Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

chitannya_3kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Зєднайте лініями імена персонажів з їх вчин-

ками.

Чи змогли б вони діяти в одному напрямку? Чому?

Чи випадково герої байки птах, риба і рак?

Що хотів цим підкреслити автор?

Знайдіть у байці повчання. На що воно схоже? (На прислівя).

Чого навчають нас ці слова?

7. Робота над вдосконаленням техніки читання.

Знайдіть у байці слова, які римуються.

Гра «Дочитай». Вчитель читає одне слово рядка, діти знаходять цей рядок і дочитують його.

8. Робота над виразним читанням байки.

Підготуйтеся прочитати байку виразно. Подумайте,

зякою інтонацією будете читати кожну строфу?

VІ. Опрацювання байки «Коник-стрибунець»

1. Підготовка до сприймання байки.

Хто герої наступної байки Л. Глібова, ви дізна- єтесь, відгадавши загадки.

Ти хвилиночку постій, придивись: Хто ж то у траві густій причаївсь? На зеленій скрипочці виграва, Сам зелений, як трава-мурава.

(Коник-стрибунець)

На поляні в лісі У високій хаті

Проживають дружно Звірі рудуваті.

(Мурахи).

Що ви знаєте про цих комах? Як вони поводять себе в природі?

2.Слухання байки. Перевірка первинного сприй- мання.

Хто з героїв був працьовитим, а хто безтурбо- тним, ледачим?

3.Словникова робота.

Вдатний вмілий, гарний. Не вгаваючи не змовкаючи. Гульк раптом подивився. Мліє зупиняється, болить.

122

Небораче звертання до невдахи.

Непереливки дуже погано.

Небоже племіннику.

4.Самостійне мовчазне читання учнями.

5.Робота над змістом байки.

Як поводив себе Коник на початку твору?

Що його злякало?

З яким проханням звернувся Коник до Муравя?

Чому Муравей відмовив Конику у допомозі?

6.Вибіркове читання.

Прочитайте зачин байки. Чи не нагадує він вам опис українського степу?

Знайдіть слова, якими автор описує коника.

Якими словами передається страх Коника?

Що згадує Коник про своє літнє життя?

В яких словах Муравя висловлена мораль байки?

7.Підготовка до виразного читання.

Передайте голосом настрій Коника на початку байки і далі.

Яким тоном повчав Муравей Коника?

Прочитайте байку виразно.

8.Висновки.

Кого засуджує автор в байці?

Кого Глібов мав на увазі, розповідаючи про Коника

іМуравя?

VІІ. Підсумок уроку

З яким новим жанром ознайомились на уроці?

Чим відрізняється байка від вірша?

Хто автор байок, які ми читали?

УРОК 44

Тема. Не смійся з другого, щоб тобі не було того.

Матеріал до уроку. Л. Глібов «Чиж та голуб», С. Руданський «Вовки».

Мета. Продовжувати знайомство з жанровими особливостями байки; учити визначати ставлення автора до зображува- ного; висловлювати оцінні судження; порівнювати байки; розвивати навички виразного читання; виховувати мило- сердя, співчуття.

123

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Які особливості жанру має байка?

Хто найчастіше буває героями байки?

З творчістю якого автора ознайомились?

Що ще крім байок писав Л. Глібов?

Сьогодні ми ознайомимось ще з однією байкою Л. Глібова.

ІV. Опрацювання байки Л. Глібова «Чиж і Голуб»

Одного разу, почувши байку російського байкаря І. Крилова, Л Глібов переклав її українською мовою. Це байка «Чиж і Голуб».

1.Виразне читання байки вчителем.

Хто головні дійові особи байки?

Роздивіться їх на малюнку.

2.Словникова робота.

Повправляйтесь в правильному читанні слів. Молодåнький Сильцå Провîрненький Сердåга

3.Самостійне читання байки учнями.

4.Аналіз змісту твору.

Коли і де відбувалися події?

Якими словами автор описує Чижика?

Що трапилося з пташкою?

З чого видно, що автор співчуває героєві? Про- читайте ці слова.

А що в цей час робив Голуб?

Яким показує автор Голуба? (Самовпевненим, самозакоханим).

