Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпаргалки 3 курс.doc
Скачиваний:
429
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
669.18 Кб
Скачать

8. Джерела права. Джерела права України.

Джерела права – це способи вираження і закріплення правових норм, надання їм юридичного значення.

Первинними джерелами права є нормативні акти і звичаї з безсумнівною перевагою перших. Іноді первинними джерелами вважаються також загальні принципи права. Первинні джерела завжди мають обов’язкову юридичну силу, відіграють значну роль у соціальному житті, закріплюють найважливіші норми права.

Вторинні джерела можуть мати певну юридичну вагу лише тоді, коли відсутні первинні джерела або ж коли вони є неповними чи неясними. Їх використання не є юридично обов'язковим. До вторинних джерел права належать судові прецеденти, наукові роботи відомих учених-юристів (доктрина) й інші неформальні джерела права.

Українські дослідники вказують на декілька значень поняття «джерело права»:

1. Спосіб виникнення права, соціальна  категорія. Це, зокрема,  пам’ятки історії, літописи, судові справи та звичаї, що існували в історичній перспективі, мають юридичний зміст і визначають основні напрями  становлення  права  конкретної держави.

2. Чинники правотворчості, що безпосередньо  впливають на формування та функціонування права.

3. Діяльність суб’єктів  суспільних  відносин,  у  результаті  якої  реалізуються їхні потреби та задовольняються  інтереси.

4. Зовнішні прояви права: текстуальні джерела права, котрі можна поділити на  первинні (нормативно-правові аспекти, нормативно-правові  договори, правові прецеденти, релігійні норми, правові  звичаї) та похідні (уточнюють зміст первинних: судова та  адміністративна практика)

Головними джерелами права в кожній країні є національні нормативно-правові акти. Вони поділяються на закони, нормативні акти органів конституційного контролю, парламентські регламенти й постанови, акти безпосереднього волевиявлення народу (рішення, прийняті на референдумі) та акти органів місцевого самоврядування. Слід наголосити, що на сучасному етапі спостерігається зближення національних і міжнародних правових систем, їхнє взаємозбагачення. Це сприяє сумісності різних за типологічними та іншими ознаками правових систем і здатності взаємодіяти між собою, а також зменшує відставання окремих національних правових систем від сучасних надбань і вимог правового розвитку людської цивілізації

9. Поняття та ознаки нормативно-правового акту. Закон та підзаконні акти.

Нормативно-правовий акт – це письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.

Ознаки нормативно-правового акту:

1. офіційний характер.

2. ухвалення або видання відповідно до суворо встановленої процедури у порядку правотворчої діяльності.

3. наявність нових або скасування колишніх правових норм.

4. письмовий документ, що має певні реквізити.

5. певна структура акту.

6. реєстрація акту.

7. публікація акту в офіційному органі друку.

Закон – нормативний акт, прийнятий органом законодавчої влади або всенародним референдумом, що має вищу юридичну чинність і містить первинні правові норми.

Ознаки:

1. закон приймається тільки суб’єктами, які є носіями державного суверенітету

2. порядок його підготовки і видання, як правило, визначається конституцією держави.

3. закон має вищу юридичну чинність

4. в ідеалі закон повинен виражати волю та інтереси народу

5. закон містить первинні, початкові норми, яких раніше не було в системі права.

6. Законами регулюються найбільш важливі суспільні відносини.

Підзаконні акти – це нормативно-правові акти видані на основі, на виконання, з метою конкретизації та деталізації положень законів.

Підзаконні акти є різноманітними за формою і джерелами походження. У нашій країні існують наступні види підзаконних актів:

1) нормативні укази Президента України;

2) постанови Кабінету Міністрів;

3) інструкції та нормативні накази міністерств та відомств;

4) нормативні акти місцевих державних адміністрацій;

5) нормативні акти органів місцевого самоврядування;

6) нормативні накази адміністрації підприємств, установ, організацій.