Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

психологія творчості

.pdf
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
4.07 Mб
Скачать

УДК 159.954

ББК 88.85

Психологія творчості: часопис наукових статей та творчих робіт; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра прикладної психології. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. – 331 с.

Редакційна рада:

Яценко Т. С. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Центру глибинної психології, завідувач кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Харченко Д. М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Туз Л. Г. – кандидат психологічних наук, доцент, декан психологічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Аврамченко С. М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, завідувач кафедрою прикладної психології;

Педченко О. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології;

Горобець Т. В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології;

Теслюк П. В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології;

Сірик І. В. – старший викладач кафедри практичної психології, заступник декана психологічного факультету з наукової роботи;

Яворський М. В. – старший викладач кафедри прикладної психології;

Нечипоренко О.В. – старший викладач кафедри прикладної психології.

Редактори:

Герман Н. І. - старший викладач кафедри прикладної психології;

Овчаренко О.В. - викладач кафедри прикладної психології.

Рецензенти:

Шавровська Н. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;

Біла О. Г. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології;

Стасько О. Г. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.

Затверджено на засіданні кафедри прикладної психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 9 від 4.04.2013 р.)

Аврамченко С. М. Проблема творчості в зарубіжних психологічних концепціях

9

Біла О. А. Творчий потенціал як динамічна структура особистості

18

Герман Н. І. Психологічні аспекти творчої діяльності особистості

22

Голуб О. П. Проблема розвитку креативності у студентів

32

Горбач Г. М. Спілкування у творчому самовираженні особистості

40

Деліна О. С. Творча самореалізація як фактор адаптації особистості

45

Демчук І. В. Амбідекстрія як прояв обдарованості

53

Дударенко І. С., Скляр Т. С. Проблема розвитку креативності майбутніх психологів

56

Кирдода Л. Ю. Мандала як засіб арт-терапії

59

Кононенко А. А. Задатки, здібності, обдарованість, талант та геніальність

69

Косінова О. Д. Танцювальна терапія

78

Лещенко Ю. В. Вокалотерапія як новий напрямок діяльності практичного психолога

82

Линник А. Творче самовираження студентської молоді

90

Мазовецька Н. М., Аврамченко Т. В. Ефективна соціальна реклама та ціннісні аспекти її

 

сприйняття

96

Мазовецька Н. М. Проблема психологічного тлумачення символів тату

104

Омельченко М. В. Особливості психічного розвитку обдарованих дітей

111

Панченко В. В. Творчість як діяльність

121

Плисюк О. В. Мотивація як основна складова діяльності спортсменів

130

Сергієнко І. М. Творчість у взаємодії практичного психолога з клієнтом

138

Сіваченко В. В. Сновидіння та їх вплив на творчу діяльність особистості

140

Сіденко Ю. О. Особливості використання кольору в поезії С. О. Єсеніна

146

Тетеріна О. О. Геніальність як психологічна передумова успішної творчої діяльності

 

суб`єкта

155

Федосенко І. В. Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості

159

Форостянова І. О. Розвиток музично-естетичних смаків школярів

165

 

 

Бабенко К. А., Горобець Т. В. Розуміння творчих процесів та форм

 

символізації несвідомого змісту психіки у

 

психоаналітичних теоріях

175

Будовицька Я. Л. Скорочитання як спосіб творчого осягнення дійсності

 

суб’єктом

196

Жоломко Т. Б. Лікувальні можливості музикотерапії

201

Кириченко Л. О. Вплив музичних творів на емоційний стан суб’єкта

208

Лещенко Ю. В. Психодіагностична спроможність казкотерапії як одного

 

з видів діяльності психолога

214

Плисюк О. В. Застосування психомалюнкового методу в процесі

 

психодіагностики

226

Тетеріна О. О. Вплив методу ізотерапії на корекцію емоційної сфери

 

особистості суб`єкта

233

Шевченко О. В. Поезія як спосіб вивільнення думок та емоцій

241

 

 

Балей С. З психології творчості Шевченка

245

Максименко С. Д., Яценко Т. С. Психология поэзии в рисунке

261

Александрук К……………………..Без назви

267

Вороновская Л……………………….Надія

269

Я люблю тебе

 

Семейные терки (жарт)

 

Учитель

 

Про що думав останній листок

 

Весільний день

 

Про дружбу

 

Герман Н……………………………...Поэзия Памяти Владимира Высоцкого

272

Голубева В…………………………….Когда поднимутся пороги,

278

Дружба

 

Гужел Д……………………………….Ожидание

280

Осень

 

Прошла война…

 

Влюбленность

 

Не плач

 

Дуплій О……………………………….Мара

283

Зося

 

Білочка

 

Непотрібники

 

Відродження

 

Сніг

 

Вічна туга

 

Чупакабра

 

Ведмежа

 

Жданова А…………………………….Пісня життя

293

Вишня

 

Щаслива мить

 

 

 

