Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ОПГ Костюченко.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.95 Mб
Скачать

2.Фазні та захисні провідники.

Нехай вторинні обмотки силового трансформатора з’єднані за схемою “зірка”. Вказані обмотки в процесі нормальної роботи знаходяться під напругою, тому в загальному випадку кожна з них має назву струмоведуча частина провідник або провідна частина, які знаходяться під напругою в процесі їх нормальної роботи.

Частинним випадком струмоведучої частини є провідник. Зазначимо, що на відміну від терміну “струмоведуча частина” термін “струмопровідна частина” має дещо інший смисл тому, що визначає об’єкти, які в нормальному (неаварійному) стані не перебувають під напругою і не проводять струм, проте не відносяться до електротехнічних об’єктів, які безпосередньо призначені для передачі електричної енергії. Прикладами можуть бути такі об’єкти, як корпус електродвигуна, стрижневий заземлювач типу електрод, рейки залізниць і під’їзних шляхів, вологий ґрунт тощо.

На рис. 1 показані лінійні провідники L1,L2,L3трифазної мережі, які реально являють собою провідники, електрично зв’язані з фазними обмотками трансформатора (букваL від англ.Linе – лінія). Точка з’єднання фазних обмоток трансформатора являє собою загальну точку між двома симетричними елементами кола, протилежні кінці яких приєднані до різних лінійних провідників цього ж кола, і має назву “середня точка” джерела живлення.

Якщо до середньої точки приєднати провідник 1, то він очевидно буде як провідник середньої точки(М-провідник) провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично з’єднаний зі середньою точкою джерела живлення, який використовується для розподілу електричної енергії.Зазначимо, що букваМ (від англ.medium– середній) означає безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з середньою точкою джерела живлення.

При симетричному навантаженні джерела живлення (силового трансформатора) вказана середня точка є нейтральною точкою, тобтоточкою, напруга якої відносно всіх зовнішніх виводів обмотки одинакові за абсолютним значенням.

У свою чергу, заземлена нейтральна точка (за допомогою захисного заземлювального провідника 1) має назву нульової точки, зважаючи на те, що на неї подається нульовий потенціал землі.

Провідники L1,L2,L3,Nє струмоведучими частинами. Очевидно, лінійний або фазний провідник Li(i= 1, 2, 3) –провідник, який в нормальному режимі роботи електроустановки знаходиться під напругою і використовується для передачі і розподілу електричної енергії, проте не є провідником середньої точки або нейтральним провідником (рис. 1, а). М-провідник в даній схемі виконує функціюзаземлювального провідника – провідника, який з’єднує заземлювальний пристрійRрз середньою точкою електроустановки (обладнання, системи). Очевидно, що заземлювальний провідник виконує робочу функцію, тобто має призначення забезпечення функціонування електроустановки.

Нейтральний провідник(N-провідник) або старий термін “нульовийробочий провідник” –провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично з’єднаний з нейтральною точкою джерела живлення. Нейтральний провідник відноситься до струмоведучої частини. Зазначимо, що букваN (від англ. Neutral – нейтраль) означає безпосередній зв'язок відкритих провідних частин електроустановки з точкою заземлення джерела живлення.

я

У відповідності з ГОСТ 30331.2 вводяться такі визначення та умовні позначення:

  • провідник середньої точки (М - провідник) і нейтральний провідник (N-провідник) – провідники, призначені для розподілу електричної енергії при будь-якому режимі функціонування (роботи) електричної мережі;

  • захисний провідник – провідник, призначений для забезпечення електробезпеки, тобто для захисту від ураження електричним струмом (вказаний термін є синонімом відповідного терміну “нульовий захиснийпровідник”, який використовувався у попередніх редакціях ПУЕ і не відповідає стандартам Міжнародної електротехнічної комісії);

  • захисний заземлювальний провідник – заземлювальний провідник, призначений для захисного заземлення;

  • РЕ-провідник(від англ.earth– земля,protectiveearthing– захисне заземлення) – захисний провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, призначений для захисту від ураження електричним струмом;

  • РЕN-провідник – провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який об’єднує у собі функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників (РЕN-провідник не відноситься до струмоведучої частини).

На схемах рис. 1 показаний заземлювач джерела живлення, позначений як Rр(стара назва“робоче заземлення”) і повторне заземлення Rп. Зазначимо, що повторне заземлення за ГОСТ 30331.2 є опором заземлювального пристрою відкритої провідної частини електроустановки.