Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Практичне Заняття №7

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: удосконалювати вміння вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; удосконалювати техніку читання; уміти брати участь в обговоренні можливих програм планування людських ресурсів; навчитися складати анотацію тексту; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 3.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 6.

 3. Обговорення можливих програм планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту.

 4. Формування навичок анотування.

 5. Складання анотації тексту 6.

 6. Виконання завдань з лексичного тестування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2]

1.2. Для вдосконалення вмінь виражати побажання і розуміти побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправи 26 та 27 (с. 116).

1.3. Прочитайте по черзі вголос текст 6 (с. 21-22). Література: [1]

2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 22.

3. Працюючи в парах, обговоріть можливі програми планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту (підрозділ Discussion на с. 23). Література: [1]

4.1. Ознайомтеся з рекомендаціями до написання анотації тексту, статті, книги тощо (с. 23-26). Література: [1]

4.2. Вивчіть уважно приклад анотації на матеріалі тексту 5 (завдання 2 на с. 26).

5. Користуючись вищезазначеними рекомендаціями та прикладом анотації тексту 5, напишіть анотацію тексту 6, після чого представте її групі.

6. Виконайте лексичні завдання тесту №3. Література: [4]

Домашнє завдання:

 1. Завдання 1, 2, 3 підрозділу Reading, техніка читання тексту 7 (с.27 - 28). Література: [1]

 2. Текст 3 “Benefits of teams” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 91 - 93) . Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №8

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: набір і відбір працівників.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження переваги уявної ситуації; удосконалювати техніку читання; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення цілей і шляхів набору працівників; уміти брати участь в обговоренні цілей набору працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію про шляхи досягнення цілей рекрутингу.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3].

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над текстом 7.

 3. Обговорення цілей набору персоналу.

 4. Робота над текстом 8.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Щоб навчитися виражати перевагу уявної ситуації, виконайте вправу 28, вивчіть уважно інструкцію 7, після чого виконайте вправи 29, 30 (с. 116 - 120). Література: [2]

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 7 (с. 27). Література: [1]

2.2. Працюючи в парах, виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 28.

2.3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обміняйтесь думками щодо можливих заголовків абзаців тексту та ключових слів, потім повідомте результати всій групі (завдання 3 на с. 28).

3. Працюючи в парах, обговоріть цілі, яким служить набір персоналу (підрозділ Discussion на с. 28). Література: [1]

4. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 8 (с.28 - 29) і придумайте заголовок. Література: [1]