Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Текст 24 - письмова анотація. Література: [1] (Перевіряється викладачем у позааудиторний час)

 2. Текст 25 (с.77-78) – техніка читання, усний переклад; завдання 3 (Comprehension check) на с. 78-79). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №10

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: звільнення працівників в організації.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати вміння ставити запитання відносно одержаної під час читання інформації; удосконалювати навички письмового перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати навички обговорення важливих питань, пов’язаних із звільненням працівників.

Обладнання: навчальний посібник [1], словник-мінімум [3].

План заняття:

 1. Робота над текстом 25.

 2. Письмовий переклад тексту 26.

 3. Обговорення важливих питань, пов’язаних зі звільненням працівників.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос текст 25 (с.77-78). Література: [1]

1.2. Працюючи в парах, поставте один одному складені вдома запитання і дайте відповіді на них (завдання 3 Comprehension check на с. 78-79).

2.1. Перекладіть у письмовій формі текст 26 (с.79-80). Придумайте до нього заголовок. Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, перевірте виконаний переклад тексту 26. Обсудіть варіанти заголовку до тексту і представте найбільш доречний варіант усій групі.

3. Обговоріть усією групою важливі питання, пов’язані із звільненням працівників (підрозділ Discussion на с.80). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 12. Література: [1]

 2. Текст Case (с.81- 83) – техніка читання, усний переклад першої половини (до абзацу, який починається словами “Besides actively seeking employee input…”). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №11

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: звільнення працівників в організації; виробнича ситуація.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 12; удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; удосконалювати навички самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

  1. Виконання завдань з лексичного тестування.

  2. Робота над описом виробничої ситуації.

  3. Самостійне опрацювання тексту “Contingency theories of leadership”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Виконайте лексичні завдання тесту №12. Література: [4]

2. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос першу половину тексту Case (с.81-82). Література: [1]

3. Самостійно опрацюйте текст 20 “Contingency theories of leadership” та виконайте завдання до нього (с. 159 – 162). Література: [1]

Домашнє завдання:

 1. Текст Case (с.81- 83) – техніка читання, усний переклад другої половини (з абзацу, який починається словами “Besides actively seeking employee input…”). Література: [1]

 2. Підготуватися до обговорення виробничої ситуації (Case) в компанії Levi-Strauss&Company.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №12

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: виробнича ситуація.

Мета заняття: удосконалювати техніку читання і навички усного перекладу професійно-спрямованого тексту; уміти використати набуті знання з управління персоналом і сформовані мовленнєві компетенції в обговоренні виробничої ситуації;удосконалювати навички аудіювання монологічного повідомлення професійно-спрямованого характеру.

Обладнання: навчальний посібник [1], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

  1. Робота над описом виробничої ситуації.

  2. Обговорення виробничої ситуації.

  3. Прослуховування монологічного повідомлення; контроль розуміння прослуханого тексту.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Прочитайте і перекладіть по черзі вголос другу половину тексту Case (с.82-83). Література: [1]

2.1. Розділіться на три підгрупи (команди).

Обсудіть у кожній команді відповідь на одне з запитань, представлених у завданні 2 на с. 83. Підготовте остаточний варіант відповіді у вигляді усного повідомлення. Оберіть відповідального за презентацію повідомлення.

2.2. Представте підготовлене повідомлення всій групі.

2.3. Обсудіть повідомлення, представлені членами інших команд.

2.4. Обсудіть і оцініть роботу членів кожної команди.

3.1. Прослухайте текст Т11, намагаючись зрозуміти його якомога повніше і точніше. Придумайте доречний заголовок прослуханого повідомлення.

3.2. У поданих нижче реченнях виберіть завершення, які відповідають змісту прослуханого.

 1. Skill-based training _____.

 1. gives employees the possibility of learning modern methods

 2. hinders employees to perform extraordinary tasks

 3. provides employees with an advanced accounting procedures

 4. simplifies the ways of learning bookkeeping

 1. If employees do not have the chance to learn new skills _____.

 1. they cut down the staff turnover

 2. they are unlikely to leave your company

 3. they have to adjust to the new industry

 4. they are less likely to stay with your company

 1. Thanks to skill-based training, _____.

 1. employees’ performance appraisal improves

 2. employees face a lot of challenges

 3. employees feel valued and appreciated

 4. employees are less worried

 1. Training makes your company more attractive because _____.

 1. it encourages qualified candidates to apply

 2. it provides an opportunity for prospective employees to grow

 3. existing employees cannot be dismissed

 4. there is little chance that applicants who don’t have a specific skill will be hired