Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Українська мова за професійним спрямуванням Ден. Ч. 1. Малигіна (2 курс) 2011.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

Література до теми

(1-10)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Практичне заняття 6

ТЕМА 5. Риторика і мистецтво презентації

Мета заняття: виробити навички ораторського мистецтва для застосування у майбутній професійній діяльності.

План заняття

1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

3. Мистецтво аргументації.

3.1. Техніка і тактика аргументування.

3.2. Мовні засоби переконування.

Обладнання: ·навчально-методичний посібник з дисципліни; мультимедійне устаткування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Спираючись на опрацьований самостійно матеріал, виконайте практичні завдання.

Завдання

1. Запишіть словосполучення українською мовою. З трьома з них (на вибір) складіть речення.

Участник сделки; уход на другую работу; потеря трудоспособности; значительная стоимость; фальсификация данных; несоответствие денежных поступлений; расчетная ведомость; отремонтировать текущую крышу; прибыль составила четыре процента; составьте мне компанию.

2. Поставте наголос у словах. Які з наведених слів можуть мати дублетний наголос?

А. Адресний, помилка, завдання, видання, вигода, виробіток, живопис, літопис, запродати, розходження, питання, звертання, зібрання, надати, каталог, корисний, черговий, новий, процент, фаховий.

Б. Алфавіт, ненавидіти, байдуже, читання, оптово-роздрібний, заняття, атлас, допоміжний, надлишок, мабуть, випадок, гуртожиток, зайнятий, дешевизна, напій, завдання, принести, середина, ім’я, чотирнадцять.

3. Конкурс скоромовок

1 Ішов хлопець із ярмарку, по колоді через воду. Тільки став він на колоду, бовть у воду. Викис, вимок, виліз, висох, став на колоду. Та знов - бовть у воду. 2. Їхав Прокіп мимо кіп. Лічив снопи по три копи: Одна копа ковпаком, Друга копа ковпаком, Третя копа ковпаком. 3.Їхали крамарі, стали на горі та й забалакались про Прокопа, про Прокопиху і про маленькі Прокопенята. 4. Їла Марина малину. 5. На річці Лука спіймав рака в рукав. 6. На кому шапка найковпакуватіша. 7.У бобра добра багато. 8. Пиляв Пилип поліна з лип. 9.Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало. 10. Ґедзик ґвалт гукає ґаву, кличе ґаву на галяву. Ґава виглянула з ґанку, гука ґедзя на гулянку. 11. Щедрик, щедрик, щедрівочка, щедрим людям щирі словечка.12.Сів Василь на сіль.

4. Перекладіть українською мовою і сформулюйте основні правила, яких слід дотримуватись під час безпосереднього спілкування. Як ви розумієте цей вислів?

Благородный муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать чётко; о том, чтобы его лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его действия были осторожными; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу (Конфуций).

Довідка: благородный – шляхетний; почтительный – поважний, шанобливий; искренний – щирий; последствия – наслідки; извлечь – мати, дістати, здобути.

5. Захист рефератів з використанням мультимедійного устаткування. Аналіз аргументації. Аналіз мовлення доповідача та рецензента.