Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

  1. Підготуватися до презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді). Тривалість доповіді: 3-4 хвилини.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №17

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1.

Мета заняття: представити результати індивідуальної (проектної) роботи у вигляді доповіді на конференції.

Обладнання:графопроектор (за потребою).

План заняття:

1. Відкриття конференції головуючим.

2. Виступи доповідачів; дискусія з проблем, порушених у доповідях.

3. Підбиття підсумків конференції головуючим, закриття конференції.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час презентації результатів індивідуальної роботи (доповіді) кожний студент має показати:

 • знання структури наукової доповіді;

 • вміння розкрити сутність теми доповіді;

 • вміння користуватися мовними засобами, притаманними науковому стилю мовлення.

У процесі конференції студенти повинні продемонструвати навички участі у дискусії, а головуючий - навички ведення конференції.

Домашнє завдання:

Підготуватися до семестрової контрольної роботи з тем 8, 10, 13:

 • Умовний спосіб

 • Лексика професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників

 • Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру з питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників

Практичне Заняття №18

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: виявити рівень володіння комунікативними компетенціями з тем 8, 10 13.

Обладнання:завдання контрольної роботи №3 з дисципліни “Англійська мова” для студентів, які навчаються за напрямом “Управління персоналом і економіка праці”.

План заняття:

 1. Виконання завдань контрольної роботи №3.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під час виконання завдань необхідно показати:

 • володіння лінгвістичними компетенціями (знання лексики професійно-спрямованого характеру, яка стосується питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників; знання форм і функцій умовного способу)

 • володіння прагматичною і соціолінгвістичною компетенціями (розуміння значущої інформації під час читання та прослуховування текстів з питань: сутність управління людськими ресурсами, функції і завдання управління людськими ресурсами, планування людських ресурсів, набір і відбір працівників).

Семестр 2

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: орієнтування і навчання персоналу в організації.

Мета заняття: засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення сутності орієнтування і навчання персоналу в організації; одержати під час читання текстів потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність орієнтування працівників в організації та важливість програм їх навчання.

Обладнання:навчальний посібник [1], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота над новими лексичними одиницями.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 13.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 14.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Щоб оволодіти новими лексичними одиницями, необхідними для розкриття сутності орієнтування і навчання персоналу в організації виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Vocabulary 1 (с.52). Література: [1]

1.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 52. Література: [1]

3.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 13 (с.53). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 13 ще раз. Знайдіть у ньому синоніми слів, представлених у завданні 2 (с. 53).

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 53. Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 14 (с.54). Чи є в ньому підтвердження ваших припущень? Література: [1]

5.2. Прочитайте текст 14 ще раз, потім виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.54-55.