Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 9. Література: [1]

 2. Завдання 1, 2 підрозділу Vocabulary 1 (с. 61). Література: [1]

 3. Text 14 “Motivation and job design” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 134-138). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №4

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання роботи працівників.

Мета заняття: вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 9; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення об’єктивних методів оцінювання роботи; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про об’єктивні методи оцінювання роботи; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План вивчення теми:

 1. Рольова гра.

 2. Виконання завдань з лексичного тестування.

 3. Робота над новими лексичними одиницями.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 18.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role- play (с. 60). Література: [1]

2. Виконайте лексичні завдання тесту №9. Література: [4]

3.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 (с.61). Література: [1]

3.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обміняйтесь думками щодо можливих об’єктивних засобів оцінювання роботи працівників (Pre-reading task) на с. 61. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 18 (с.62), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно можливих об’єктивних засобів оцінювання роботи працівників? Література: [1]

5.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2, 3 (с. 62).

5.3. Зробіть письмовий переклад тексту 18.

5.4. Працюючи в парах, перевірте зроблений переклад тексту 18.

Домашнє завдання:

 1. Завдання 1, 2 до Vocabulary 2 (с.63). Література: [1]

 2. Text 15 “Flexible-scheduling strategies in work design” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 139-142). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання роботи працівників.

Мета заняття: засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення суб’єктивних методів оцінювання роботи; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти брати участь в обговоренні суб’єктивних методів оцінювання роботи; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота над новими лексичними одиницями.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 19.

 4. Обговорення суб’єктивних методів оцінювання роботи.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 2 (с. 63). Література: [1]

1.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

2. Вивчіть уважно таблицю 3 (с. 64). Обсудіть у невеликих групах (по 3-4 особи), які з двох груп засобів оцінки роботи працівників є більш ефективними. Представте спільну точку зору всій групі. Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 19 (с. 65), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно ефективних методів оцінювання роботи працівників? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 19 ще раз, потім виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Comprehension check на с.66.

3.3. Зробіть письмовий переклад двох останніх абзаців тексту 19.

3.4. Працюючи в парах, перевірте зроблений переклад двох останніх абзаців тексту 19.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи) і користуючись складеним планом та ключовими словами тексту 19, обговоріть суб’єктивні методи оцінювання роботи (завдання з підрозділу Discussion на с. 66).