Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Microbiol_Lect_text.doc
Скачиваний:
310
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.67 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

УЗГОДЖЕНО

Проректор з інформаційних та інноваційних технологій

___________________ М.П. Пан

«____»____________ 2011 р.

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана з методичної роботи

_____________________ К.Б. Сорокіна

«____»____________ 2011 р.

О. Г. Шатровський

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу

«МІКРОБІОЛОГІЯ»

(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Сфера обслуговування» спеціальності «Готельно-ресторанна справа»)

Харків ХНАМГ 2011

Шатровський О. Г. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 ГОТ / О. Г. Шатровський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.:– Х.: ХНАМГ, 2011. – 134 c.

Автор: доц. О. Г. Шатровський

Рецензент: проф., д.т.н.Ф.В. Стольберг

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 2 від 09.09.2011 р.

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

ВСТУП 6

МОДУЛЬ 1. МІКРООРГАНІЗМИ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЗБЕРІГАННІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 7

ЗМ 1.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ БАКТЕРІЙ, ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ 7

Лекція 1. Вступ. Історія розвитку мікробіології 7

1. Значення мікробіології в умовах сучасного виробництва й споживання 7

2. Основні етапи розвитку мікробіології, вірусології і імунології 10

3. Перспективи розвитку мікробіології 13

Лекція 2. Особливості будови та життєдіяльності мікроорганізмів 14

1. Об’єкти вивчення в мікробіології 14

2. Основні властивості живих організмів 16

3. Клітинна організація мікроорганізмів 17

4. Особливості зростання бактеріальних популяцій 21

Лекція 3. Принципи класифікації мікроорганізмів 23

1. Основні поняття щодо класифікації мікроорганізмів 23

Лекція 4. Мікробіологічні процеси в промисловості 26

1. Мікробіологічна промисловість 26

2. Промислові мікробіологічні процеси 29

Зм 1.2. Мікроорганізми у сировині та готових продуктах харчування 33

Лекція 5. Мікробіологія м’ясної сировини та продуктів соління і зберігання в холодильнику 33

1. Осіменіння м'яса тварин мікроорганізмами 33

2. Осіменіння м'яса птиці мікроорганізмами 34

3. Ветеринарно-санітарні вимоги до цехів післязабійного вмісту, забою худоби і оброблення туш 35

4. Мікрофлора м'яса і м'ясопродуктів при холодильному зберіганні, засолі й сушці в умовах вакууму 37

Лекція 6. Мікробіологія ковбасних виробів і м’ясних консервів: основні групи мікроорганізмів 45

1. Осіменіння ковбасного фаршу мікроорганізмами 46

2. Вплив решткової мікрофлори на якість ковбасних виробів при зберіганні 47

3. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві ковбасних виробів 48

4. Джерела мікрофлори консервованих продуктів 49

5. Вплив решткової мікрофлори на якість консервів 50

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва консервів 53

Лекція 7. Мікробіологія яєць та яйцепродуктів 55

1. Осіменіння яєць мікроорганізмами 55

2. Розвиток мікроорганізмів в яйці при зберіганні 57

3. Мікрофлора яйцепродуктів 59

4. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві яєць і яйцепродуктів 60

Лекція 8. Мікробіологія молока та молочних продуктів 61

1. Мікробіологія молока 61

2. Псування жирів 64

3. Псування масла 64

1. Мікробіологія зерна 66

2. Мікробіологія сировини 67

3. Мікробіологія готового хлібу 68

Лекція 10. Мікробіологія плодів і овочів 69

1. Класифікація овочевих культур 69

2. Класифікація мікроорганізмів плодів і овочів 70

3. Хвороби плодів і овочів, що викликаються мікроорганізмами 72

4. Класифікація хвороб плодів і овочів 75

5. Зовнішні ознаки захворювань 76

6. Мікробіологія квашених (солоних, мочених) овочів і плодів 76

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]