Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

3. Поняття ділового спілкування

У діловому спілкуванні переважає діалогове спілкування. Розглядаючи структуру діалогового спілкування, можна виділити п'ять його стадій: початок бесіди, передання інформації, аргументація, нейтралізація, прийняття рішень. Цим стадіям відповідають п'ять основних принципів ведення ділових бесід:

- звернути увагу співрозмовника,

- викликати у нього зацікавленість,

- детально обґрунтувати бесіду,

- виявити інтереси й усунути сумніви,

- втілити інтереси співрозмовника в остаточне рішення.

У бесіді ми виступаємо «посередниками» між конкретною ситуацією і певною людиною або групою. Тому потрібно орієнтуватися як на співрозмовника, так і на ситуацію. Ми маємо й певні цілі відносно співрозмовника: пояснення (лекція, повідомлення), стимулювання ініціативи; формування або підсилення певного настрою. Відповідно до цього можна виділити такі види бесід:

- професійні бесіди, коли розглядаються спеціальні проблеми без впливу на почуття;

- промови, мета яких — досягнути домовленості щодо спільних дій у процесі інформації та аргументації. Такі промови впливають як на почуття, так і на розум та волю. Особливим видом таких бесід є дискусії й дебати;

- виступи, що стосуються певної події (вітальні промови, подяки, вступні слова).

Завдання до самостійної роботи

1. Перекладіть і запишіть словосполучення.

Надпись на скоросшивателе «Дело»; плохо дело! Круг дел; дело в том…; странное дело; по служебному делу; по делам службы; справиться з делом; оставлять дело без движения; дело подвернулось кстати; браться за дело; дело обстоит так; обращаться по делу; дело подходит к концу; известное дело! темное, подозрительное дело; дело проиграно; общее дело; дело за небольшим стало; ведение дела.

? Питання для самоконролю

  1. Що таке спілкування?

  2. Назвіть невербальні засоби спілкування.

  3. Що ви виділили для себе із порад, вміщених у цьому розділі?

Література до теми

(1-10)

Тема 5. Риторика і мистецтво презентації

Мета: ознайомити студентів з видами публічного мовлення; закріпити знання щодо створення і проведення презентацій

План

1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

2. Види публічного мовлення.

3. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати

Методичні рекомендації до самостійної роботи

1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію

Риторика – це наука красномовства, ораторського мистецтва, теорія виразного мовлення, що вивчає найбільш ефективні способи його побудови. Феофан Прокопович, викладач риторики у Києво-Могилянській академії, називав її (риторику) царицею душ, княгинею мистецтв. У США її називають теорією і практикою комунікації, у Японії – теорією мовного існування людини, у Бельгії – неориторикою; держави Заходу вкладають значні кошти в її розвиток з метою формування національного інтелекту як найціннішого ресурсу. Закони риторики відбивають системність мисленнєво-мовленнєвої діяльності (що – навіщо -як).

Усне спілкування поділяється на публічне і приватне.