Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Microbiol_Lect_text.doc
Скачиваний:
78
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
346.11 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Конспект лекцій

із навчальної дисципліни

«Мікробіологія»

(для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 ГОТ та 6.140101 ГОТ-з)

Харків– ХНАМГ – 2011

Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 ГОТ та 6.140101 ГОТ-з/Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Шатровський О.Г. – Х.: ХНАМГ, 2011. – c.

Укладач: О.Г. Шатровський

Рецензент:

Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № від .

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

МОДУЛЬ 1. МІКРООРГАНІЗМИ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЗБЕРІГАННІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 5

ЗМ 1.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ БАКТЕРІЙ, ДРІЖДЖІВ І ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ 5

Лекція 1. Історія розвитку мікробіології 5

Лекція 2. Особливості життєдіяльності мікроорганізмів 5

Лекція 3. Принципи класифікації мікроорганізмів 5

Лекція 4. Хвороботворні мікроорганізми 5

ЗМ 1.2. МІКРООРГАНІЗМИ У СИРОВИНІ ТА ГОТОВИХ ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 5

Лекція 5. Мікробіологія м’ясної сировини та продуктів соління і зберігання в холодильнику 5

1. Осіменіння м'яса тварин мікроорганізмами 6

2. Осіменіння м'яса птиці мікроорганізмами 6

3. Ветеринарно-санітарні вимоги до цехів післязабійного вмісту, забою худоби і оброблення туш 8

4. Мікрофлора м'яса і м'ясопродуктів при холодильному зберіганні, засолі й сушці в умовах вакууму 10

Лекція 6. Мікробіологія ковбасних виробів і м’ясних консервів: основні групи мікроорганізмів 19

1. Осіменіння ковбасного фаршу мікроорганізмами 19

2. Вплив решткової мікрофлори на якість ковбасних виробів при зберіганні 20

3. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві ковбасних виробів 21

4. Джерела мікрофлори консервованих продуктів 22

5. Вплив решткової мікрофлори на якість консервів 23

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва консервів 26

Лекція 7. Мікробіологія яєць та яйцепродуктів 28

1. Осіменіння яєць мікроорганізмами 29

2. Розвиток мікроорганізмів в яйці при зберіганні 30

3. Мікрофлора яйцепродуктів 32

4. Санітарно-гігієнічні вимоги при виробництві яєць і яйцепродуктів 33

Лекція 8. Мікробіологія молока та молочних продуктів 34

Лекція 9. Мікробіологія зерна та хлібобулочних виробів 34

Лекція 10. Мікробіологія свіжих плодів та овочів 34

Зм 1.3. Мікроорганізми у виробництві харчової продукції 34

Лекція 11. Мікроорганізми у виробництві сиру 34

Лекція 12. Мікроорганізми у виробництві пива 34

Лекція 13. Мікроорганізми у виробництві вина 35

Лекція 14. Мікроорганізми у виробництві м’ясних продуктів 35

1. Ризики потрапляння мікроорганізмів до продукту на різних етапах виробництва 35

2. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні варених і напівкопчених ковбасних виробів 36

3. Зміна мікрофлори фаршу при виробленні копчених ковбас 38

4. Ризики потрапляння мікроорганізмів до продукту на різних етапах виробництва м’ясних консервів 41

Лекція 15. Мікроорганізми у виробництві хлібобулочних виробів 44

Лекція 16. Біотехнології – виробництво майбутнього 44

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]