Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

chitannya_3kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Знайдіть вирази, що вжито у переносному зна- ченні. Поясніть, що вони означають.

Знайдіть у вірші рими.

5. Виразне читання вірша.

Подумайте, з яким настроєм треба читати вірш?

VІ. Опрацювання вірша С. Жупанина «Оленчині вишивки»

1. Виразне читання вірша вчителем.

Чим займалася дівчинка? Як її звали?

2. Словникова робота.

 

та, що руками виготов-

лагідно

тішиться

 

 

 

лює якісь гарні речі

міниться

китиці

радіє

дивосвіт

світлиця

скупчення квітів

барвограй рукодільниця

парадна кімната в бу-

 

 

 

динку

Прочитайте слова в колонках.

Поясніть, як утворилися слова дивосвіт і барво- грай. У якому значенні вжито їх у вірші.

Зєднайте слова другої колонки з їх тлумачен-

ням.

3.Читання вірша учнями «ланцюжком».

4.Аналіз змісту вірша. Вибіркове читання.

З чого видно, що Оленка вправна, завзята ру- кодільниця?

Яке слово у вірші вказує на Оленчину вдачу? (Лагідно).

Як ставляться до Оленки мама й тато?

Прочитайте опис світлиці.

Прочитайте, що вишивала дівчинка?

Знайдіть у вірші порівняння. Що вони підкреслю-

ють?

5.Робота з ілюстрацією

Розгляньте малюнок. Якою зображено світлицю? Хто зробив всі ці вишивки?

Прочитайте рядки з вірша, які відповідають ма- люнку?

6.Виразне читання вірша.

З яким почуттям треба читати вірш?

202

VІІ. Підсумок уроку

З творчістю якого поета ознайомились на уроці? Що ви про нього дізналися?

Про що пише поет у своїх віршах?

УРОК 87

Тема. Скільки буває вітрів? Узагальнення знань за розділом. Матеріал до уроку. С. Жупанин «Сім вітрів». Питання до роз-

ділу «Пригадайте, поміркуйте».

Мета. Допомогти учням усвідомити, який характер мають вітри. Формувати вміння творити віршовані рядки. Розвивати навички правильного, виразного читання. Узагальнити знання учнів за розділом. Виховувати любов до природи, працелюбність, увагу.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Доповнення знань учнів

Степан Жупанин видав понад двадцять пять збірок творів для дітей. До них увійшли і вірші, і ско- ромовки, і загадки, і заклички. Понад сто його віршів стали піснями. Вийшли навіть окремі видання пісень на слова С. Жупаніна.

Своїми віршами Степан Ілліч продовжує традиції Марійки Підгірянки, вважаючи, що писати для дітей треба так, як для дорослих, тільки ще краще.

ІV. Опрацювання вірша С. Жупаніна «Сім вітрів»

1. Відгадування загадки.

Рукавом майнув, дерева нагнув.

(Вітер.)

2. Як ви здогадалися, що це вітер?

А яким буває вітер?

Яку роботу може він виконувати?

Сьогодні С. Жупанин познайомить нас із 7 бра- тами-вітрами і покаже, яку роботу виконували вони.

3.Словникова робота.

203

Лàнка

Кузні

Лóнко

Комбайни

Полова

Врожайних

Дзелåнь

Оранèця

Бідони

Працьовèтим

Прочитайте слова в колонках.

Значення яких слів вам не зрозуміле?

Знайдіть пояснення слова ораниця в підручнику.

4.Читання вірша учнями «ланцюжком».

5.Робота над змістом.

Де побував кожен з вітрів?

Яку вони виконували роботу?

Чому автор називає вітри братами?

Яким настроєм пройнятий вірш?

6.Виразне читання вірша учнями.

7.Творчі завдання.

Спробуйте закінчити вірш про веселий вітер.

Подумайте, де могли побувати девятий, десятий, одинадцятий вітри?

V.Узагальнення знань за розділом

Проводиться за питаннями і завданнями на с. 64

«Пригадайте, поміркуйте».

ОПОВІДАННЯ ПРО СПРАВИ ТВОЇХ РОВЕСНИКІВ

УРОК 88–89

Тема. Більше діла менше слів.

Матеріал до уроку. Введення в тему, «Василь Сухомлинський» (про нього), В. Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло», «Гвинтик».

Мета. Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом В. Сухо- млинського. Домогтися, щоб учні усвідомили зміст та головну думку оповідань. Розвивати вміння переказувати текст, ви- словлювати власне оцінне міркування. Виховувати бажання допомогти іншим, відповідальність за зроблену роботу.

