Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпаргалки 3 курс.doc
Скачиваний:
427
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
669.18 Кб
Скачать

15. Поняття та форми реалізації права.

Під реалізацією права розуміють перетворення, втілення розпоряджень юридичних норм у житті шляхом правомірного поводження суб'єктів суспільних відносин (державних організацій, посадових осіб, суспільних органів і громадян).

Реалізація права завжди зв'язана тільки з правомірним поводженням людей, тобто таким поводженням, що відповідає правовим розпорядженням. В одному випадку це активні позитивні дії (використання чи права виконання обов'язку); в іншому - це бездіяльність суб'єктів (стримування від здійснення протиправних дій). Отже, правомірне поводження суб'єктів суспільних відносин реалізує норму права, неправомірно - порушує.

До форм реалізації права відносяться: дотримання норм права; виконання норм права; використання норм права; застосування норм права.

По суб'єктному складі реалізують індивідуальну і колективну форми реалізації. Деякі правові вимоги не можна провести в життя інакше, як поєднуючи один з одним, виступаючи колективним суб'єктом права. По характеру дій суб'єктів, ступеня їхньої активності і спрямованості виділяють дотримання, виконання, використання і застосування.

Виконання норм права відбувається, коли суб'єкти виконують покладені на них юридичні обов'язки. У цих випадках вони діють активно. У даній формі реалізуються зобов'язуючі норми права. Наприклад, пасажир суспільного транспорту, компостуючи квиток, виконує юридичний обов'язок - оплачує проїзд, отже, виконує норму права.

Виконання норм права - коли суб'єкти за своїм розсудом, бажанням використовують надані їм права. У відмінності від дотримання і виконання, зв'язаних з реалізацією заборон і юридичних обов'язків, використання являє собою здійснення дій, що дозволяються правом. Шляхом використання реалізуються правомірні норми.

Розглянемо стадії застосування права. До них відносяться: встановлення і аналіз фактичних обставин юридичної справи;вибір правових норм, що підлягають застосуванню;тлумачення норм; застосування рішення; контроль за реалізацією прийнятого рішення.

16. Поняття та ознаки застосування права. Ідеологія застосування права.

Правозастосування – це владна діяльність компетентних органів і посадовців, що забезпечує реалізацію права шляхом винесення індивідуального юридичного рішення щодо конкретних суб’єктів.

Ознаки застосування права:

1) владний характер. Застосовують право тільки уповноважені та компетентні суб’єкти;

2) індивідуалізований характер. Застосування права є рішенням конкретної справи, конкретної юридичної ситуації на основі норм права;

3) процедурний характер. Застосування права має ряд стадій і здійснюється відповідно до встановленої процедури;

4) юридично оформлений характер. Застосування права в основному завершується винесенням спеціального документу – акту застосування права.