А що міг би зробити Голуб для Чижика?

В яких словах виявляється самовпевненість, без- сердечність Голуба?

Як був покараний Голуб за свою зловтішність?

Як ви гадаєте, про кого автор писав байку?

124

Які риси людського характеру засуджує поет? 5. Робота над виразним читанням байки.

Подумайте, як слід читати слова зарозумілого, пихатого Голуба? Спробуйте передати голосом співчуття автора до Чижика. Які слова будете читати повчальним тоном?

Робота в парах.

Конкурс на кращого читця.

V. Порівняння прочитаних байок

На що схожі всі байки?

Хто їх дійові особи?

Про кого насправді йдеться в байках?

Чим відрізняються прочитані байки?

VІ. Робота з прислівям

Прочитайте прислівя в підручнику.

До якої байки воно підходить?

VІІ. Підсумок за розділом

Проводиться за питаннями на с. 133 «Пригадайте, поміркуйте».

VІІІ. Робота в парах

Самостійно прочитайте байку С. Руданського «Вовки».

Повправляйтесь в виразному читанні байки.

Подумайте, що висміюється в цій байці?

ЗАЧАРУВАЛА ВСЕ ЗИМА

УРОК 45

Тема. Зимонька-снігуронька.

Матеріал до уроку. А. Бобенко «Прийшла зима біловолоса...», Д. Чередниченко «Новий рік», В. Моруга «Нічка-новорічка», І. Жиленко «Здійсниться все».

Мета. Створити у дітей радісний настрій; формувати уявлення про ознаки зими; зосередити увагу на образних висловах, порівняннях; розвивати навички читання, образне мислен- ня; виховувати естетичні почуття.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Робота зі складовими таблицями

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Про що буде йти мова на сьогоднішньому уроці, ви довідаєтесь, коли відгадаєте загадки.

Махнула птиця крилом І покрила світ білим килимом.

(Зима)

Без сокири, без клинців Дідусь мости мостить.

(Мороз)

Япадаю на ваші хати,

Ябілий, білий, волохатий,

Яприлипаю вам до ніг

І називаюсь просто...

(Сніг)

Так, сьогодні ми будемо говорити про зиму, мороз, сніг, а ще про веселе свято Новий рік.

А чи помітили ви, коли до нас завітала зима?

126

Які ознаки зими ви побачили?

Краса зимової природи завжди надихала поетів, художників, композиторів. І сьогодні ми ознайомимося із «зимовими» віршами українських поетів.

Послухайте, як чарівно описав зиму поет Андрій Бобенко.

ІV. ОпрацюваннявіршаА. Бобенка«Прийшлазима біловолоса...» 1. Виразне читання вірша вчителем.

Що зробила зима з природою? 2. Словникова робота.

Потренуйтеся в правильному читанні слів. Біловолоса Синьою Простяглось Сльозою Верболіз Ковдрою

Одяглося Скляною

3.Повторне читання вірша учнями (по одній строфі).

4.Аналіз змісту вірша. Вибіркове читання.

Прочитайте рядки вірша, де зима змальовона як жива істота.

Як автор описує село, поле, сонце, річку, рослини?

Знайдіть у вірші вирази, вжиті в переносному значенні.

Які з цих виразів чи порівняння сподобались вам більш за все?

5. Словесне малювання.

Які малюнки ви намалювали б до цього вірша? Опишіть їх, використовуючи виділені у вірші слова.

6. Виразне читання вірша учнями.

Передайте голосом зачарованість природи.

V.Опрацювання віршів Д. Чередниченка «Новий рік» і В. Моруги «Нічка-новорічка»

А яке свято ми зустрічаємо взимку?

Чим вам подобається це свято?

А чи знаєте звідки прийшов до нас звичай при- крашати ялинку?

Деревце прикрашали або просто ставили в домі ще тоді, коли новий рік святкували у березні. Потім

127

це свято збіглося із стародавнім святом народження МісяцяЩедрим Вечором. Це свято існує кілька тисяч років. Саме звідси пішли обряди прикрашання ялинки, засівання, щедрування.

Прочитайте вірші Д. Чередниченка і В. Моруги.

Про яке свято розповідається у віршах?

Чому це свято так люблять дорослі і діти?

