Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

Тема 6: Основи роботи | програмою «1с: Підриємство» (2 години)

  1. Режими роботи програми «1С: Підприємство»

  2. Основні терміни і поняття комп'ютерного обліку

  3. Введення інформації в довідники

  4. Операції і проводки

1. Режими роботи програми «1с: Підприємство»

Програма «1С: Підприємство» одночасно працює з двома інформаційними базами:

1. База метаданих, яка створюється і ведеться в режимі Конфігуратор. Вона містить інформацію з описом поточної конфігурації (налаштування) програми.

2. База даних бухгалтерського обліку. Робота з нею здійснюється в режимі «1С: Підприємство».

Після запуску програми в режимі «1С: Підприємство» на екрані розгортається головне вікно програми. У верхній частині вікна знаходиться рядок заголовка, в якому указується назва конфігурації. Наступний рядок містить головне меню програми, а під нею містяться одна або декілька лінійок з панелями інструментів, що містять набори піктограм для швидкого виклику найбільш часто використовуваних функцій. Нижче за ці рядки розміщується робоча зона головного вікна програми. У цій області в процесі роботи з програмою можна розкривати інші вікна - з первинними документами, журналами, звітами.

Внизу вікна розташований рядок, що містить два поля. У її лівій частині видається ситуативна підказка. У правій частині указується встановлений обліковий період, в якому ведеться робота, і за який розраховуються бухгалтерські підсумки.

Окрім головного меню, при використанні миші, зручно здійснювати вибір команд через контекстне меню. Звернення до контекстного меню здійснюється натисненням правої кнопки миші. В результаті поряд з курсором миші з'являється меню, що містить ті команди, які можуть бути виконані по відношенню до об'єкту, на якому встановлений курсор миші.

Для швидкого звернення до функцій в системі Windows дуже зручно користуватися піктограмами. Піктограма - є графічний зображення деякої команди, функції, режиму роботи. Виклик функції здійснюється одноразовим натисненням мишею по відповідній піктограмі. Окрім цього для управління програмою можуть використовуватися клавіші, розташовані на клавіатурі комп'ютера, - гарячі клавіші.

Найчастіше уживаються наступні гарячі клавіші і їх комбінації:

F1 - звернення до системи допомоги;

Esc - відміняє поточну операцію або дію;

CTRL+F2 - виклик вбудованого калькулятора;

CTRL+F4 - закриття поточного вікна;

ALT+F4 - вихід з програми;

CTRL+F6 - перехід до іншого вікна

F9 - копіювання поточного рядка і ін.

2. Основні терміни і поняття комп'ютерного обліку

Для роботи з постійною і умовно постійною інформацією в системі використовуються об'єкти типу "Константа". Серед них такі, як "Найменування підприємства", "Основна ставка ПДВ", "ФІО головного бухгалтера" і ін. У системі може бути описане необмежена кількість констант.

У режимі ведення бухгалтерського обліку звернення до списку констант проводиться через меню "Операції - Константи". У цьому списку можна вводити і змінювати значення констант, але не можна додавати нові константи або видаляти раніше введені. Склад констант, що містяться в списку, визначається в режимі конфігурації, де описуються їх характеристика.

Довідники є об'єктом програми, призначеним для зберігання умовно-постійної інформації.

Перерахуваннями є пойменовані списки, що містять деякий набір значень. Наприклад, перерахування "Види виплат" як значення містить найменування види виплат. Перерахування "Види калькуляцій" містить список видів калькуляцій. Окрім списку значень ніяка інша інформація в перерахуваннях не міститься.

Документи є об'єктами бухгалтерської програми, призначеними для введення і зберігання в базі інформації про факти господарської діяльності, що відбуваються на підприємстві. За допомогою документів відбиваються платежі з розрахункового рахунку, операції по касі, кадрові переміщення, рухи по складу і інші події.

Журнали документів призначені для реєстрації інформації про введені документи. У зв'язку з цим, кожному виду документа ставиться у відповідність один або декілька журналів, в яких фіксується факт введення документа. Реєстрація документа в журналі здійснюється у вигляді запису, що містить ідентифікаційні ознаки документа.

Облікова інформація, зареєстрована в комп'ютерній системі, є основою для формування звітності. Форми звітів різноманітні. Деякі з них стандартизовані, деякі використовуються усередині підприємства для організації ефективного управління.

Для організації аналітичного обліку в програмі «1С: Підприємство» використовується поняття "Вид субконто". Під виглядом субконто розуміється сукупність однотипних об'єктів аналітичного обліку. Зазвичай виду субконто відповідає довідник або перерахування, що містять конкретні значення цих об'єктів.

Бухгалтерські підсумки формуються програмою «1С: Підприємство» за самі різні періоди часу: за день місяць, квартал, рік. Програма автоматично підтримує їх в актуальному стані при будь-яких змінах, викликаних введенням нових проводок і бухгалтерських операцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]