Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 8 а, б (с. 136). Література: [2]

 2. Завдання 1, 2 з підрозділу Reading and Writing (с. 45-46). Література: [1]

 3. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 6. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №14

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавців з претендентами на роботу в компанії; зрозуміти таку співбесіду в аудіозапису; вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 6.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над таблицею характеристик претендентів на роботу в компанії.

 3. Робота над новими лексичними одиницями.

 4. Прослуховування діалогів.

 5. Рольова гра.

 6. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 8 а, б (с. 136). Література: [2].

1.2. Виконайте вправу 8 в (с. 137).

2. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 з підрозділу Reading and Writing (с. 45-46). Література: [1]

3. Прослухайте слова і фрази з підрозділу Vocabulary 3 (с. 46-47), повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення. Література: [1]

4. Прослухайте діалогічний текст Т12, і виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Listening на с. 47). Література: [1]

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role-play (с. 45). Література: [1]

6. Виконайте лексичні завдання тесту №6. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1. Вправа 9 а (с. 137-138). Література: [2].

 2. Текст 11 (с. 48) – техніка читання, письмовий переклад. Література: [1]

 3. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 7. Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №15

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: удосконалювати навички розуміння і вживання умовного способу; удосконалювати техніку читання і навички письмового перекладу письмового тексту; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення такого засобу відбору працівників, як тести; уміти взяти участь у такому обговоренні; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність такого засобу відбору працівників, як характеристика претендента; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 7.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].