Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции ИСТО укр.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
584.7 Кб
Скачать

Тема 7: Інформація про стан рахунків бухгалтерського обліку в умовах системи «1с: Підприємство» (1 година)

  1. Оборотно-сальдова відомість

  2. Деталізація і оновлення показників звітів

  3. Формування і аналіз бухгалтерського балансу

1. Оборотно-сальдова відомість

У типову конфігурацію програми включена велика кількість звітів, що дозволяють проводити всебічний аналіз і контроль облікової інформації. Дані звітів дозволяють виявляти помилки обліку, аналізувати господарську діяльність підприємства за будь-який період його існування. Повний список звітів, передбачених конфігурацією можна знайти через меню «Операції – Звіти».

Аналіз стану і руху господарських засобів за звітний період у вартісному виразі можна виконати за допомогою оборотно-сальдової відомості. У ній для кожного синтетичного рахунку відбиваються залишки на початок і на кінець періоду, а також обороти за поточний період.

Для формування оборотно-сальдової відомості можна звернутися до неї через меню «Звіти – оборотно-сальдова відомість» або за допомогою піктограми. Перед видачею на екран відомості програма запропонує форму діалогу, в якій можна буде встановити параметри її формування. Можна встановити період, за який формується відомість. Також у вікні налаштування є 3 прапорці. Перший встановлюється якщо необхідно у відомість включати обороти і сальдо рахунків з розбиттям по субрахунках. Другий – для отримання підсумків на валютних рахівницях по кожній валюті у валютному виразі. Третій визначає – чи формувати розгорнене сальдо. Для формування відомості необхідно натиснути екранну кнопку «Сформувати».

Для отримання розгорненої інформації по конкретному рахунку використовується аналогічна відомість «оборотно-сальдова відомість по рахунку», де в параметрах задається конкретний рахунок.

2. Деталізація і оновлення показників звітів

При отриманні звіту може виникнути необхідність в більшій конкретизації представлених в нім даних. Так, отримавши звіт «оборотно-сальдова відомість», часто виникає питання, в результаті яких проводок з'явилися ті або інші суми. Для отримання відповіді можна скористатися іншими стандартними звітами «Аналіз рахунку» або «Картка рахунку», і проглянути в них рух по рахунку, що цікавить, проводки, що викликали його.

Іноді бухгалтерові складно знайти яку-небудь помилкову проводку за наявності тисяч записів в журналі операції. Для цього в програмі передбачена деталізація звітів. Так, розкривши оборотно-сальдову відомість і переміщаючи курсор миші по графах на деяких клітках він набуває специфічного вигляду, що є поєднанням знаків + і лупи. Плюс – символ бухгалтерського підсумку, лупа – символ інструменту, що дозволяє розгледіти деталі. У цей момент натисненням миші можна забезпечити швидкий перехід до інших аналітичних форм, що розшифровують утворення тій сума, яка знаходиться в даній клітці.

3. Формування і аналіз бухгалтерського балансу

Звернемося до режиму формування і друку бух. Балансу через меню «Звіти – Регламентовані». На екрані розвернеться список довільних звітів, з якого слід вибрати рядок «Форма 1» і внизу вікна натиснути кнопку «Відкрити». Після чого розкриється форма балансу. У верхній частині вікна розташована панель налаштування параметрів формування балансового звіту. Тут необхідно встановити бажані значення параметрів, керівників формуванням балансу. Насамперед, необхідно встановити період. При необхідності можна вибрати параметр – «Виводити в гривнах», тоді показники балансу виводитимуться не в тисячах гривень, а в гривнах і копійках. У нижній частині вікна балансу розташований бланк звіту, який є таблицею, що працює в режимі введення даних. Ця таблиця містить осередки жовтого і зеленого кольору.

Осередки, забарвлені жовтим кольором, призначені для введення і редагування даних. Зелені – обчислюються на основі даних в осередках жовтого кольору і не редагуються в ручну. Після установки всіх необхідних параметрів можна запускати процес формування балансу натисненням екранної кнопки «Заповнити».