Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

5. Організація обліку витрат на виробництво і випуску готової продукції (1 година)

Витрати, що вкладаються у виробництво, відбиваються по дебету рахунків виробничих витрат і по кредиту рахунків виробничих ресурсів, заробітної плати і ін.

Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку 23 в аналітичному розрізі видів діяльності і видів витрат.

Для ефективного управління виробництвом важливо мати зведення про структуру собівартості. Для цієї мети передбачена організація аналітичного обліку по видах витрат. Встановлений на підприємстві перелік вводиться в довідник "Види витрат".

Аналітичний облік на рахунку 26 ведеться в розрізі номенклатури виробів, що випускаються, місць зберігання МЗП і партій. Для цієї мети до рахунку прикріплені субконто таких видів: "ТМЦ", "Місця зберігання" і "Партії". Дане налаштування дозволяє враховувати готову продукцію на складах аж до конкретного виробу.

Протягом звітного періоду на рахунках виробничих витрат відбиваються витрати, пов'язані з амортизацією основних засобів, матеріальні витрати, витрати по оплаті праці працівників підприємства і пов'язані з ними витрати по відрахуваннях до соціальних фондів

Для введення кожній з названих операцій в типовій конфігурації передбачені документи, що дозволяють в значній мірі полегшити облікову роботу на відмічених ділянках.

Документ "Введення в експлуатацію" призначений для введення господарських операцій по передачі МБП в експлуатацію. Даний документ формує проводки по списанню зносу МБП на рахунки витрат.

Документ "Калькуляція" призначений для відображення господарських операцій, пов'язаних із списанням матеріалів у виробництво, прибуткуванням продукції, розрахунком її собівартості і відпускної ціни.

Документ "Нарахування ЗП" проводить нарахування заробітної плати співробітникам підприємствам і відображає її як елемент собівартості на рахівницях виробничих витрат. Одночасно даний документ виконує розрахунки сум відрахувань до соціальних фондів, включаючи їх до складу виробничих витрат.

Документ "Нарахування зносу" розраховує суми зносу основних засобів і нематеріальних активів за місяць і відображає їх на рахунках виробничих витрат.

Випуск готової продукції.

Протягом звітного періоду для оформлення операцій, пов'язаних з випуском готової продукції в типовій конфігурації передбачений документ "Калькуляція".

Документ "Калькуляція" може працювати в режимі "попередня" і "остаточна". Будь-яка "Калькуляція", введена в режимі "введення нового" є попередньою, введена в режимі "введення на підставі" є остаточним. Змінити режим "Калькуляції" не можна.

Розглянемо "Попередню калькуляцію".

Реквізити групи "Матеріали і продукція" дозволяють вибрати найменування одиниці продукції, що випускається, з довідника "ТМЦ", склад, на який буде оприбуткована проведена продукція, склад, з якого будуть списані матеріали, а також кількість одиниць продукції, що прибуткує. Для автоматичного заповнення табличної частини документа служить кнопка "Заповнити", розташована в нижній частині електронної форми документа. При цьому рядки заповнюються витратами, перерахованими для вибраної продукції в довіднику "Склад продукції". У специфікації табличної частини документа указується найменування витрати. Витрати, які указуються при калькуляції попередньої вартості продукції можуть бути двох видів: матеріали з довідника "ТМЦ" і види витрат з довідника "Види витрат". Останні використовуються для включення в собівартість продукції нематеріальних витрат. Для матеріалів ця сума розраховується автоматично при проведенні документа, залежно від списаних партій. У реквізиті "Сума остаточна" указується сума її остаточної калькуляції. Для попередньої калькуляції дана колонка завжди не заповнена. Інформаційні колонки, розташовані справа над таблицею, дозволяють побачити собівартість і продажну вартість, як всієї кількості продукції, так і одиниці продукції. Відзначимо, що реальні значення собівартості і відпускної вартості можна побачити тільки після проведення документа, оскільки тільки при проведенні буде розрахована собівартість списаних партій матеріалів і виконаний розрахунок відпускної ціни. На закладці "Податки і рентабельність" можна вказати додаткові параметри, які вплинуть на розрахунок відпускної ціни продукції. Тут указуються рентабельність в долях одиниці, ставка ПДВ, по якій обкладається продукція, і сума акцизу.

Всі документи "Калькуляція" потрапляють в журнал "Виробництво". У цьому журналі, окрім іншої інформації, видно статус калькуляції. Статус може набувати значень: "Незакрита попередня" - тобто попередня калькуляція, по якій немає остаточної, "Закрита попередня" - попередня, по якій вже є остаточна, "Остаточна" і "Списання матеріалів" - це відповідно остаточна калькуляція і попередня калькуляція, яка тільки списує матеріали у виробництво.

При проведенні "Попередня калькуляція" формує бухгалтерські проводки по списанню матеріалів на 23 рахунок, по прибуткуванню продукції на 26 рахівниць. Слід зазначити, що оскільки по бухгалтерському 23 рахунку ведеться аналітичний облік в розрізі "Видів витрат", при списанні матеріалів на 23 рахунок необхідно правильно для кожного матеріалу (ТМЦ) вказати вид витрат. Це можна зробити безпосередньо в довіднику ТМЦ.

Розглянемо "Остаточну калькуляцію".

"Остаточна калькуляція" вводиться на підставі попередньої в кінці місяця, коли всі виробничі витрати по бухгалтерському обліку конкретної фірми списані на 23 рахунок, коли внесена інформація про незавершене виробництво. Крім того, в типовій конфігурації передбачена обробка "Створення остаточних калькуляцій", за допомогою якої можливе автоматичне формування остаточних калькуляцій по всіх незакритих попередніх калькуляціях, введених в поточному місяці.

Мета остаточної калькуляції - відкорегувати попередні значення витрат реальними значеннями на кінець місяця. При введенні на підставі, значення реальних сум по видах витрат "розбиваються" пропорційно сумам, вказаним в попередній калькуляції. Таким чином, в "Остаточній калькуляції" заповнюється реквізит табличної частини "Сума остаточна", який визначає остаточні суми витрат за даними бухгалтерського обліку. Ці суми витрат можна змінити вручну (для нематеріальних витрат), змінити попередні суми в "Остаточній калькуляції" не можна.

При проведенні "Остаточна калькуляція" може формувати проводки, що коректують, по дебету рахунку 26 і кредиту рахунку 23. Якщо продукція, оприбуткована по попередній калькуляції, продана раніше, ніж була внесена "Остаточна калькуляція", то остання сформує проводки, що коректують, по обліку собівартості реалізованої продукції (901).

Після закінчення звітного місяця підприємство проводить оцінку незавершеного виробництва. Зведення про залишки незавершеного виробництва вводяться в систему за допомогою документа типової конфігурації "Незавершене виробництво".