Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

8. Облік фінансових результатів (1 година)

Оскільки процедура закриття рахунків припускає виконання достатньо великого об'єму обчислювальних операцій, в комп'ютерну бухгалтерію включаються засоби автоматизації таких розрахунків.

У типовій конфігурації програми «1С: Підприємство» є універсальний документ, що забезпечує закриття всіх рахунків, для яких проведення подібної процедури потрібне за регламентом ведення обліку на кінець звітного періоду (місяця). Даний документ має ім'я "Фінансові результати" і входить до групи регламентних документів. Він доступний через меню "Документи - Інші - Фінансові результати".

Документ "Фінансові результати" є регламентним і призначений для виконання наступних операцій: закриття рахунків обліку витрат по елементах (рахунків класу 8), закриття рахунку обліку загальновиробничих витрат (рахунку 91) і, нарешті, визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, тобто закриття всіх рахунків обліку доходів і витрат (рахунків класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунку 79 "Фінансових результатів").

Кожна з перерахованих операцій відповідає певному етапу визначення фінансових результатів підприємства (режиму роботи документа) і задається безпосередньо в реквізиті "Етап визначення фінансових результатів" діалогової форми.

Розглянемо детальніше специфіку роботи документа на кожному етапі визначення фінансових результатів.

При встановленому режимі "Закриття елементів витрат" відбувається списання сальдо рахунків класу 8 по елементах витрат на рахунки, які вказані для кожного елементу (виду витрат) у формі елементу довідника "Види витрат". При цьому, якщо рахунок закриття не вказаний в довіднику, то списання сальдо рахунку по такому виду витрат не відбувається.

Етап "Закриття загальновиробничих витрат" реалізує, по суті, закриття рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", тобто розподіл суми загальновиробничих витрат між рахунком обліку собівартості продукції (рахунок 23) і рахунком обліку собівартості реалізованої готової продукції (рахунок 901).

Для реалізації алгоритму розподілу використовуються такі параметри як нормальна база розподілу, поточна база розподілу, нормальна сума постійних витрат і поточна сума постійних витрат, які визначаються на закладці "Додатково" діалогової форми документа.

Відзначимо, що поточна сума постійних витрат визначається автоматично при проведенні документа як сальдо рахунку 91 по всіх видах витрат, для яких у формі елементу довідника "Види витрат" включений прапорець "Відноситься до постійних загальновиробничих витрат".

Рекомендується записувати цей документ в кінець дня. Для цього в журналі документів або операцій слід виділити запис про документ і виконати процедуру зміни часу за допомогою меню "Дії - Змінити час".

Документи в результаті проведення сформують послідовність проводок, в яких дебетуються рахунок 23 і рахунку 9 класу і кредитується рахунку 8 класу і 91 рахунок.

Після закриття рахунків 8 класу і рахунку 91 на рахунку 23 зібрана повна виробнича собівартість в розрізі видів діяльності і видів витрат.

Оскільки облік на рахунку 23 ведеться в двох незалежних вимірюваннях - по статтям витрат і по видах діяльності, то є можливість отримати інформацію про собівартість продукції по кожному виду діяльності з розподілом по елементах витрат, і, навпаки, по кожному елементу витрат з розбиттям по видах діяльності.

В кінці звітного місяця необхідно, щоб залишки на рахунку 23 відображали витрати, що відносяться до незавершеного виробництва, зафіксованого на кінець місяця.

Існують різні способи виявлення і оцінки залишків незавершеного виробництва. Вони розрізняються залежно від виду виробництва, галузі промисловості і тому подібне Найбільш точні дані про залишки витрат в незавершеному виробництві можна отримати тільки шляхом проведення інвентаризації незавершеного виробництва.

Інвентаризацію незавершеного виробництва проводять цехові інвентаризаційні комісії, результати інвентаризації оформляються актом, в якому залишки незавершеного виробництва відображають по деталях, операціях (стадіям) обробки. Акти інвентаризації незавершеного виробництва передаються в бухгалтерію, де їх обробляють, виявляють надлишки, відхилення, оцінюють фактичні залишки незавершеного виробництва Дані розрахунків зводять у відомості аналітичного обліку незавершеного виробництва.

