Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

Тема 1: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою (1 година)

  1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління фінансами на сучасному етапі розвитку народного господарства України

  2. Основні етапи розвитку інформаційних систем.

  3. Структура та класифікація економічних інформаційних систем та їх задач

  4. Принципи побудови економічних інформаційних систем

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління фінансами на сучасному етапі розвитку народного господарства України

Роль інформаційного забезпечення для управління підприємницькою та комерційною діяльністю постійно зростає. Поряд із швидким зростанням обсягів необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, все гострішою стає проблема швидкого пошуку та обробки потрібної інформації.

Інформаційні технології в площині управління організацією повинні забезпечувати:

- підвищення ефективності функціонування та зростання мобільності керівного та адміністративно-управлінського персоналу;

- зростання інформаційного забезпечення осіб, що приймають відповідальні рішення;

- підвищення якісного та інтелектуального рівня культури персоналу і організації в цілому;

- вчасну та повну інформованість про можливості нових інформаційних технологій з метою їх вдосконалення.

Інформаційна система - це середовище, що забезпечує цілеспрямовану діяльність підприємства. Тобто вона є сукупністю компонентів (інформації, процедури, персоналу, апаратного і програмного забезпечення), об'єднаних регульованими взаєминами для формування організації як єдиного цілого і забезпечення її цілеспрямованої діяльності.

Функціональне призначення і тип інформаційної системи залежать від того, чиї інтереси і на якому рівні вона обслуговує.

Економічна інформаційна система — це середовище, елементами якого є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, персонал, технічні і програмні засоби зв'язку. Це система, направлена на досягнення безлічі цілей, одним з яких є виробництво інформації, необхідної для підтримки прийняття управлінських рішень.

Властивості економічних інформаційних систем:

- вони динамічні, постійно розвиваються, можуть бути піддані аналізу;

- при їх проектуванні використовується принцип системного підходу, що передбачає наявність і облік великого числа зв'язаних між собою системних елементів;

- функціонування систем всіх рівнів здійснюється в умовах їх взаємодії із зовнішнім середовищем, при наявності загальної для них мети управління;

- в процесі реалізації функцій управління має постійну взаємодію користувачів і технічних засобів;

- необхідні для управління рішення ухвалюються на основі отримуваної в процесі функціонування системи вихідної інформації.

Поняття економічних інформаційних систем:

- поняття «інтегрованість» забезпечує взаємодію системи з підсистемами;

- поняття «масштабованість» характеризує можливість розширення системних ресурсів і виробничої потужності;

- поняття «керованість» характеризує можливість гнучкого управління системою;

- поняття «адаптивність» характеризує можливість системи пристосовуватися до умов конкретної предметної області;

- поняття «використовуваність» забезпечує можливість реалізації закладених в систему функцій;

- поняття «обґрунтованість» дозволяє отримувати обґрунтовані результати в ході виконання прикладних програм;

- поняття «реактивність» характеризує здатність системи реагувати на внутрішні і зовнішні дії;

- поняття «безпека» характеризує можливість попередження руйнування системи в результаті несанкціонованого доступу, і ін.