Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

Величини рівнів l ризиків r, спричинених фізичними факторами

з/п

Вірогідність події (імовірність

заподіяної

шкоди)

Наслідки, які спричинені несприятливою подією (ситуацією)

Легкі

(легкі механічні дії виробничих об’єктів на працівника, або впливи шкідливих виробничих факторів: вібрацій, шуму, пилу, електромагнітних чи іонізуючих випромінювань тощо).

Наслідки: вивихи, синці, роздратування, слабість, незначна хвороба, яка проходить, без звертання за медичною допомогою

Середньої тяжкості

(постійні слабкі пошкодження з тривалими серйозними наслідками,

тривалі, середньої інтенсивності впливишкідливих виробничих факторів). Наслідки: опіки, переломи, радикуліт, погіршання слуху тощо; звернення за медичною допомогою; відсутність до 30 календарних днів

Тяжкі

(тяжкі пошкодження чи захворювання, які викликані характером праці та впливом небезпечних виробничих факторівна організм працівника).

Наслідки: втрата працездатності, аж до інвалідності,

серйозні професійні захворювання (астма, аритмія, онкологія тощо),

летальний результат

1

Мала

(випадкові небезпечні події (ситуації) виникають рідко та нерегулярно)

Діяння (впливи) 10-50% від нормативної величини

1

Незначний ризик

2

Малий ризик

3

Помірний ризик

2

Середня

(стани нещасних випадків виникають

час від часу, нерегулярно)

Діяння (впливи) 50-100% від нормативної величини

2

Малий ризик

3

Помірний ризик

4

Значний ризик

3

Висока

(небезпечні ситуації виникають часто та регулярно)

Діяння (впливи)

вище нормативних

значень

3

Помірний ризик

4

Значний ризик

5

Неприпустимий ризик

Залежно від виявленого рівня ризику Li, необхідно вживати заходи щодо їх зниження, а саме: для неприпустимого рівня ризику необхідно негайно впроваджувати заходи щодо ліквідації ризику з забороною робіт в зоні ризику; для значного рівня ризику також терміново впроваджуються заходи до зниження рівня ризику до прийнятного рівня; для помірного ризику заходи щодо зниження рівня ризику плануються та впроваджуються за графіком; для малого ризику, а тим паче для незначного ризику, впровадження заходів не обов’язкове, проте необхідно контролювати ситуацію з метою недопущення переходу цього рівня ризику на наступний рівень.

Розглянемо процес оцінювання ризику.Зазначимо, що в загальному випадку процесоцінювання ризику(evaluation of risk) складається з таких послідовних трьох етапів:

А. Ідентифікація ризику– процес виявлення, розпізнавання та опису ризику. Вказаний процес включає: визначення джерел ризику (помітних чи непомітних, матеріальних чи нематеріальних); вивчення сприйнятливості (уразливості) системи до джерела ризику; визначення подій з наслідками та подій-інцидентів; фіксація причин подій та потенційних наслідків подій, які включають можливі каскадні та кумулятивні ефекти. Метою цього етапу є створення повного переліку ризиків, базованих на таких подіях, які можуть створити, покращити, запобігти, знизити, прискорити чи сповільнити досягнення цілей.

Б. Аналіз ризику – процес осмислення природи ризику та визначення рівня ризику. Це реалізується підбором чи побудовою адекватної моделі ризику, виходячи з визначення результатів події (наслідків), їх імовірностей, ступеня невизначеності ситуації. Одна подія може мати декілька наслідків, тому впливати на досягнення відповідних цілей менеджменту ризику. За умови, коли виявляються різні види та рівні ризиків, приймається рішення з визначення найбільш оптимальних стратегій і методів їх обробки. Вказана модель може бути якісною (вербальною), напівкількісною (формальною) або кількісною (математичною). Аналіз ризику включає розрахунок ризику, визначення його рівня та прийняття рішення з обробки ризику.

В. Власне оцінювання ризику – процес порівняння результатів аналізу ризику з критеріями ризику з метою визначення допустимості або прийнятності значення/величини ризику. Рішення приймаються у відповідності з нормативними вимогами. Зазначимо, що ризикRоцінюється за своїм ступенем , за рівнемLi, і за розміромWпотенційного збитку (шкоди).

Дослідження [23] показали, що при зменшенні ризику нижче рівня 110 -6за рік громадськість не виражає надмірної стурбованості, і тому в таких випадках не уживають спеціальних заходів зі зниження ступеня ризику. Люди, наприклад, не живуть страхом загинути від ураження блискавкою (імовірність фатального наслідку в даному випадку складає за рік 510 -7). Базуючись на вказаній передумові, можна приймати запропоновану величину110 - 6 за той рівень, до якого слід прямувати, встановлюючиприйнятну ступінь ризику пр. :

пр. 110 - 6

(2)