Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Тема 3. Облік податкових платежів в органах державної податкової служби

Порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформаційні зв’язки між підрозділами органу державної податкової служби при проведенні обліку податкових надходжень.

Документи, на підставі яких проводиться облік платежів до бюджету. Джерела надходження, перелік документів, які є підставою для проведення обліку податкових надходжень. Первинні документи про нарахування, зменшення, списання, відстрочення або розстрочення сплати сум податкових зобов’язань: документи, що підтверджують податкові зобов’язання, самостійно визначені платником; документи, що підтверджують податкові зобов’язання, нараховані (зменшені, списані) органом державної податкової служби; документи, що є підставою для відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов’язань; документи, передбачені процедурою апеляції та податкового компромісу; документи, передбачені процедурою банкрутства, введення (припинення) мораторію. Документи, що підтверджують погашення платником податкових зобов’язань.

Порядок ведення особових рахунків платників. Опис та форми карток особового рахунку. Порядок нарахування в картках особових рахунків. Облік надходжень платежів до бюджету. Облік відстрочених або розстрочених податкових зобов’язань. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій: нарахованих та сплачених платником самостійно; нарахованих органом державної податкової служби. Облік сум переплати по платежах, надміру сплачених платежів, попередньо сплачених платежів. Облік повернення платнику зайво або помилково внесених сум платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок сплати інших платежів.

Узагальнюючі, звітні документи органів державної податкової служби про результати обліку податкових платежів. Реєстр надходжень та повернень за платежами до бюджету. Звітність про нарахування, надходження, податковий борг (недоїмку) та надміру сплачені платежі до бюджету.

Тема 4. Податковий аналіз в системі адміністрування податків

Податковий аналіз як етап управління податковими платежами. Сутність податкового аналізу і його особливості на макро- та мікрорівні управління оподаткуванням. Класифікація податкового аналізу за різними ознаками: часом виконання, об'єктами управління, методикою вивчення об'єктів, ступенем охоплення досліджуваних об'єктів, змістом програми тощо.

Функції податкового аналізу: визначення, вивчення, оцінка резервів і їх зміст. Принципи податкового аналізу та їх особливості.

Порядок і послідовність виконання податкового аналізу. Етапи податкового аналізу, механізм їх реалізації органами державної податкової служби.

Змістовий модуль 2. Практика адміністрування податків

Тема 5. Планування як складова адміністрування податкових платежів

Планування податкових платежів і його характеристика. Планування податкових платежів і зміст основних його елементів. Рівні планування податкових платежів залежно від рівня управління: державне планування податкових платежів; планування податкових платежів на рівні місцевих органів самоврядування; планування податкових платежів на підприємстві. Характеристика рівнів планування податкових платежів.

Планування податкових надходжень на макрорівні. Інформаційно-аналітична база проведення планування. Співставлення прогнозних показників. Врахування змін елементів оподаткування: переліку об’єктів та суб’єктів, розміру ставок, пільг, строків сплати податків та зборів (обов’язкових платежів).