Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Назвіть види податкового контролю за окремими ознаками.

  2. Які види податкового контролю, на вашу думку, є нагально необхідними для забезпечення найбільш повного надходження податків і зборів?

  3. Назвіть основні види ухилень від сплати податків?

  4. За яких причин, на вашу думку, платники податків ухиляються від сплати податків?

  5. В чому полягає різниця між ухиленням та уникненням оподаткування?

  6. Назвіть причини уникнення оподаткування платниками податків. Чи можна зменшити обсяги такого явища?

Тестові завдання

1. До основних процедур податкового контролю не відносяться:

а) домовленість з суб’єктом підприємницької діяльності;

б) огляд приміщень і територій, які використовуються для одержання доходу (прибутку);

в) обмін інформації з іншими державними органами, її аналіз.

2. Перевірка або підрахунок аудитором матеріальних активів - це:

а) метод конфірмації;

б) фізичний огляд;

в) метод спостереження.

3. Одержання письмової або усної відповіді від третьої незалежної сторони, що підтверджує точність інформації – це:

а) метод конфірмації;

б) фізичний огляд;

в) метод спостереження.

4. Оцінка облікової та іншої економічної інформації, визначення взаємозв’язків між показниками – це етапи проведення:

а) аналітичних процедур;

б) спостереження;

в)повторного виконання.

Література

[5-8; 33; 39; 44-45]

Тема 7. Інтегровані автоматизовані системи адміністрування

податкових платежів

Мета:

Поширити та закріпити знання студентів з питань використання автоматизованих систем при адмініструванні податків.

План вивчення теми

1. Концепція та принципи проектування АРМ.

2. Особливості функціонування автоматизованої інформаційної системи "Облік податків і платежів".

Методичні рекомендації

Розвиток інформаційної системи державної податкової служби є важливою складовою державної програми інформатизації, основні напрямки якої визначені в Законі України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР „Про Концепцію Національної програми інформатизації”.

Основою інформатизації Державної податкової служби України є створення високоорганізованого інформаційного середовища, яке повинно об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі ПОЄМ, бази даних.

Складовою частиною АІС податкової служби є комп'ютерна мережа з організацією автоматизованих робочих місць (АРМ) податкових інспекторів. У кожній ДПІ вона побудована з дотриманням норм та вимог наказу ДПА України від 24.06.2004р. №348 “Про затвердження Типового положення про локальні обчислювальні мережі органів ДПС України”.

Програмні комплекси районного рівня реалізуються з використанням СУБД FoxPro, СУБД VisualFoxPro та СУБД Oracle. Це ускладнює їх взаємодію між собою та вимагає затрат людських ресурсів для супроводження програмного забезпечення, які обмежені на районному рівні.

АІС "Облік податків і платежів" взаємопов’язаний майже з всіма АРМами та АІС, що використовуються у роботі податкового органу.