Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Оперативно-бухгалтерський облік податків та неподаткових платежів.

Картка особового рахунку платника.

Облік податкових надходжень.

Облік нарахованих та сплачених штрафних санкцій.

Облік нарахованої та сплаченої пені.

Література

[5-8; 9-12; 19]

Практичне заняття № 3

Тема 4. Податковий аналіз в системі адміністрування податків

Мета:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички складання аналітичної інформації та її подальшого використання.

План

 1. Етапи проведення податкового аналізу органами державної податкової служби.

 2. Інформаційна база проведення податкового аналізу органами державної податкової служби.

 3. Методика проведення аналізу органами державної податкової служби податкових надходжень, результатів контрольно-перевірочної роботи, обсягів та структури наданих податкових пільг.

Методичні рекомендації

Аналітична робота у податковій службі здійснюється всіма підрозділами всіх рівнів у межах компетенції.

Як складова частина управлінської діяльності аналітична робота притаманна кожному органу, кожному структурному підрозділу й співробітнику, але найбільш характерна вона для спеціалізованих підрозділів ДПА України (Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень, Головне управління звітності і статистики, Головний інформаційно-обчислювальний центр), а також для місцевих ДПА (управління (відділи) економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень, відділи обліку та звітності тощо).

Конкретне аналітичне дослідження передбачає такі етапи:

1. Визначення мети аналітичної роботи.

2. Вибір об’єктів і складання плану (програми) дослідження (перелік питань, які вивчаються).

3. Вибір (розробка) методики дослідження.

4. Складання плану організаційних питань.

5. Перевірка методики дослідження.

6. Збирання матеріалу.

7. Аналіз зібраного матеріалу, його узагальнення, формулювання висновків.

8. Перевірка висновків, їх аналіз на практиці.

9. Підготовка пропозицій за результатами аналізу.

На основі аналізу, який проводять органи державної служби, здійснюється подальше планування податкових надходжень.

Питання для обговорення

 1. Необхідність проведення податкового аналізу всіма ланками органів держаної податкової служби.

 2. Структурні підрозділи органів державної податкової служби, які надають інформацію для проведення аналітичної роботи.

 3. Інформаційні зв’язки при проведенні аналітичної роботи.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Приватне підприємство «Платинум» протягом року надавало звітність до органів державної податкової служби районного рівня. За даними такої звітності встановлено наступне.

Задекларований валовий дохід склав 905,6 тис. грн. Валові витрати – 804,6 тис. грн. Нарахована амортизація 1,0 тис. грн. При цьому сума нарахованого податку на додану вартість складає 0,5 тис. грн. (податкове зобов’язання розраховано підприємством у сумі 181,12 тис. грн., податковий кредит – у сумі 180,62 тис. грн.).

Підприємству не надано пільг з податків, експортною діяльністю не займається. Середнє податкове навантаження по діяльності, якою займається підприємство – 15%.

Необхідно:

 1. Вказати, чи є ознаки, за якими можна зробити висновок про приховування доходів.

 2. Надати висновок про необхідність проведення документальної перевірки.

Завдання 2.

Станом на 01.01.2012 року на обліку у ДПІ перебуває платників - юридичних осіб у кількості 2964. В попередньому році цей показник склав 2802. Із загальної кількості платників, що повинні сплачувати відповідні податки (2604), кількість платників, які сплачують податки становить 2322.

Серед зареєстрованих платників:

 • 344 - платники єдиного податку;

 • 180 - платники фіксованого податку;

 • 17 - сільські ради;

 • 76 - громадські організації;

 • 26 - релігійні організації;

 • 97 - профспілкові організації;

 • 11 - політичних партій;

 • 6 - гаражні кооперативи;

 • 12 - житлово-будівельні кооперативи;

 • 167 - бюджетні установи і організації;

 • 300 - садівничі товариства ;

 • 51 - платники місцевих податків;

 • 125 - згідно рішення Господарського суду скасовано держреєстрацію;

 • 347 - неплатники ПДВ відповідно до ст.2, п.2.1 Закону України „Про ПДВ";

 • 116- неприбуткові організації;

 • 38 - структурні підрозділи.

Всі інші зареєстровані юридичні особи мають оподатковуваний ПДВ оборот більший за 300,0 тис. грн. Крім того, із загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ:

5 - не приступали до господарської діяльності,

5 - звітують з прочерками,

3 - передано на банкрутство, в т.ч. 3 об'явлено банкрутами,

1- передано матеріали до господарського суду на скасування держреєстрації,

8- передано запит на встановлення місцезнаходження.

Необхідно:

 1. Встановити кількість платників, які зареєстровані як платники податку на додану вартість.

 2. Встановити кількість платників, які сплачують ПДВ до бюджету.

 3. Провести порівняльний аналіз кількості платників ПДВ.