Попрацюйте в парах. Вивчіть один з віршів на- память і приготуйтеся його виразно прочитати.

VІ. Опрацювання вірша І. Жиленко «Здійсниться все...»

Лише один раз на рік в чарівну новорічну ніч мо- жуть здійснитися найзаповітніші мрії. А що для цього потрібно ви дізнаєтесь із вірша І. Жиленко.

1.Читання вірша вчителем.

2.Словникова робота. Пояснення значення слів. Покірні слухняні Прагнеш дуже хочеш Маги чарівники

Манекен макет фігури людини.

3.Читання вірша «ланцюжком» по одній строфі.

4.Аналіз змісту вірша.

Що відбувається коли вірити в неможливе?

Коли можна стати чарівниками?

Які дива можуть статися, якщо дуже захотіти?

5.Виразне читання вірша.

VІІ. Підсумок уроку

Якою ви побачили сьогодні зиму?

Про які свята читали?

Яке бажання хотіли б загадати в новорічну ніч?

УРОКИ 46 – 47

Тема. Узагальнення і спілкування за змістом першої частини «Читанки».

На цих уроках можна провести літературні ігри, вікто- рини, включити елементи інсценізації. Заохотити дітей

128

прочитати вірші напамять, висловити своє ставлення до уроків читання, перечитати ще раз улюблені твори.

УРОК 48

Тема. Урок позакласного читання. «Наші улюблені вірші».

СТОРІНКИ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

УРОКИ 49–50

Тема. Хто багато питає, той багато знає.

Матеріал до уроку. Олекса Кобець «Хотів би я знати», В. Су- хомлинський «Горобчик і вогонь».

Мета. Вчити учнів ставити питання, давати повні відповіді, ви- словлювати власні думки; розвивати навички правильного, виразного читання, мовлення; виховувати у дітей допит- ливість, пізнавальні інтереси.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Розвитокнавичокчитаннязаскладовимитабли- цями

ІІІ. Знайомство з новим підручником. Мотивація навчальної діяльності

Розгляньте обкладинку «Читанки», 2 частина. Чому художник зобразив на малюнку зиму?

Перегляньте малюнки в підручнику. Як ви гада- єте хто у творах найчастіше буде головними героями? (Діти).

Зверніть увагу на форзац. Прочитайте прислівя. Що вони означають?

Які питання записані в колі? Хто найчастіше задає ці питання? (Діти). Де можна знайти на них відповідь? (У книжках).

Ось тому і перший розділ цього підручника на- зивається «Сторінки для допитливих».

Прочитайте вступну статтю до розділу.

Де можна шукати відповіді на свої питання?

130

ІV. Опрацювання вірша О. Кобця «Хотів би я зна-

ти...» 1. Читання вірша вчителем.

Що хотів би знати головний герой?

2.Словникова робота.

Ланè

Бентåжна

Зор³є

Невгамîвна

Життя

Табунèться

Жадібно

Достемåнно

Стрибàючи

Незбагнåнний

Повправляйтеся в читанні колонок слів.

Спробуйте пояснити значення слів другої колонки. (Стурбована, неспокійна, збирається, точно, незрозумі- лий).

До слова «лани» доберіть близькі за значенням слова. 3. Мовчазне читання вірша учнями.

4. Аналіз змісту вірша. Вибіркове читання.

Про що мріє хлопчик?

Прочитайте, на які питання він хотів би отримати відповідь?

Які рядки підтверджують допитливість хлоп- чика?

Розгляньте малюнок. Яким зображений на ньому хлопчик?

Знайдіть рядки у вірші, які ілюструють те, що зображено на малюнку.

5. Вправи на розвиток навичок читання.

Знайдіть у вірші слова, що римуються.

Гра «Продовж речення». Вчитель починає читати,

адіти продовжують.

6.Виразне читання вірша.

7.Розвиток звязного мовлення.

На які питання, поставлені у вірші ви могли б дати відповідь?

Сформулюйте питання, на яке ви хотіли б отри- мати відповідь.

8. Матеріал для допитливих.

Чи знаєте ви, що:

Є такі птахи що не вміють літати стра- уси, пінгвіни, кузари, ківі.

131

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]