Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 6 (с. 103). Література: [2]

 2. Завдання 3 (с. 12). Література: [1]

 3. Завдання 1, 2, 3 до Vocabulary 1 (с. 13-14). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №4

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності, важливості того, щоб певна ситуація мала місце; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення методів прогнозування попиту на працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи прогнозування попиту на працівників.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 4.

Методичні рекомендації до практичного заняття

  1. Перевірте виконану вдома вправу 6 (с. 103). Література: [2].

 1. Щоб навчитися вживати умовний спосіб для вираження наказу, вимоги, поради, рекомендації, пропозиції, необхідності, важливості того, щоб певна ситуація мала місце, виконайте вправу 12, вивчіть уважно інструкцію 4, після чого виконайте вправи 13, 14 (с. 105-108).

 1. Прочитайте вголос слова, що містяться в тексті 3, та їх дефініції, представлені у завданні 3 (с. 12). Література: [1]

  1. Працюючи в парах, перевірте виконані вдома завдання 1, 2, 3 з підрозділу Vocabulary 1 (с. 13-14).

  2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

 1. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 14. Література: [1]

  1. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилин) текст 4 (с. 15), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1]

  2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 3 (Comprehension check) на с. 16-17.

Домашнє завдання:

 1. Вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2]

 2. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 2. Література: [1]

 3. Підготуватися до обговорення методів прогнозування попиту на працівників.

ПРАКТИЧНЕ Заняття №5

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Тема 14. Інформативне читання текстів професійно-спрямованого характеру.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження порівняння з уявною ситуацією; уміти брати участь в обговоренні методів прогнозування попиту на працівників; перевірити рівень засвоєння лексичного матеріалу Unit 2; оволодіти навичками самостійної роботи з фаховою літературою.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], збірник завдань з лексичного тестування [4].

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Обговорення методів прогнозування попиту на працівників.

 3. Виконання завдань з лексичного тестування.

 4. Самостійне опрацювання тексту “Teamwork makes EDS an information powerhouse”.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконані вдома вправи 15, 16 (с. 108-109). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися виражати порівняння з уявною ситуацією, виконайте вправу 17 та вивчіть уважно інструкцію 5, після чого виконайте вправи 18, 19 (с. 109 – 111).

2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), порівняйте відомі вам якісні методи прогнозування попиту на працівників (підрозділ Discussion на с.17). Література: [1]

3. Виконайте лексичні завдання тесту №2. Література: [4]

4.1. Зверніться до “Методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів” і ознайомтесь з підрозділом “Методичні рекомендації до організації інформативного читання фахових текстів” (с. 7 - 8).

4.2. Користуючись зазначеними рекомендаціями, опрацюйте самостійно текст 1 “Teamwork makes EDS an information powerhouse” та виконайте завдання 1 до нього (с. 84 - 85). Література: [1]