Після оцінки залишків незавершеного виробництва з'являється можливість числення фактичної виробничої собівартості готової продукції.

Для відображення залишків незавершеного виробництва в програмі «1С: Підприємство» передбачений стандартний документ "Незавершене виробництво". Цей документ не проводиться і не породжує проводок.

Звернення до форми введення документа може бути здійснене через меню "Документи - Виробництво - Незавершене виробництво". Після завершення введення, документ необхідно закрити і зберегти. Проведення даного документа не виконується, оскільки він не передбачає формування проводок.

Наступним кроком на шляху до отримання фінансового результату є закриття рахунків витрат 9 класу і рахунків доходу 7 класу. Згідно методиці, реалізованій в типовій конфігурації, виявлена сума списується на рахунок 79 "Фінансових результатів".

Для виконання операції закриття рахунків потрібно знов звернутися до документа "Фінансові результати", створити новий документ і вибрати закладку "Визначення фінансового результату".

Проведення документа приведе до формування проводок що закривають рахунку 7 і 9 класу на рахунок 791.

Після цього можна переконатися в тому, що рахунку 9 і 7 класу закриті і не має сальдо, наприклад, звернувшись до оборотно-сальдової відомості.

Тепер на рахунку 791 за підсумками роботи за місяць виявлений фінансовий результат. Рахунок 791 також має бути закритий, а його сальдо повністю списане на рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (збитки)" в кінці року.

Формування регламентованих звітів.

Після завершення завершальних операцій по закриттю звітного періоду можна приступати до формування регламентованих звітів, призначених для надання державним фінансовим і податковим органам, а також до різних фондів.

Для цієї мети в програмі передбачений режим регламентованих звітів. Звернутися до цього режиму можна за допомогою меню "Звіти - Регламентовані".

Розглянемо порядок формування регламентованих звітів на прикладі формування бухгалтерського балансу (форма № 1). Для цього ще раз звернемося до діалогової форми режиму регламентовані звіти.

У верхній частині вікна розташовується поле для вибору групи звітів. У поставний комплект включена тільки одна група регламентованих звітів, тобто звіти за один період. Після отримання і завантаження нових форм звітності за наступні квартали в цьому списку з'являтимуться нові групи.

Нижче розташовується список звітів. Для звернення до конкретного звіту слід вибрати потрібну групу і встановити курсор в списку на потрібний звіт. Після цього слід натиснути кнопку «Відкрити» або двічі клацнути мишею в списку звітів в потрібному рядку. При цьому відкривається форма регламентованого звіту. Склад параметрів налаштування конкретних регламентованих звітів залежить від їх призначення і принципів роботи.

Пояснимо призначення деяких елементів, що управляють, найбільш регламентованих звітів, що часто зустрічаються в діалогах

  • "Заповнити" - заповнення бланка звіту на підставі даних бухгалтерського обліку. При цьому всі осередки бланка заздалегідь очищаються. Кнопка "Заповнити" з'являється в тих формах звітності, для яких можливе автоматичне заповнення за даними бухгалтерського обліку. В цьому випадку можна заповнити форму як уручну, так і автоматично, натиснувши кнопку "Заповнити".

  • "Закрити" - завершення роботи із звітом. При закритті звіту пропонується зберегти раніше введені дані.

  • "Дії" - дана команда ініціалізувала випадне меню з трьома основними операціями для роботи із звітом: "Зберегти", "Відновити", "Бланк". Залежно від доступності вищезгаданих операцій меню може динамічно змінюватися.

  • "Зберегти" - вміст осередків форми запам'ятовується. Щоб повернутися до збережених даних, досить натиснути кнопку "Відновити".

  • "Відновити" - відновлення раніше збережених значень.

  • "Бланк" - всі осередки форми, заповнені раніше, очищаються.

  • "Розкрити (F5)" - викликає вікно розшифровки для вибраного показника в таблиці звіту. Якщо для даного елементу таблиці розшифровка недоступна, то пропонується проглянути всі розшифровки, що існують в даному звіті.

У нижній частині діалогу розташований бланк звіту, який є таблицею «1С: Підприємство», що працює в режимі введення даних.

Натисненням кнопки «Заповнити» виконаємо заповнення форми балансу підсумковою обліковою інформацією.