Зінченко О……………………………..Без назви

295

Мазовецька Н………………………...Без назви

297

Моренко Л……………………………Віра

298

Барви душі

 

Ніжне і миле

 

Матері

 

Від серця до серця

 

Край добра

 

Буде любов…

 

Вічна туга

 

Я чекатиму…

 

Біле диво

 

Муленко М…………………………….Без назви

301

Овчаренко А. …………………………Музика

304

Осінь

 

Як лагідно…

 

Овчаренко О…………………………Белой лилией

305

Нещастя-щастя

 

Панченко В……………………………Мова

307

Пам’яті В.Симоненка Вітчизна

Кобзареві Зеркальное окно

Салий А. ………………………………Я часто…

309

Судьбе своей

 

Семко А……………………………….Я пташка…

310

Сергиенко И. М. …………………..Ласково работаем с болью

311

Дорога

 

Фесенко О.М……………………….Нотатки на полях конспекту

313

Страх

 

Обида

 

Сплин

 

Стареют люди…

 

Волк одиночка

 

Зеркальное окно

 

Шафоростова О………………….Сильні дівчата

318

Скільки?

 

Протяги

 

Шилов М……………………………..Без назви

319

Яворський М. …………………………Лабиринт минотавра

320

На ту сторону

 

Прокрустово ложе

 

НАШІ АВТОРИ

328

Теоретичні

дослідження

Черкаський національний університет

ім. Б. Хмельницького

Психологічний факультет

доцент, к.п.н. Аврамченко С.М.

ПРОБЛЕМА ТВОРЧОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ

9

З давніх часів роздуми вчених і філософів хвилює питання: "Як можливо творче мислення?". Цією проблемою займалися ще античні філософи (Геракліт, Демокрит, Платон), висуваючи досить прогресивні для тієї години ідеї. Цікава, наприклад, ідея Платона, яка в чомусь передбачила ідею З.Фрейда, викладена в роботі про ерос [4]. Платон представляє, що божественна творчість, плодом якої є світобудова, є момент божественного споглядання. Аналогічно цьому й людська творчість є тільки моментом у досягненні вищого, доступного людині "розумного" споглядання. Прагнення до цього вищого стану, одержимості і є "Ерос", що з'являється і як еротична одержимість тіла, прагнення до народження, і як еротична одержимість душі, прагнення до художньої творчості, і, нарешті, як одержимість духу – жагуча тяга до чистого споглядання прекрасного. Істотний вплив на подальші дослідження творчого мислення в психології зробили ідеї Аристотеля [2], які лягли в основу асоціативної психології. Асоціаційний підхід, що був поширений в XVII - XVIII століттях, пояснював всі розумові (когнітивні) процеси в термінах двох основних компонентів:

- ідей (або елементів)

- асоціацій (або зв'язків) між ними.

Відмінною рисою було визнання асоціації в якості основної структурної одиниці психічного. Асоціація використалася і як пояснювальний принцип. Раціональне зводилося до почуттєвого, був відсутній аналіз суб'єкта, його діяльності, спрямованості, активності [7]. Асоціативна психологія виявилася не в змозі пояснити закономірності процесу свідомого мислення й, зокрема творчого мислення. Вихідні принципи традиційної емпіричної асоціативної психології не давали їй можливість вивчати складні психічні явища, зокрема інтуїцію. Вона визнавала тільки "свідоме мислення" (індукція, дедукція, здатність порівняння, відносини), що підкоряються асоціативним законам. Проте, необхідно відзначити внесок психологів–асоціаністів у дослідженні психології творчого мислення. Установлені ними закони асоціацій є найбільшим досягненням психологічної науки ХIХ століття. Вони допомагають зрозуміти, наприклад, чому колишній досвід найчастіше може блокувати творчий підхід до рішення завдання (проблеми), а також пояснити загальновідомий факт успішної творчої роботи молодих учених, що ще не володіють енциклопедичними знаннями. На підставі

10цих законів був розроблений, наприклад, метод гірлянд випадків і асоціацій, застосовуваний зараз в евристиці як прийом активізації творчого мислення [1].

Розділ "психологія мислення" уперше виділяється психологами, що ставляться до Вюрцбургської школи. На противагу асоціаністам, представники цієї школи (О. Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах) розглядали мислення як внутрішню діяльність за рішенням завдань [8]. Саме у Вюрцбургській школі для дослідження мислення вперше був застосований метод експериментальної інтроспекції. Дослідження привели до відкриття феномена "потворного мислення", а також показали, що кожна асоціація визначається не попередньою асоціацією, а направляється завданням – явищем, що одержало назву тенденції, що детермінує. Виділивши мислення в самостійну діяльність, Вюрцбургська школа фактично протиставила й відірвала її від практичної діяльності, мислення, мови й почуттєвих образів. Разом з тим було значною мірою визначено коло питань, які згодом стали основними в рамках психології мислення: співвідношення зовнішньої й внутрішньої діяльності, мислення й мови, мислення й почуттєвих образів, детермінація мислення і його вибірковість, завдання й засоби їх рішення