Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

chitannya_3kl конспекти

.pdf
Скачиваний:
85
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.11 Mб
Скачать

Сьогодні ми ознайомимось з віршем Н. Забіли «У дитячому театрі».

V.Опрацювання вірша Н. Забіли «У дитячому те- атрі»

1.Виразне читання вірша вчителем.

Чи знайомі вам почуття глядачів театру, про які говориться у вірші?

2.Словникова робота.

Згасло

Поринули

Тло

Чуття

Бурхливо

Гомін

Завіса

Захоплено

Помисли

Життя

Справжньому

До нестями

Серцями

Розгортається

Заполонивши

Прочитайте колонки слів.

Яке слово в першій колонці зайве? (Згасло бо наголос падає на перший склад).

Я буду читати пояснення слів, а ви знайдіть по- трібне слово в третій колонці:

шум; думки;

з хвилюванням, розгубленістю; заповнивши, завоювавши, підкоривши; те, що міститься далі.

3. Повторне самостійне читання вірша учнями.

4. Аналіз змісту вірша з елементами вибіркового читання.

Прочитайте рядки про початок вистави. Який на- стрій вони викликають?

Що відбувалося на сцені? Які порівняння добирає автор?

Як описано розгортання дії? Чи викликають ці слова хвилювання?

Як глядачі сприймають виставу?

У яких словах вірша найвиразніше сказано про захоплення дітей виставою?

Які мрії і прагнення викликає вистава у глядачів? 5. Вправи на розвиток швидкості читання.

Прочитайте у вірші тільки дієслова.

Пограйте у гру «Знайди початок». Один учень

172

називає два останні слова речення, інші шукають це речення у вірші і читають його повністю.

6. Робота над виразним читанням вірша.

Підготуйтеся виразно прочитати вірш: зверніть увагу на розділові знаки, визначте рядки, читання яких потребує підсилення голосу.

VІ. Підсумок уроку

Творчість якої письменниці ми вивчали на остан- ніх уроках?

Що ви запамятали про Н. Забілу?

Скільки книжок вона написала для дітей?

Лауреатом якої премії стала письменниця?

Які її вірші ви запамятали?

УРОК 72

Тема. Прочитай, посміхнись, і... задумайся!

Матеріал до уроку. Грицько Бойко (про нього), Грицько Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко».

Мета. Ознайомити дітей з творчістю Г. Бойка. Вправлятись у читанні гумористичних творів, учити визначати мораль- но-етичні проблеми, які підняв автор. Розвивати навички виразного читання. Виховувати почуття осуду до негатив- них рис людської вдачі.

Обладнання: Портрет Г. Бойка, окремі видання його кни- жок.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Розвиток технікичитаннязаскладовими табли- цями

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Чи любите ви відгадувати загадки?

Стаємо всім на дорозі, Всіх спиняєм на порозі. Хто іде не обмине Нас рукою штовхне.

(Двері)

173

В небі я тружуся, — Знає мене кожний. Я на всіх дивлюся, —

На мене ж не можна.

(Сонце)

З лісу в ліс перелітає, Де не сяде там співає, І кладе яєчка У чужі гніздечка.

(Зозуля)

Дуже я потрібна всім І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, А сама завжди мовчу.

(Книжка)

Чи любите ви скоромовки?

Повправляйтеся в швидкому читанні скоромовок.

Скоро мовлю скоромовку

Скоро, Скоро Мовить Ганка

Скоромовки-спотиканки. Слово В слово Слава Ловко,

Скоро мовить скоромовки.

Вареники

Укухара

Валерика

Розварились

Вареники

Розварились Вареники...

Варениці

УВалерика!

Всі ці загадки і скоромовки, а ще веселі вірші, казки, пєси, поеми написав для вас відомий дитячий поет Грицько Бойко.

ІV. Слово про поета

1. Розповідь вчителя.

174

Григорій Пилипович Бойко народився 25 вересня 1923 р. в селі Оленівка на Донеччині. Після закінчення семирічки навчався в Оленівській рудниковій школі,

авона знаходилася далеко від дому. Щодня піднімався о четвертій годині ранку, йшов пішки кілька кілометрів до станції, а потім ще підїжджав робочим поїздом, поки потрапляв у клас. І не здавалося йому, що це важко, бо дуже прагнув до знань.

Після закінчення школи в 1941 р. разом із своїми ровесниками Грицько Бойко пішов на фронт захищати Батьківщину від фашистських загарбників. Служив рядовим кулеметного взводу, офіцером-звязківцем. Був тяжко поранений. Удостоєний бойових нагород.

Після війни закінчив донецький педінститут. Працю- вав у газеті. Видав свої перші збірки. А на повну силу талант поета розкрився в дитячій гумористиці. А ще Бойко написав понад 400 пісень для дітей. Був відо- мий як перекладач. І його твори також перекладалися багатьма мовами світу.

2. Читання учнями в підручнику статті про Грицька Бойка.

Що дізналися про поета?

Про що писав він у своїх віршах?

