Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1. Прочитайте текст. Складіть до нього план. Як ви розумієте поняття «рідна мова»? Яку роль виконує рідна мова у формуванні особистості?

Поняття «рідна мова»

Що ж таке рідна мова? Яку мову вважати рідною? ... Визначення рідної мови подається в книжці Д.Розенталя і М.Теленкової «Словарь-справочник лингвистических терминов»: «Язык, усваиваемый ребёнком в раннем детстве путем подражания окружающим его взрослым» (М., 1985. - С. 271). Але воно не дає вичерпної відповіді. А як бути, якщо дитина з раннього дитинства виховувалась у чужорідному мовному середовищі? На жаль, багато мовознавців забуває про те, що рідна мова закладена в людині генетично. Сучасна електроніка фіксує національні особливості плачу новонародженої дитини. То чи маємо ми право байдуже ставитися до свого національного генетичного коду? Чужа мова, насаджена в ранньому віці, гальмує розумовий розвиток дитини: «...учені підтвердили геніальний здогад Вільгельма Гумбольдта, висловлений у XVIII ст., що мова у вигляді коду існує в нейроклітинах людського мозку і генетично передається від батьків до дітей. Навчання мови дитиною йде як розшифровка коду. Мало того, мозок людини має ділянки, функціональне значення яких запрограмоване на майбутнє».

Як стверджував видатний мовознавець О.Потебня, мислення дитини повинно формуватися на ґрунті рідної мови, і поки воно не дозріло, поки не сформувався остаточно мовно-розумовий апарат, двомовність є шкідливою. Давно помічено, що маленькі діти, коли вчаться розмовляти, самі створюють слова та їх форми, іноді несвідомо за принципами давньоруської мови. Це ще один доказ того, що мова передається генетично з роду в рід, від дідів і прадідів онукам. П. Мовчан пише у своїй статті «Мова - явище космічне» (Літ. Україна. - 1989, - № 43, 46-48): «Мова - це п'ята ефірна стихія, яка облягає національний простір, і зменшення її сфери призводить до утворень своєрідних озонних отворів, через які вривається чорна енергія, що деморалізує народ... Мова - це певним чином і антропологія. Зміна мови не може не позначитись на зміні антропологічного типу. Зменшується об’єм пам’яті, відповідно зазнають змін і півкулі головного мозку. Якщо замість 40 найменувань криги у балкарців чи 30 назв снігу у ненців уживається лише одна – просто «крига» і просто «сніг», то, зрозуміла річ, це не може не позначитись на всіх параметрах того чи іншого генотипу».

Ось що таке рідна мова. Пам’ятаймо про це!6

2. Ознайомтеся зі “Зверненням до спадкоємців мови” і законспектуйте його. Усно необхідно відповісти на питання, що вміщені у кінці розділу.

Звернення до спадкоємців мови

  1. Мова - запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє.

  2. Захист рідної мови - найприродніший і найпростіший, найлегший і водночас найнеобхідніший спосіб національного самоутвердження і діяльності в ім’я народу.

  3. Володіння рідною мовою - не заслуга, а обов’язок патріота. Розмовляй рідною мовою скрізь, де її розуміють, з усіма, хто її розуміє.

  4. Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не за якісь принади чи вигоди, а за те, що вона - мати.

  5. Розмовляй у сім’ї мовою своєї нації. Не вмієш - учись. Пам’ятай: найкращі вчителі мови для дітей - це мати і батько. Прищеплюй дітям ставлення до мови як до святині, найдорожчого скарбу.

  6. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до твоєї рідної мови.

  7. У наш час доволі поширені змішані шлюби. Природно, що в таких сім’ях виникає проблема вибору мови. В ідеалі тут повинні звучати обидві мови, однак не в якомусь змішаному вигляді, а кожна - у своєму літературному варіанті. Мова - це засіб залучення своїх дітей до багатств духовної культури обох народів.

  8. Вивчай інші мови. Це дасть можливість не тільки оволодіти ключами до скарбниць духовності інших народів, але й об’єктивно оцінити свою мову, її сильні та слабкі сторони.

  9. Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову - державну мову України. Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги до неї, бо це вияви зневаги до твоєї молодої держави.

  10. Нашому поколінню випало складне і відповідальне завдання - відродження української мови, державності, нації. Діймо в ім’я нашого народу, в ім’я вищих ідеалів людства - свободи і справедливості.

3. Підберіть і запишіть п’ять висловлювань про мову.