 4. Надати роз’яснення щодо порядку взяття на облік платників ПДВ.

Завдання 3.

Кількість платників податку на прибуток, які зареєстровані в ДПІ станом на 01.01.2007р. становить 1152, з них:

- 345 - платники єдиного податку;

- 422 - платники фіксованого податку;

- 119 - не прибуткові організації

- 38 - відокремлені структурні підрозділи

- 17 - сільські ради;

- 76 - громадські організації;

- 26 - релігійні організації;

- 97 - профспілкові організації;

- 11 - політичних партій;

- 6 - гаражні кооперативи;

- 12 - житлово-будівельні кооперативи;

- 167 - бюджетні установи і організації;

- 300 - садівничі товариства;

- 51 - платники місцевих податків;

- 125 - згідно рішення Господарського суду скасовано держреєстрацію,

- 1 — пенітенціарний заклад.

Крім того, зареєстровані платники не сплачують податок на прибуток з наступних причин:

 • 5- податкове зобов’язання по сплаті до бюджету відсутнє,

 • 3-мають від'ємне значення об'єкту оподаткування згідно декларацій по податку на прибуток,

 • 14- направлено справ на банкрутство, із них: 5 об'явлено банкрутами,

 • 6- звітують з прочерками,

 • 4- подали заяви на ліквідацію,

 • 23- подано запит на встановлення місцезнаходження,

 • 12- інші причини.

До інших причин віднесено:

 • 8 - підприємства не звітують менше року, що не дає права на порушення у впровадженні справ про скасування держреєстрації,

 • 2 - підготовлені матеріали та передані до юридичного відділу для оформлення позовних заяв на скасування держреєстрації,

 • 2- підготовлені матеріали та передані до юр. відділу для оформлення позовних заяв на скасування держреєстрації (до господарського суду не передано).

Необхідно:

 1. Скласти звіт про зареєстрованих платників податку на прибуток, таких, що сплачують податок, та тих, що не мають його сплачувати.

 2. Надати роз’яснення щодо встановлення ознак платника податку на прибуток.

Завдання 4.

По ДПІ районного рівня є наступні дані:

1. Надходження податків, зборів, обов’язкових платежів:

тис.грн.

Найменування податку

2008

2009

2010

2011

Податок на прибуток підприємств й організацій

5493,73

4418,10

2580,21

1331,251

Екологічний податок

36,33

27,25

18,16

9,455

Плата за землю

2444,66

1693,07

932,15

413,962

ПДВ

129312,06

122195,18

75812,20

33824,517

Місцеві податки і збори

8,83

6,65

4,32

2,048

Всього

137295,61

128340,25

79347,04

35581,233

2. Обсяги наданих пільг по податкам, зборах, обов’язкових платежах у 2008р.:

Найменування податку

Кількість отриманих пільг

Кількість пільговиків

Сума податку не сплаченого через отримання пільг

(тис. грн.)

Податок на прибуток підприємств й організацій

154

154

1331,251

Екологічний податок

2

2

9,455

Плата за землю

31

31

413,962

ПДВ

166

122

33824,52

Місцеві податки і збори

70

70

2,048

Всього

423

379

35581,23

3. Обсяги наданих пільг по податкам, зборах, обов’язкових платежах у 2009 р.:

Найменування податку

Кількість отриманих пільг

Кількість пільговиків

Сума податку не сплаченого через отримання пільг

(тис. грн.)

Податок на прибуток підприємств й організацій

184

184

2580,206

Екологічний податок

2

2

18,164

Плата за землю

38

38

932,152

ПДВ

207

145

75812,2

Місцеві податки і збори

76

76

4,315

Всього

508

401

79538,48

4. Обсяги наданих пільг по податкам, зборах, обов’язкових платежах у 20010 р.:

Найменування податку

Кількість отриманих пільг

Кількість пільговиків

Сума податку не сплаченого через отримання пільг

(тис. грн.)

Податок на прибуток підприємств й організацій

212

211

4418,1

Екологічний податок

2

2

27,247

Плата за землю

45

44

1693,066

ПДВ

235

160

122195,2

Місцеві податки і збори

1

1

260,607

Всього

80

80

6,652

5. Обсяги наданих пільг по податкам, зборах, обов’язкових платежах у 2011 р.:

Найменування податку

Кількість отриманих пільг

Кількість пільговиків

Сума податку не сплаченого через отримання пільг

(тис. грн.)

Податок на прибуток підприємств й організацій

222

222

3675,996

Екологічний податок

2

2

36,33

Плата за землю

45

44

2444,659

ПДВ

242

161

129312,1

Місцеві податки і збори

13

13

17,63

Всього

1

1

293,818

Необхідно:

 1. На основі представлених даних скласти звіт про податкові надходження, обсяги наданих пільг.

 2. Проаналізувати структуру та динаміку податкових надходжень, податкових пільг. Зробити висновки.