Сьогодні ми ознайомимось з деякими веселими віршами гумориста Грицька Бойка.

V. Опрацювання вірша Г. Бойка «Як невдаха ви- ступав»

1.Робота над заголовком.

Що означає слово невдаха?

Як може виступити невдаха?

Як ви гадаєте, про що може йти мова у вірші?

2.Виразне читання вірша вчителем.

Що робив хлопчик на сцені?

Як закінчився його виступ.

3.Аналіз змісту вірша.

З яким почуттям розповідає невдаха про свій ви-

ступ?

Чи є у вірші хоч одне неокличне речення? Про що це говорить?

175

Що «співак» вважає головним у своєму виступі?

Як він описує свій «успіх» — реакцією слухачів?

Чи розумів «артист» свою невдачу? З якою ін- тонацією потрібно читати останнє слово у вірші? (Із здивуванням).

Яку рису людської вдачі висміює поет у вірші?

Поясніть значення висловів горлав щодуху,

змісць зірвались, ледь не рознесли.

Чого учить цей вірш? Над чим примушує задума-

тись?

4. Виразне читання вірша.

Прочитайте вірш, передаючи захоплення мовця своїм «успіхом».

VІ. Опрацювання вірша Г. Бойка «Хвастунець»

1.Самостійне читання вірша учнями.

Хто головний герой вірша?

2.Комбіноване читання.

Вчитель читає перше слово кожного рядка, діти хором закінчують рядок.

3. Аналіз змісту вірша.

Яким був хлопчик Толя? Як автор виражає своє ставлення до нього?

Де відбувалися події?

Чим хвалився Толя?

Чи справді він був хоробрим?

Чого злякався хлопчик?

Як був покараний Толя за свою хвалькуватість?

Що означає вислів «прикуси язик» в переносному значенні?

4.Виразне читання вірша.

Доберіть до кожної строфи відповідну інтонацію

ітемп читання. Як треба читати слова Толі?

5.Робота з ілюстрацією.

Яким зображено хвалька на малюнку?

Яку б ви намалювали ілюстрацію до вірша?

6.Порівняння віршів «Хвастунець» і «Як невдаха виступав».

Чим подібні герої цих віршів?

Який потрібно зробити висновок тим, хто хвалиться?

176

Пригадайте прислівя, в яких засуджується хваль- куватість?

VІІ. Опрацювання вірша Г. Бойка «Сашко»

1. Виразне читання вірша вчителем.

Де відбувалися події? Як звали головного персо- нажа?

2. Самостійне читання учнями.

3. Аналіз змісту твору.

Що сталося в трамваї?

Які риси характеру Сашка проявилися у його по- ведінці?

А як ви повелись би в такій ситуації?

4. Читання вірша в особах.

Подумайте, чиї слова будете читати з обуренням,

ачиї легковажно, байдуже?

VІІІ. Підсумок уроку

З віршами якого письменника ознайомились на уроці?

Що ви про нього дізнались?

Який з віршів вам сподобався більш за все?

УРОК 73

Тема. Урок позакласного читання. «Грицько Бойко дітям».

УРОК 74

Тема. Смішинки-веселинки.

Матеріал до уроку. Г. Бойко «Веселинки», «Скоромовки», «За- гадки».

Мета. Формувати вміння помічати й оцінювати дотепне слово та користуватись ним. Удосконалювати навички читання поетичних скоромовок, відгадування загадок. Виховувати морально-етичні норми поведінки.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Розвиток технікичитаннязаскладовими табли- цями

177

ІІІ. Доповненняірозширеннязнаньучнівпротвор- чість Г. Бойка

На повну силу талант поета розкрився саме в твор- чості для юних читачів, зокрема в дитячій гумористиці. Вірші, пєси, смішинки, скоромовки-спотиканки, загадки улюблені жанри поета. В творчому доробку поета майже 100 книжок. Г. Бойко мав дар підмічати й поетично осмислювати кумедні ситуації, що трапляються з дітьми. Він добре знав життя дітей, їхні звички, уподобання

йнамагався не образити своїм сміхом читача, а змусити його глибоко замислитися і спробувати позбутися всього того поганого, що викривав поет.

Сьогодні ми ознайомимося з веселинками, скоро- мовками і загадками Г. Бойка.

ІV. Опрацювання веселинок Г. Бойка

1. Вступна бесіда.

Чи траплялися з вами в школі різні кумедні си- туації? Розкажіть про це.

2.Робота над змістом віршів.

Прочитайте веселинки самостійно.

Які з них вам найбільше сподобалися?

Хто є їхніми дійовими особами?

Які недоліки висловлюються в кожному вірші?

3.Самостійна робота над виразним читанням віршів.

4.Робота в парах.

Підготуйтесь до конкурсу кращих гумористів. Діти готують веселинку, потім показують її перед

класом.

V.Опрацювання скоромовок Г. Бойка

Кожна скоромовка читається спочатку повільно, по-

тім швидше, далі ще швидше.

