Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1.Методологія адміністрування податків

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади адміністрування податків

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади адміністрування податків та зборів

Тема 2. Облік платників податків органами державної податкової служби

Тема 3. Облік податкових платежів в органах державної податкової служби

Тема 4. Податковий аналіз в системі адміністрування податків

Змістовий модуль 2. Практика адміністрування податків

Тема 5. Планування як складова адміністрування податкових платежів

Тема 6. Податковий контроль в процесі адміністрування податків

Тема 7. Інтегровані автоматизовані системи адміністрування податкових платежів

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: письмовий іспит

1.3. Зміст навчальної дисципліни

Адміністрування податків”

Модуль 1. Методологія адміністрування податків Змістовий модуль 1. Концептуальні засади адміністрування податків

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади адміністрування податків та зборів

Необхідність та завдання управління в сфері оподаткування. Сутність та складові процесу адміністрування податків.

Вимоги сучасної податкової політики до адміністрування податкових платежів. Рівні податкового адміністрування. Правова регламентація процесу адміністрування податкових платежів.

Етапи адміністрування податків. Податкове планування на макрорівні, облік платників податків та податкових надходжень, аналіз та податковий контроль. Завдання та оцінка ефективності реалізації етапів адміністрування податків.

Державна податкова служба як учасник управління податковими платежами. Структура державної податкової служби. Завдання та функції органів державної податкової служби всіх рівнів; права податкових органів та їх реалізація.

Тема 2. Облік платників податків органами державної податкової служби

Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби.

Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій. Перелік документів та порядок проведення реєстрації у органах державної податкової служби. Реєстрація та облік платників ПДВ.

Особливості взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Перелік документів, які необхідні для реєстрації в органах державної податкової служби. Порядок реєстрації та інформаційні зв’язки між підрозділами органу державної податкової служби при цьому. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби.

Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження суб'єктів підприємницької діяльності, що ухиляються від сплати податків.