань.

 4. Прослуховування діалогів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 133-135). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 7 (с. 135-136).

2.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 2 (с. 42-43). Література: [1]

2.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Перед прослуховуванням текстів виконайте завдання 1, 2 підрозділу Pre-listening task (с. 43-44).

4. Прослухайте діалогічні тексти Т6, Т7, Т8, Т9, Т10 і виконайте завдання 1 – 5 з підрозділу Listening на с. 44).