Проводиться конкурс на кращого читця скоромо- вок.

VІ. Робота над загадками Г. Бойка

Діти працюють над загадками в парах. Потім по- яснюють за якими характерними ознаками вони до- бирали відгадки.

178

VІІ. Підсумок уроку

З творчістю якого письменника ви ознайомились?

Чим відзначаються його твори?

Прочитайте прислівя, розділяючи слова, і скажіть, головну думку яких творів Г. Бойка виражають ці при- слівя.

Насмілогособакагавкає, боягузакусає. Колинетямиш, тонеберися. Гостресловечкоколесердечко.

УРОК 75

Тема. Цікаві вірші Дмитра Павличка.

Матеріал до уроку. Дмитро Павличко (про нього), Дмитро Павличко «Розмова», «Гном».

Мета. Ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Д. Пав- личка. Поглибити знання учнів про поезії-діалоги, небу- вальщини. Вправлятися у виразному читанні віршів, їх правильному інтонуванні. Розвивати творчі здібності учнів: уміння створювати продовження казки, зіставляти вірш з малюнком. Виховувати цікавість, бажання читати.

Обладнання. Портрет Д. Павличка, окремі видання його творів, запис однієї з пісень на слова Д. Павличка.

Хід уроку І. Організація класу до уроку

ІІ. Розвиток технікичитаннязаскладовими табли- цями

ІІІ. Ознайомлення з творчим і життєвим шляхом Д. Павличка

1. Розповідь учителя.

Народився Дмитро Васильович Павличко 28 верес- ня 1929 року в селі Стопчатові на Івано-Франківщині. Батько, освічена людина, і мати, проста селянка, змуше- ні були багато працювати, щоб прогодувати семеро ді- тей. Дмитро Павличко розказував, що у матері Параски Юріївни була надзвичайна память, вона знала багато творів Т. Шевченка і І. Франка. Поет писав: «Мати на- вчила мене розмовляти, а книжка думати».

179

Невеличкі поезії Д. Павличко почав писати ще в дитинстві, а першу книжку видав після закінчення Львівського університету.

Д. Павличко відомий і як поет-пісняр. На його слова створені такі відомі пісні як «Два кольори», «Впали роси на покоси», «Лелеченьки», «Віконце».

(Слухання у записі однієї з пісень).

Багато творів для дітей Д. Павличко друкує у жур- налах «Барвінок», «Малятко», в календарі «Дванадцять місяців». Окремими виданнями вийшли його книжки для дітей «Дядько Дощ», «Обруч», «Золотий олень», «Де найкраще місце на землі

2. Самостійне читання учнями статті в підручнику про Д. Павличка.

Що ви дізналися про поета?

Де він народився?

Про що писав у своїх віршах?

Які за формою його вірші?

ІV. Опрацювання вірша «Розмова»

Хто головний герой вірша, дізнаєтесь, відгадавши загадку.

Має вуса, пишний хвіст І негарну звичку: Спершу добре вона їсть, Після миє личко.

(Кицька)

1. Виразне читання вірша вчителем.

Між ким відбувається розмова?

Як поет ставиться до киці?

2.Словникова робота.

Доберіть синоніми до слів кусень, хутко, мурава,

стайня, гляділа.

Прочитайте в підручнику пояснення слів жолоб,

онуча.

3.Самостійне читання вірша учнями.

Чи цікавий для вас цей вірш? Чим саме?

До якого жанру він належить? (Небувалиця). Чому ви так думаєте?

180

Зверніть увагу, як він побудований. Продовжте ре-

чення: Цей вірш не лише небувалиця, а й... (діалог).

4.Робота над виразним читанням вірша.

Попрацюйте в парах. Навчіться виразно читати вірш, правильно інтонуючи запитання і відповіді.

5.Вправа на розвиток техніки читання.

Прочитайте звертання автора до киці. Про що говорять ці слова?

Знайдіть у вірші те, чого дійсно не може бути насправді.

Знайдіть рими до слів кицютко, мила, сиділа,

корова, тучі.

V. Опрацювання вірша Д. Павличка «Гном»

1.Читання вірша вчителем.

Між ким відбувалася розмова?

2.Словникова робота.

Гном

Позàду

Жона

Більший

Кермî

Чародійна

Небоже

Перетворю

Мимохіть

Зупинився

Прочитайте слова в колонках.

До слів першої колонки доберіть синоніми. 3. Самостійне читання вірша учнями.

4. Робота над змістом вірша.

Хто їхав у машині?

Скільки було гноменят? (Шестеро — «по троє біля кожного вікна.)

Яким був гном?

Якою була його машина?

Про що попросив гнома хлопчик?

Чи погодився гном підвезти хлопчика?

Чому хлопчик відмовився перетворитися на гнома? 5. Розвиток звязного мовлення.

Опишіть, якою ви уявляєте родину гнома, його машину.

Придумайте продовження пригод гномів в лісі. Якою було б продовження казки, якби хлопчик пере- творився на гнома?

181

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]