Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

5.1. Індивідуальні науково-дослідні завдання (теми тез доповідей)

1. Правове регламентування – основа податкової діяльності.

2. Становлення та розвиток податкової служби України.

3. Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням від сплати податків.

4. Світовий досвід побудови податкових систем.

5. Податкові засоби регулювання економіки.

6. Облік платників податку на додану вартість.

7. Реєстрація та облік у ДПІ постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток.

8. Облік неприбуткових організацій у ДПІ.

9. Облік великих платників податків у ДПІ.

10. Організація розшуку суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від обліку та сплати податків.

11. Аналіз податкової заборгованості та заходи по її погашенню.

12. Податкова застава як засіб погашення податкової заборгованості.

13. Аналіз наслідків реструктуризації податкової заборгованості.

14. Нові правила виконання податкових зобов’язань: досвід застосування.

15. Непрямі методи нарахування податкових зобов’язань.

16. Примусове стягнення податкової заборгованості.

17. Податковий борг банкрута та заходи по його погашенню.

18. Конфлікт інтересів платника податків і податкового органу: огляд матеріалів судової практики.

19. Документальна перевірка як складова податкового менеджменту.

20. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю.

21. Особливості контролю податкових органів за застосуванням РРО і КОРО.

22. Застосування інформаційних технологій в контрольно-перевірочній роботі податкових органів.

23. Контроль за правильністю оподаткування ПДВ в сфері експортно-імпортних операцій.

24. Перевірка правильності нарахування ПДВ по бартерних операціях.

25. Контрольна робота податкових органів за достовірністю нарахування ПДВ у сфері вексельного обігу.

26. Організація податкової роботи за наявністю марок акцизного збору.

27. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій.

28. Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від страхової діяльності.

29. Контроль оподаткування прибутку в сфері вексельного обігу.

30. Контроль податкових інспекцій за правильністю оподаткування прибутку від спільної діяльності.

31. Дискусійні питання відображення в обліку окремих видів витрат підприємства.

32. Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

33. Вдосконалення організації податкової роботи щодо прийому декларацій про доходи громадян.

5. Підсумковий контроль Перелік питань до письмового іспиту

 1. Необхідність та завдання управління в сфері оподаткування.

 2. Сутність та складові процесу адміністрування податків.

 3. Вимоги сучасної податкової політики до адміністрування податкових платежів.

 4. Рівні податкового адміністрування.

 5. Правова регламентація процесу адміністрування податкових платежів.

 6. Податкове планування на макрорівні, облік платників податків та податкових надходжень, аналіз та податковий контроль.

 7. Завдання та оцінка ефективності реалізації етапів адміністрування податків.

 8. Державна податкова служба як учасник управління податковими платежами.

 9. Структура державної податкової служби.

 10. Завдання та функції органів державної податкової служби всіх рівнів; права податкових органів та їх реалізація.

 11. Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби.

 12. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій.

 13. Перелік документів та порядок проведення реєстрації у органах державної податкової служби.

 14. Реєстрація та облік платників ПДВ.

 15. Особливості взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

 16. Перелік документів, які необхідні для реєстрації в органах державної податкової служби.

 17. Порядок реєстрації та інформаційні зв’язки між підрозділами органу державної податкової служби.

 18. Особливості взяття на облік фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

 19. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків.

 20. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби.

 21. Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

 22. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження суб'єктів підприємницької діяльності, що ухиляються від сплати податків.

 23. Порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів).

 24. Документи, на підставі яких проводиться облік платежів до бюджету. Джерела надходження, перелік документів, які є підставою для проведення обліку податкових надходжень.

 25. Первинні документи про нарахування, зменшення, списання, відстрочення або розстрочення сплати сум податкових зобов’язань.

 26. Документи, що підтверджують погашення платником податкових зобов’язань.

 27. Порядок ведення особових рахунків платників. Опис та форми карток особового рахунку. Порядок нарахування в картках особових рахунків.

 28. Облік надходжень платежів до бюджету.

 29. Облік відстрочених або розстрочених податкових зобов’язань.

 30. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій: нарахованих та сплачених платником самостійно; нарахованих органом державної податкової служби.

 31. Узагальнюючі, звітні документи органів державної податкової служби про результати обліку податкових платежів.

 32. Податковий аналіз як етап управління податковими платежами. Сутність податкового аналізу і його особливості на макро- та мікрорівні управління оподаткуванням.

 33. Класифікація податкового аналізу за різними ознаками.

 34. Принципи податкового аналізу та їх особливості.

 35. Порядок і послідовність виконання податкового аналізу. Етапи податкового аналізу, механізм їх реалізації органами державної податкової служби.

 36. Планування податкових платежів і його характеристика. Планування податкових платежів і зміст основних його елементів.

 37. Рівні планування податкових платежів залежно від рівня управління. Характеристика рівнів планування податкових платежів.

 38. Планування податкових надходжень на макрорівні.

 39. Інформаційно-аналітична база проведення планування.

 40. Сутність податкового контролю. Види перевірок та їх особливості.

 41. Основні види правопорушень податкового законодавства в Україні.

 42. Класифікація правопорушень за характером та протиправністю дії: дисциплінарні; фінансові; адміністративні; кримінальні.

 43. Схеми ухилення від сплати податків при здійсненні господарської діяльності суб’єктами підприємництва.

 44. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

 45. Види фінансових санкцій, розміри та порядок застосування.

 46. Порядок нарахування штрафів.

 47. Нарахування пені за несвоєчасне погашення сум податкового боргу.

 48. Адміністративні санкції за порушення податкового законодавства.

 49. Визначення ступеню відповідальності посадової особи, розмір та порядок застосування адміністративних штрафів.

 50. Загальна характеристика та призначення автоматизованої інформаційної системи податкової служби України.

 51. Особливості та принципи автоматизації процесів адміністрування податкових платежів.

 52. Автоматизовані інформаційні системи в оподаткуванні.