Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

3.Типи систем заземлення в трифазних електроустановках змінного струму напругою до 1 кВ

В новій редакції ПУЕ в розділі 1.7 “Заземлення та захисні заходи від ураження електричним струмом” під терміном “система” розуміється зв’язані між собою джерело живлення (генератор електростанції або силовий трансформатор), повітряна або кабельна ЛЕП, приймачі електроенергії (електрообладнання, електродвигуни, електричні джерела світла, електротермічне обладнання тощо), а також елементи заземлення. Декомпозиція раціональних способів заземлення в різних мережах визначає певний тип заземлення системи.

Системи заземлення визначається певним типом. Тип заземлення системи показник, що характеризує пристрій нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М - провідника) і з’єднання з землею струмоведучих частин джерела живлення (генератора, силового трансформатора) і відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ. Головною метою застосування систем заземлення є електробезпека.

У відповідності з ГОСТ 30331.2 прийняті наступні позначення типів заземлення системи:

1.Система TN– система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки струмоведучих частин джерела живлення, а електроприймачі та відкриті провідні частини електроустановки приєднуються до цієї точки за допомогою відповідноN- або М - і захисного РЕ – провідників. Зазначимо, що букваT (від лат.terra– земля) означає безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з землею незалежно від характеру заземлення джерела живлення на землю.

У трифазній мережі точкою заземлення джерела живлення, яка має схему з’єднання обмоток “зірка”, є нейтраль джерела живлення. Якщо нейтраль недоступна (у трифазній мережі, яка має схему з’єднання обмоток “трикутник”), то заземлюють фазний провідник. В трипровідних мережах однофазного струму і постійного струму точкою заземлення є середня точка, а в двохпровідних мережах – один із виводів джерела однофазного струму або один із полюсів джерела постійного струму.

Зазначимо, що термін “нейтральний провідник” в системіTNявляється синонімом відповідного терміну “нульовий робочий провідник”, який застосовувався в попередніх редакціях ПУЕ, а термін “захисний провідник ” – синонім терміну “нульовий захисний провідник ”.

1.1.Система TN-S– різновид системиTN, в якійN- або М - і РЕ – провідники розподілені по всій мережі. Обмотки джерела живлення електрично з’єднані зіркою або трикутником. Зазначимо, що букваS (від англ.separate– розділяти) означає, що функціїN- і РЕ провідників виконують окремі провідники. На рис. 2, а показано схему вказаної системи, де 1 – це заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини; 4 – захисний заземлювальний провідник.

1.2.Система TN-C– різновид системиTN, в якійN- або М - і РЕ – провідники з’єднані в одному РЕN– провіднику по всій мережі (рис. 2, б, зліва). Обмотки джерела живлення електрично з’єднані зіркою.

Зазначимо, що буква С (від англ.combine– об’єднувати) означає, що функціїN- і РЕ- провідників виконує один РЕN– провідник, який не відноситься до струмоведучої частини.

1.3.Система TN- C- S– різновид системиTN, в якійN- або М - і РЕ – провідники з’єднані в одному провіднику в якійсь частині мережі, починаючи від джерела живлення (рис. 2 , б, справа). Іншими словами, починаючи з деякої точки РЕN– провідник розділяється на РЕ іN- провідники, які мають відповідні функції. Обмотки джерела живлення електрично з’єднані зіркою.

2.Система TT– система, в якій одна точка струмоведучих частин джерела живлення заземлена (вказана точка відноситься доN-провідника – струмоведучої частини), а відкриті провідні частини електроустановки приєднані до РЕ – провідника, з’єднаному з заземлювачем 3, електрично незалежним від заземлювача 1, до якого підключена точка струмоведучих частин джерела живлення (рис. 2, в).

Відзначимо, що електрично незалежний заземлювач (незалежний заземлювач) – заземлювач, розташований на такій відстані від інших заземлювачів, що струми розтікання з них істотно не впливають на електричний потенціал незалежного заземлювача.

В принципіальній схемі, яка відповідає системі ТТ, відкриті провідні частини електроустановки 2 за допомогою захисного заземлювального провідника 4 з’єднані з заземлювачем відкритих провідних частин 3. Обмотки джерела живлення електрично з’єднані зіркою або трикутником. Зазначимо, що друга буква T в абревіатуріTTозначає безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з землею незалежно від характеру зв’язку джерела живлення з землею.

3.Система IT– система, в якій мережа живлення ізольована від землі або

заземлена через прилади чи (і) пристрої, які мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднані до заземленого РЕ – провідника (рис. 2, г). Обмотки джерела живлення електрично з’єднані зіркою або трикутником. Зазначимо, що перша буква I (від англ.isolated– ізольований) означає, що всі струмоведучі частини джерела живлення ізольовані від землі або одна точка заземлена через великий опір (наприклад, через опір приладів контролю ізоляції).

В розглянутих вище системах заземлення електроустановок змінного струму напругою до 1кВ прийняті умовні позначення, які зображені на рис. 3.