Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпора з Екологічного права.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
480.26 Кб
Скачать
 1. Поняття екологічного права як галузі права. Специфічні ознаки екологічного права.

Екологічне право – це система правових норм, що специфічним способом врегульовують суспільні відносини, щодо приналежності використання та відновлення природних ресурсів, охорони природи задля забезпечення сталого екологічного розвитку в країні або окремих її регіонах.

Ознаки:

 1. Об’ємність та різноманітність нормативної бази;

 2. Специфічність термінології;

 3. Застосування змішаного методу правового регулювання;

 4. Взаємовплив та взаємозалежність національного правового регулювання.

Висловлені думки про поняття екологічного права в загальних рисах зводяться у цілому до двох основних напрямків. Одні автори вважають, що екологічне право належить до числа комплексних (інтегрованих) галузей права, до складу якої входить декілька самостійних галузей права, які регулюють різні види екологічних відносин:

а) кожна галузь права, яка входить до складу екологічного права, регулює самостійний вид екологічних відносин, в основі яких лежать різні екологічні об'єкти. Тому й існують такі самостійні галузі права, як земельне, лісове, водне, гірниче, фауністичне, атмосфероповітряне та інші;

б) екологічне право — інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об'єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації захисту екологічних прав.

 1. Поняття та види еклого-правових відносин.

Еколого-правові відносини – це суспільні відносини, що виникають у сфері дії еколого-правових норм між фізичними та юридичними особами за обов’язкової участі держави з приводу охорони, відтворення, раціонального використання природних ресурсів з метою збереження довкілля для теперішнього та майбутнього поколінь.

Види еколого-правових відносин:

За об’єктом (лісові, водні і т.д.);

За видами та сферами діяльності:

 1. Відносини з приводу використання природних ресурсів;

 2. Відносини з приводу відновлення, відтворення природних ресурсів;

 3. Відносини щодо охорони довкілля та його елементів;

 4. Відносини із забезпеченням екологічної безпеки.

 1. Формування та розвиток екологічного права.

Прийнято в літературі виділяти 3 етапи розвитку екологічного права:

 1. До 1968 р. (в межах земельного права в широкому його розумінні);

 2. 1968-1988 рр. (період розвитку природно-ресурсних галузей права);

 3. 1988 р. – до тепер (період розвитку як окремої галузі права).

1988 р. – «Про докорінну перебудову стану довкілля» (постанова). В постанові вказувались: необхідність закону про охорону природи, створення єдиного органу управління в сфері охорони довкілля, своєчасного інформування населення, посилення ролі економічних чинників охорони довкілля.

 1. Предмет екологічного права.

Предмет екологічного права – це суспільні відносини, які складаються між суб'єктами з приводу приналежності, використання, забезпечення екологічної безпеки, відтворення природних об'єктів та охорони навколишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]