Обладнання. Портрет В. Сухомлинського, окремі видання його творів, «Словникова скарбничка», ч. І (уп. О. Ісаєнко).

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Введення в новий розділ

Прочитайте назву нового розділу. Твори якого жанру ми будемо читати в ньому?

Зверніться до «Словникової скарбнички». В розділі «Словниклітературознавчихтермінів» знайдітьвизначення словаоповідання. Оповідання невеликийзарозміром розповідний художнійтвірздебільшого прооднуабокілька подій у житті людини (іноді декількох людей)»).

Як ви розумієте слово ровесники?

Які справи можуть бути у дітей вашого віку?

Прочитайте у вступній статті, як слід працювати над розділом, на що звертати увагу.

ІV. Ознайомлення дітейзжиттєвим ітворчим шля- хом В. Сухомлинського

1.Розповідь учителя.

Народився Василь Олександрович Сухомлинський

в1918 р. в селі Василівка на Кіровоградщині в неба- гатій сімї. У Василя були ще два брати і сестричка.

205

Батьки ніколи не карали дітей, не вживали лайливих слів. З малку в дітей виховували любов до книги, час- то ввечері за шитвом мама розказувала дітям казки. Можливо, тому всі діти стали учителями.

З 17 років працював Василь Олександрович учите- лем. Він дуже любив дітей. Складав для них казки і писав про них оповідання.

З деякими оповіданнями ми познайомимось на наступних уроках.

2.Читання учнями статті про В. Сухомлинського.

Де працював В. Сухомлинський?

Як ставився Василь Олександрович до дітей?

Якими він хотів бачити своїх учнів?

V. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського «Красиві слова і красиве діло»

1.Первинне читання (учителем або в магнітофон- ному записі).

2.Тестування. (Учні на аркушах паперу записують букву, якою позначається правильна відповідь).

Тест

1.Хатинка стояла...

а) в лісі; б) посеред поля.

2.Дія відбувалась...

а) влітку; б) восени.

3.В хатинці сховались від дощу...

а) двоє хлопців; б) троє хлопців.

4.До хатини забіг...

а) незнайомий хлопчик; б) знайомий хлопчик.

5.Третій хлопчик...

а) напоїв гостя чаєм; б) дав йому свою сорочку.

6.Гарні...

а) красиві слова; б) красиві діла.

206

3.Читання твору «Ланцюжком».

4.Робота над змістом оповідання. Вибіркове читання.

Що за хатинка стояла в полі?

Що робили хлопці у хатину?

Хто прибіг до хатинки?

Що сказав перший хлопчик?

Що сказав другий хлопчик?

Що зробив третій хлопчик?

Що ви можете про нього сказати?

Прочитайте епізод твору, до якого намальована

ілюстрація.

Прочитайте слова, що виражають головну думку твору.

5. Розвиток мовлення.

Складіть невеличкий текст-міркування, який під- тверджував би головну думку оповідання.

VІ. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського «Гвинтик»

1. Первинне читання.

Хто головні герої оповідання? 2. Словникова робота.

Кілька Гвинтик Граматика Загвинтèти Загадали Якнайкраще Підкреслити Пасажирський

Прочитайте слова в колонках.

Які з них вам незрозумілі?

Прочитайте в підручнику пояснення слова вірàж. 3. Мовчазне читання тексту учнями.

4. Робота над змістом.

Що потрібно було зробити Юркові?

Чи виконав він завдання?

Хто це помітив?

Як виправдовувався Юрко?

Яку історію розказав йому батько?

А що розповіли б ви Юркові, щоб переконати

його?

Чого учить нас це оповідання? Від чого застерігає? 5. Читання твору в особах.

207

Поміркуйте разом, як по іншому можна назвати оповідання?

6. Переказ тексту.

VІІ. Підсумок уроку

Твори якого письменника ви читали сьогодні?

Що ви дізналися на уроці про В. Сухомлинського?

Чого вчать його твори?

УРОК 90

Тема. Урок позакласного читання. «Серце віддаю дітям (твори В. Сухомлинського).»

УРОК 91

Тема. Друга шукай, а знайдеш тримай. Матеріал до уроку. В. Сухомлинський «Кінь утік».

Мета. Удосконалювати уміння правильного і виразного читання, переказу тексту. Формувати уміння висловлювати власні судження про прочитане, характеризувати вчинки героїв. Виховувати доброту, почуття товариськості.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Доповнення знань учнів про В. Сухомлинського

Війна відірвала Василя Олександровича від учи- телювання. У бою він був поранений осколком у груди. Довго лікувався у госпіталі, а після перемоги знову повернувся до школи.

