Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 9.

 5. Рольова гра на тему “Засоби відбору персоналу”.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 35 (с. 122). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати те, що за часом певна ситуація вже мала б мати місце, виконайте вправу 36, вивчіть уважно інструкцію 9, після чого виконайте вправи 37, 38 (с. 122 - 124).

1.3. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2 до Vocabulary 1 на с. 32-33. Література: [1]

2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 33. Література: [1]

4.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 9 і виконайте завдання 1 (с. 33-34). Література: [1]

4.2. Для перевірки розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 34-35.

4.3. Прочитайте текст 9 ще раз і виконайте завдання 3 (с. 35).

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role-play 1 (с.35). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1. Вправи 39-40 (с. 124). Література: [2]

 2. Завдання до Vocabulary 2 (с. 35-36). Література: [1]

 3. Текст 8 “Group norms” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 110-112). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: сформувати навички розпізнавання і розуміння умовного способу в графічному тексті; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розуміння співбесіди роботодавця з претендентом на роботу в компанії; зрозуміти усне діалогічне мовлення та письмове резюме претендента на посаду працівника компанії; вміти застосувати набуті знання, вміння і навички в рольовій грі.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Прослуховування діалогів.

 4. Читання резюме.

 5. Рольова гра.

Методичні рекомендації до практичного заняття:

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 39-40 (с. 124), потім виконайте вправу 41 (с. 125). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися розпізнавати умовний спосіб під час читання, вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 126 - 131).

2. Прослухайте і прочитайте слова та фрази, необхідні для бесіди з претендентом на посаду працівника компанії (Vocabulary 2 на с. 35-36). Література: [1]

3.1. Прослухайте діалогічний текст Т4. Потім дайте відповідь на запитання (завдання 1a на с. 36). Література: [1]

3.2. Прослухайте діалогічний текст Т5 і дайте відповідь на запитання (завдання 1b на с. 36).

4. Прочитайте резюме претендента на посаду працівника компанії і виконайте завдання 2 (підрозділ Comprehension check на с. 36). Література: [1]

5. Працюючи в парах, розіграйте ситуацію, представлену в підрозділі Role- play 2 (с. 38). Література: [1]