Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Адміністрування податків Ден. Маг. 2012.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
578.05 Кб
Скачать

Практичне заняття № 1

Модуль1. Методологія адміністрування податків

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади адміністрування податків

Тема 2. Облік платників податків органами державної податкової служби

Мета:

Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички:

 • реєстрації платників податків;

 • ведення обліку платників;

 • проведення процедури зняття з обліку.

План

 1. Порядок реєстрації та обліку суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб. Взяття на облік, перереєстрація, зняття з обліку.

 2. Порядок реєстрації та обліку суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб. Взяття на облік, перереєстрація, зняття з обліку.

 3. Реєстрація та облік платників податку на додану вартість.

Методичні рекомендації

Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації з обов'язковим складанням актів звірок.

Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Питання для обговорення

 1. Перелік документів, необхідних для взяття на облік в органах державної податкової служби суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб.

 2. Перелік документів, необхідних для взяття на облік в органах державної податкової служби суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

 3. Умови, за яких орган державної податкової служби може відмовити у реєстрації.

 4. Єдине реєстраційне вікно: порядок дії, переваги та недоліки функціонування.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Станом на 1 вересня поточного року отримали свідоцтво про державну реєстрацію такі суб’єкти:

 1. Акціонерне товариство «Майстер».

 2. Профспілка студентів Дніпропетровського національного університету.

 3. Житлово-будівельний кооператив «Господар».

 4. Торговельне підприємство «Геліос».

 5. Громадська організація «Молодь Дніпропетровщини», має державну реєстрацію як неприбуткова організація.

 6. Приватне підприємство «Світязь».

 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Галатея», основний вид діяльності – надання медичних послуг.

 8. Садівничий кооператив «Мічурин».

 9. Приватний підприємець Головко А.М.

 10. Філія концерну «Рошен» (місце реєстрації концерну – м.Київ).

Необхідно:

1. Вказати необхідність подальшої реєстрації в органах державної податкової служби представлених суб’єктів.

2. Визначити строки реєстрації в органах державної податкової служби тих суб’єктів, що зобов’язані її провести.

3. Вказати перелік документів, необхідних для проведення реєстрації.

Завдання 2.

25 жовтня поточного року до ДПІ з приводу реєстрації звернулися такі суб’єкти:

  • ТОВ «Крок», свідоцтво про державну реєстрацію № 04052092Ю0030924 від 24 жовтня поточного року. Запланований річний обсяг виручки – 900 тис.грн.

  • АТЗТ «Каліпсо», свідоцтво про державну реєстрацію № 04052007Ю0030803 від 20 жовтня поточного року. Запланований річний обсяг виручки – 15 млн.грн.

  • Приватний підприємець Нікіфоров М.М., свідоцтво про державну реєстрацію № 020071516 від 23 жовтня поточного року. Запланований річний обсяг виручки – 12 тис.грн.

  • ТОВ «Джерела», свідоцтво про державну реєстрацію № 04051234Ю0035432 від 10 жовтня поточного року. Згідно статуту, частка державного майна у статутному фонді – 15% (дозвіл на здійснення комунікаційної діяльності). Запланований річний обсяг виручки – 290 тис.грн.

Необхідно:

1. Вказати перелік необхідних документів, які слід надати для реєстрації суб’єктів в ДПІ, та строки їх подання. Визначити необхідність реєстрації вказаних суб’єктів як платників податку на додану вартість.

2. Провести записи у відповідних реєстраційних журналах.

3. Скласти довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП.

4. Сформувати реєстраційну частину облікової справи платника.

5. Скласти схему документообігу по кожній справі та вказати граничні терміни виконання.

Завдання 3.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Варта» було зареєстровано у ДПІ Ленінського району м. Дніпропетровська 24.04.06 р. У зв’язку із зміною розташування головного офісу та виробничих будівель 24 жовтня поточного року керівництвом підприємства було прийнято рішення про перереєстрацію у ДПІ Індустріального району м. Дніпропетровська.

Станом на 24.10 заборгованість підприємства складає:

 • по податку на прибуток – 10 тис.грн.;

 • по платі за землю – 0,35 тис.грн.;

 • по податку з власників транспортних засобів – 13,2 тис.грн.

Крім того, станом на 24.10 переплата по податку на додану вартість складає 23 тис.грн.

Необхідно:

 1. Визначити перелік документів, які платник має надати до вказаних інспекцій, порядок та строки їх подання.

 2. Скласти схеми документообігу між інспекціями та вказати терміни проведення.

 3. Встановити характер податкової заборгованості платника виходячи з термінів подання звітності та сплати вказаних податків і зборів. Визначити, чи така заборгованість підвищує ступінь податкового ризику по платнику, який розглядається?

 4. Вказати подальший порядок надання звітності та сплати податків і зборів у поточному та наступному році.

Завдання 4.

На зборах акціонерів АО «Логос», які відбулися у жовтні поточного року, було прийнято рішення про його ліквідацію. Окремим рішенням було утворено ліквідаційну комісію.

Станом на 1 жовтня заборгованість по податках і зборах у АО «Логос» відсутня.

Необхідно:

 1. Визначити перелік документів, які платник має надати до органів державної податкової служби, порядок та строки їх подання.

 2. Вказати інші державні установи, які приймають участь у процесі зняття платника з обліку.

 3. Скласти схему документообігу в процесі зняття платника з обліку в органах державної податкової служби та вказати терміни проведення відповідних дій.