Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Усне реферування текстів 13 (с.53) та 14 (с. 54). Література: [1]

 2. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 8. Література: [1]

 3. Текст 12 “What is motivation?” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 127-129). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №2

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: вміти розкрити в усній формі сутність програм орієнтування і навчання персоналу організації; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про потреби, які лежать в основі побудування програм навчання працівників (в усній формі), та про цілі навчання банківського працівника (у письмовій формі); перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 8.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1. Усне реферування текстів 13 та 14.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 15.

 4. Обговорення потреб, які визначають програми навчання працівників.

 5. Письмовий виклад цілей навчання банківського працівника.

 6. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Працюючи в парах, на матеріалі текстів 13 та 14 (с. 53-54) розкажіть один одному про сутність програм орієнтування і навчання персоналу організації. Література: [1]

2. Працюючи в парах, виконайте завдання з підрозділу Pre-reading task на с. 55. Література: [1]

3.1. Прочитайте уважно текст 15 (с.55), намагаючись здогадатися про значення підкреслених слів. Потім перевірте ці слова за словником. Література: [1]

3.2. Напишіть запитання до наданих відповідей до тексту 15 (завдання 1 з Comprehension check на с. 56).

4.1. Працюючи в парах, обговоріть потреби, які визначають програми навчання працівників.

4.2. Працюючи в парах, згадайте, які знання, вміння та здібності повинен мати банківський працівник, що відповідає за кредитування (завдання 2 з Comprehension check на с. 56). Література: [1]

5. Згадайте і напишіть цілі навчання банківського працівника, який відповідає за кредитування (завдання підрозділу Writing на с. 56). Потім прочитайте свій запис усій групі. Література: [1]

6. Виконайте лексичні завдання тесту №8. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1. Текст 16 (с.55) – техніка читання, завдання 1, 2, 3 (с. 57-59). Література: [1]

 2. Текст 13 “The importance of motivation” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 130-133). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №3

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички письмового анотування тексту; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і вміти коротко висловитися про оцінювання результатів навчання персоналу; уміти брати участь в обговоренні того, що потрібно для побудування ефективних програм навчання працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].

План вивчення теми:

 1. Робота над текстом 16

 2. Письмове анотування тексту 16.

 3. Робота над текстом 17.

 4. Обговорення інформації, потрібної для побудування ефективних програм навчання працівників

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 16 (с. 55). Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, обговоріть варіанти заголовка до тексту 16; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

1.3. Працюючи в парах, дайте по черзі відповіді на запитання 2 до тексту 16 (Comprehension check на с. 58).

1.4. Працюючи в парах, прочитайте виписані вдома слова та словосполучення з тексту 16, які означають те саме, що й дефініції, представлені в завданні 3 (с. 58-59).

2. Напишіть анотацію тексту 16, після чого представте її групі.

3.1. Прочитайте текст 17 (с. 59-60), заповнюючи пропуски потрібними словами. Література: [1]

3.2. Виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 60.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть два типи інформації, потрібної для побудування ефективних програм навчання працівників (завдання з підрозділу Discussion на с. 60). Література: [1]