Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. На які ланки можна поділити державну податкову службу?

  2. Які функції виконує кожна ланка державної податкової служби?

  3. Що розуміють під адмініструванням податків, зборів, обов’язкових платежів?

  4. В чому полягає значимість процесу адміністрування податків, зборів, обов’язкових платежів для держави в цілому?

  5. Охарактеризуйте статус ДПС України. У чому полягає його особливість?

  6. Перелічіть основні завдання органів ДПС України.

  7. Що означає принцип багаторівневої ієрархічної організації органів ДПС України?

Тестові завдання

1. Завданнями органів державної податкової служби вищого рівня є:

а) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

б.) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

в.) формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб.

2. Завданнями органів державної податкової служби нижчого рівня є:

а.) прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

б.) роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

в.) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

3. До функцій податкової міліції відносять:

а.) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

б.) розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

в.) ведення обліку податкових надходжень.

4. Який підрозділ державної податкової служби здійснює забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків?:

а.) ДПC України;

б.) податкова міліція;

в.) відділ економічного аналізу ДПІ.

Література

[5-8; 47; 50]

Тема 2. Облік платників податків органами державної податкової служби

Мета:

Поширити та закріпити знання студентів з питань ведення обліку платників податків органами нижчої ланки податкової служби.

План вивчення теми

1. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

2. Порядок реєстрації фізичних осіб.

3. Інформаційні зв’язки між підрозділами органу державної податкової служби при реєстрації платників.

4. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження суб'єктів підприємницької діяльності, що ухиляються від сплати податків

Методичні рекомендації

Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення органами державної податкової служби контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають усі платники податків.

Взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів.

Для самостійного опрацювання першого та другого питань слід звернутися до Наказу ДПА України від 17.12.10 № 954 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України».

При опрацюванні третього питання необхідно спиратися на Наказ Міністерства Фінансів України від 09.12.11 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів". На основі розглянутих матеріалів для систематизації отриманих знань доцільно скласти схему інформаційних зв’язків між підрозділами органу державної податкової служби при реєстрації платників із зазначенням форм документів.

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

Порядок повідомлення органів державної податкової служби про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, визначений розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1439/18734, який набрав чинності 14.01.2011 (далі – Порядок обліку). Додатком 11 до Порядку обліку затверджена форма повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (ф. № 20-ОПП).

Відповідно до пунктів 8.4 та 8.5 розділу VIII Порядку обліку платник податків зобов’язаний подати повідомлення за ф. № 20-ОПП до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкту оподаткування або об’єкту пов’язаного з оподаткуванням або через який проводиться діяльність протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкту.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначене повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.