Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

Список літератури

Основна

 1. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навч.посібник для ВНЗ / С.В.Івахненков . ─ К. : Знанння-Прес, 2003 . ─ 349с.

 2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : Підручник для ВНЗ / Ф.Ф.Бутинець,С.В.Івахненков,Т.В.Давидюк,Т.В.Шахрайчук;За ред.Ф.Ф.Бутинця;Житомир.інж.-технол.ін-т . ─ 2-ге вид.,переробл.і допов. ─ Житомир : ПП"Рута", 2002 . ─ 544с.

 3. Інформаційні системи обліку та аудиту : Навчальний посібник / Т.А. Писаревська ; Київ. нац. екон. ун-т . ─ К. : КНЕУ, 2004 . ─ 369 с.

 4. Інформаційні системи і технології в обліку : навчальний посібник для ВНЗ / О.В. Клименко ; Полтав. ун-т споживчої кооперації . ─ К. : ЦУЛ, 2008 . ─ 320с.

 5. Інформаційні системи і технології обліку в АПК: практикум : навчальний посібник / М.С. Царьов ; Київ. нац. екон. ун-т . ─ К. : КНЕУ, 2005 . ─ 368с.

 6. Інформаційні системи і технології в економіці : навчальний посібник для ВНЗ / В.П. Маслов . ─ К. : Слово, 2006 . ─ 264с.

 7. Інформаційні системи і технології в економіці : Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Береза;Київ.нац.екон.ун-т . ─ К. : КНЕУ, 2002 . ─ 80с.

 8. Основи інформаційних систем і технологій : Навч. посібник / С.Г. Карпенко,Є.О. Іванов;Міжрегіон. Акад. управ. персоналом . ─ К. : МАУП, 2002 . ─ 264с.

 9. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Гужва ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана . ─ К. : КНЕУ, 2008 . ─ 368с.

 10. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва ; За ред. В.Ф. Ситника, Київ. нац. екон. ун-т . ─ 2-ге вид, перероб. і доп. ─ К. : КНЕУ, 2001 . ─ 420с.

 11. Інформаційні системи і технології в економіці : Посібник для ВНЗ / В. С. Пономаренко, Р. К. Бутова, І. В. Журавльова та ін. ; За ред. В. С. Пономаренка . ─ К. : ВЦ "Академія", 2002 . ─ 544с.

Додаткова

 1. Методическое пособие для освоения системы Парус-Предприятие. Донецк, 2001.-45с.

 2. Д.В. Чистов, А.В. Таранов. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие –Киев:Диасофт, 2002.- 528с.

 3. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. та інші. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 1997. - 252 с.

 4. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. – К.: КНЕУ, 1999.