Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Платник податків.

Великий платник податків.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб.

Реєстр великих платників податків.

Реєстр неприбуткових організацій і установ.

Реєстр фізичних осіб - платників податків суб'єктів підприємницької діяльності.

Література

[5-8; 13-15; 16-18]

Практичне заняття № 2

Тема 3. Облік податкових платежів в органах державної податкової служби

Мета:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

  • ведення карток особових рахунків;

  • відображення в облікових реєстрах нарахованих та сплачених сум податкових зобов’язань;

  • складання звітів про надходження податків і зборів, проведення контрольних заходів

План

  1. Облікові реєстри надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів.

  2. Ведення карток особових рахунків.

  3. Облік нарахованих та сплачених сум податків і зборів.

  4. Облік нарахованих та сплачених сум штрафних санкцій.

  5. Облік сум переплат податків, зборів, обов’язкових платежів.

Методичні рекомендації

Оперативно-бухгалтерський облік податків та неподаткових платежів у ДПІ - це облік податків, податкового кредиту та інших платежів, передбачених Класифікацією доходів та видатків бюджету, а також сум фінансових санкцій та пені, які застосовуються до підприємств та громадян згідно з чинним законодавством. Оперативно-бухгалтерський облік платежів до бюджету зумовлює використання такої законодавчої та нормативної бази: Конституції України, Податкового кодексу України, Закону України "Про державну податкову службу", Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 р. № із змінами і доповненнями.

Відділ обліку платежів до бюджету одержує документи від установ банків, держказначейства та платників податків. Операції по нарахуванню платежів до бюджету в особових рахунках платників здійснюються на підставі таких документів:

а) податкових декларацій, звітів, розрахунків, платіжних доручень, довідок платників про авансові платежі;

б) рішень начальника органу ДПС (заступника начальника) за актами перевірок проведених інспекторами податкової інспекції по донарахуванню сум або скасуванню раніше нарахованих сум платежів, фінансових санкцій та пені;

в) рішень КРУ та інших контролюючих органів;

г) рішень арбітражного суду.

По деклараціях, розрахунках, що надійшли своєчасно проводиться нарахування у особових рахунках платників по термінам сплати. Звіти, що надійшли несвоєчасно, передаються до відділу оподаткування для перевірки, складається акт про порушення терміну подання звітності.

Відображення у картках особових рахунків та реєстрах сум надходжень до бюджету здійснюються на підставі таких документів:

а) реєстру розрахункових документів про зарахування платежів до бюджету у електронному та паперовому вигляді та копії розрахункових документів;

б) копії платіжних доручень установ Ощадбанку про прийняття платежів готівкою;

в) копій квитанцій за ф.№ 24 та ф.№ 10, виданих сільськими, селищними та міськими Радами народних депутатів, супровідних відомостей за ф.№ 28;

г) поштових переказів;

д) протоколів про проведення взаємозаліків.

Відділу обліку платежів до бюджету наступного дня після банківського одержують від установ банків відомості про зарахування платежів до бюджету у вигляді електронного реєстру, документів про сплату платежів до бюджету, щоденну банківську звітність за ф.№ 412 у електронному вигляді.

З метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету ведуться особові рахунки платників по кожному виду платежів. Номери особових рахунків юридичних осіб відповідають ідентифікаційним кодам. Особові рахунки платників ведуться на картках засобами програмного забезпечення.

Для виконання запропонованих завдань студентам слід звернутися до вищевказаних нормативних документів для визначення необхідної форми картки особового рахунку платника та особливостей її ведення.