Тридцять два роки В. Сухомлинський вів щоденник спостережень за своїми вихованцями, а потім, користую- чись цими спостереженнями писав книги. Для своїх учнів Василь Олександрович створив понад 1500 творів.

І чи не записи з його щоденника допомогли В. Су- хомлинському написати оповідання «Кінь утік...»?

ІV. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського «Кінь утік...» 1. Первинне читання твору.

208

Хто головні герої твору?

2.Самостійне читання оповідання.

3.Робота над змістом.

В якому класі учились діти?

Який урок у них був?

Що отримав Віталик?

Про що він відразу подумав?

Про які риси його вдачі це свідчить?

Що зробив Віталик?

Як відреагував на це вчитель?

З чого Віталик зрозумів, що товариші засуджують його поведінку?

Як ви гадаєте, що почував в цей час Петрик?

Про що свідчить відповідь Петрика?

Які почуття і роздуми викликає в тебе прочитане? 4. Робота з ілюстрацією.

Розпізнайте на малюнку дійових осіб. Про що вони розмовляють?

Про що могли говорити діти, зображені на другому плані?

5. Читання в особах.

6. Творче завдання.

Придумайте декілька речень, які могли б продо- вжити оповідання.

Підготуйте переказ тексту. (Диференційовано:

Ігрупа від імені Віталика, ІІ група від імені Пе- трика, ІІІ група від імені вчителя, ІV група від імені однокласників.

7. Визначення головної думки твору.

Чому учить нас це оповідання?

Як би ви висловили головну думку твору спону- кальним реченням?

8. Робота з прислівями на с. 69.

Розєднайте слова і прочитайте прислівя.

Поясніть їх значення.

Чи виражають ці прислівя головну думку твору?

V.Підсумок уроку

Чи був Віталик справжнім другом?

А чи вмієте ви дружити і берегти дружбу?

209

УРОК 92

Тема. Слід на землі.

Матеріал до уроку. В. Сухомлинський «Який слід повинна за- лишити людина на землі

Мета. Учити усвідомлювати зміст та головну думку оповіда- ння, висловлювати свої міркування. Розвивати навички свідомого, правильного читання, звязного мовлення. Ви- ховувати почуття відповідальності, прагнення «залишити свій слід в житті».

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

В. Сухомлинський вважав, що кожна «людина на- роджується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний».

Подумайте над цими словами, як ви розумієте їх зміст? Який слід може залишити людина в житті, щоб

їїзгадували інші покоління?

(Письменники і поети залишають свої твори, худож- ники картини, вчені нові відкриття і винаходи, інші можуть посадити дерево, збудувати дім, виростити чемних і добрих дітей).

Про це ми сьогодні і будемо читати оповідання В. Сухомлинського.

ІV. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського «Який слід повинна залишити людина на землі?» 1. Первинне читання.

Який же слід залишив після себе Чоловік? 2. Словникова робота.

псуєш

з докором

відбиток

випестував

осторонь

прихилявся

знизують

закамянілий

Прочитайте слова в колонках.

210

Знайдіть з-поміж них дієслова, іменники.

Значення яких слів вам незрозуміле? (Псуєш ла- маєш, відбиток слід, осторонь збоку, з докором осуджуючи, випестував доглянув).

3. Самостійне читання учнями.

4. Робота над змістом.

Прочитайте зачин і кінцівку твору.

Яких дійових осіб ви запамятали?

Чим милувався старий Майстер?

Чим він був незадоволений?

Чи зрозумів Хлопчик, що вчинив погано?

Як змінилося життя Хлопчика через багато років?

Де була батьківщина Чоловіка?

Як зустріли його односельці?

Про що питав Чоловіка дід?

Що вирішив Чоловік після розмови з дідом?

Чому Чоловік вирішив, що не так треба було жити?

Які слова вказують на те, що він жалкував про незроблені справи?

5. Читання в особах діалога діда і Чоловіка.

6. Робота над виразним читанням тексту.

Знайдіть у тексті слова, які допомагають зрозумі- ти, з якою інтонацією треба читати слова тієї чи іншої дійової особи. (Думає з гордістю, сказав з докором, здивувався, з болем подумав).

7. Висновки.

Який слід мав на увазі автор у назві оповідання?

Розкажіть, який слід хочете залишити на землі

ви?

V.Підсумок уроку

В. Сухомлинський навчив і виховав багатьох своїх учнів. Його слідом на землі залишилось велике і щире серце, яке він віддавав дітям.

211

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]