Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Текст 20 (с.67) – техніка читання, відповіді на запитання (підрозділ Reading and discussion на с. 67). Література: [1]

 2. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 10. Література: [1]

 3. Text 16 “Paying for performance” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 143-145). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оцінювання і оплата роботи працівників.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички обговорення прочитаного; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 10; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення сутності системи оплати праці; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про сутність системи оплати праці.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Робота над текстом 20.

 2. Виконання завдань з лексичного тестування.

 3. Робота над новими лексичними одиницями.

 4. Виконання дотекстового завдання.

 5. Робота над текстом 21.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 20 (с. 67). Література: [1]

1.2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), дайте відповіді на запитання (підрозділ Reading and discussion на с. 67). Потім презентуйте їх узагальнений варіант усій групі.

2. Виконайте лексичні завдання тесту №10. Література: [4]

3.1. Щоб оволодіти новими лексичними одиницями, необхідними для обговорення сутності системи оплати праці, виконайте завдання до Vocabulary 1 (с. 68). Література: [1]

3.2. Прослухайте ці слова, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

4. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), дайте відповідь на запитання, представлене у підрозділі Pre-reading task (c. 68). Література: [1]

5.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 21 (с.68-69), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Чи є в ньому підтвердження ваших припущень відносно засобів залучення, мотивування і удержання працівників? Література: [1]

5.2. Працюючи в парах, обговоріть варіанти заголовка до тексту 21; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

Домашнє завдання:

 1. Текст 21 (с.68-69) – техніка читання, письмовий переклад. Література: [1]

 2. Text 17 “The nature of leadership” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 145-148). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №7

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: оплата роботи працівників.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи встановлення оплати праці; удосконалювати навички письмового анотування прочитаного.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].

План заняття:

 1. Робота над текстом 21.

 2. Виконання дотекстового завдання.

 3. Робота над текстом 22.

 4. Анотування тексту 22.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте по черзі вголос текст 21. Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, перевірте виконаний вдома переклад тексту 21.

2. Працюючи в парах, спробуйте дати відповідь на запитання, представлене у підрозділі Pre-reading task (с. 69). Література: [1]

3.1. Прочитайте уважно перший абзац тексту 22 (с.69). Чи підтвердилися ваші думки щодо інформації, необхідної для встановлення оплати праці? Література: [1]

3.2. Прочитайте текст 22 до кінця. Потім складіть план тексту у письмовій формі.

3.3. Працюючи в парах, виконайте завдання 1, 2, 3 підрозділу Comprehension check (с. 70-71).

4. Напишіть анотацію тексту 22, після чого представте її групі. Література: [1]