Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

4. Принципи побудови економічних інформаційних систем

Принцип системного підходу - перший і осново покладений принцип побудови припускає, що кожне явище (процес, об'єкт) розглядається і оцінюється у взаємозв’язку з іншими процесами і об'єктами як єдине ціле, а не сукупність його окремих частин.

Принцип вирішення нових завдань - припускає, що в систему повинні постійно вводитися нові завдання, що забезпечує її ефективність.

Принцип першого керівника - означає, що самі відповідальні рішення, пов'язані з проектуванням і функціонування системи, ухвалює керівник підприємства.

Принцип типовості проектних рішень - означає, що розробник системи зобов'язаний прагнути до того, щоб розроблені їм проектні рішення підходили до можливо більш широкого колу замовників.

Принцип безперервного розвитку - означає, що створювана система повинна постійно удосконалюватися і розвиватися, швидко реагувати на виникнення нових завдань управління, забезпечувати можливість вдосконалення вже вирішуваних завдань.

Принцип сумісності - означає, що при розробці системи мають бути реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки чому вона може взаємодіяти з іншими системами відповідно до встановлених правил.

Принцип модульності побудови програмного і інформаційного забезпечення означає, що система будується з набору функціонально незалежних блоків-модулів, що наділені певним ступенем закінченості і стійкості до змін.

Принцип розробки «зверху — вниз» - означає, що проектна система розглядається як деревовидна структура, що складається з окремих, функціонально зв'язаних блоків.

Принцип ефективності - означає, що витрати на створення системи повинні окупатися.

Принцип єдиної інформаційної бази - означає, що багато обчислювальні завдання управління можуть вирішуватися, базуючись на єдиній інформаційній базі.

Тема 2: Економічна інформація і засоби її формалізованого опису (1 година)

  1. Структура, форми подання та відображення економічної інформації

  2. Методи класифікації та кодування економічної інформації

1. Структура, форми подання та відображення економічної інформації

Структура економічної інформації достатньо складна і може охоплювати різні комбінації інформаційних сукупностей, які володіють певним змістом. Інформаційна сукупність — це група даних, що характеризує об’єкт, процес, операцію.

Розглянемо структуру, форми подання та відображення економічної інформації. Економічна інформація може бути подана так:

СИМВОЛ →РЕКВІЗИТ →ПОКАЗНИК→МАСИВ→ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК→ ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Символ — елементарний нетрадиційний сигнал інформації, який немає самостійного значення. Наприклад, цифра, літера, знак.

Реквізит — найпростіша структурна одиниця інформації, неподільна на смисловому рівні. Вони бувають двох видів:

реквізит-основа — кількісна характеристика суттєвості, позначається великими літерами алфавіту та слугує основним елементом для побудови формул. Наприклад, кількість, ціна, сума;

реквізит-ознака — якісна характеристика суттєвості, позначається маленькими літерами алфавіту та слугує в ролі індексації у формулах. Наприклад, склад, одиниця виміру, назва матеріалу.

Виходячи з цього, можемо сказати, що економічний показник — це інформаційна сукупність, що складається з реквізітів-ознак і реквізітів-основ, тобто, інформація, що має остаточний економічний зміст. На основі показників складаються документи. У документи, що використовуються в процесі управління, планування, обліку, можуть входити один або кілька показників.

Набір взаємопов’язаних даних однієї форми з усіма її значеннями — це масив даних. Наприклад, сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.

Сукупність масивів, що стосуються однієї ділянки управлінської роботи, називається інформаційним потоком.

Сукупність інформаційних потоків, що характеризують управлінську роботу, пов’язану з виконанням певної функції, називають інформаційною базою.