Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gos_povnistyu.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

72. Види роботи з учнями та вчителями для оптимізації педагогічної взаємодії.

Взаємна активність вихователів і вихованців у педагогіці позначається термінами педагогічна взаємодія, педагогічне співробітництво, педагогічне партнерство. Взаємодія -- це своєрідне втілення зв'язків, взаємин між людьми, котрі, вирішуючи спільні завдання, взаємовпливають, доповнюють один одного і досягають успіху в розв'язанні поставлених завдань. Природно, що змін зазнають і суб'єкти, і ті об'єкти, на які спрямована взаємодія. Разом -- означає не сумарно, а взаємодоповнюючи.

Форми роботи можуть бути різними — індивідуальною, груповою і фронтальною. Вибір конкретної форми зумовлюється різними чинниками: завданням виховання, рівнем розвитку первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, об'єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями та ін.

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на особистість форми роботи поділяють на: словесні (збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі та ін.); практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси тощо); наочні (діяльність шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди та ін.). Усі вони взаємопов'язані, доповнюють і збагачують одна одну. Є види роботи, в яких одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми. Наприклад, колективні творчі справи (КТС).

Методами групової психологічної роботи з учнями та вчителями використовують - психологічне навчання, психогімнастичні вправи, елементи групової психокорекції (психодрама, ділова гра, аналіз конкретних ситуацій, проективний малюнок), окремі психодіагностичні процедури, виконання і аналіз домашніх завдань, ведення "щоденника рефлексії", релаксаційні вправи, складання програм індивідуального самовдосконалення тощо. Широке використання методичних прийомів обумовлене прагненням активного засвоєння учнями досвіду взаємодії, зокрема, у конфліктних ситуаціях.

73. Скласти короткий план - конспект виступу на батьківських зборах на тему: „Роль сімейних конфліктів у виникненні агресивності у дітей підліткового віку". 1. Психологічні особливості підліткового віку. 2. Агресивність як форма прояву емоційного неблагополуччя підлітка. 3. Види та детермінанти агресивності. 4. Участь підлітка в сімейних конфліктах та її наслідки. 5. Відчуженість, роздратованість дитини як наслідок конфліктів батьків. 6. Провокування можливих майбутніх сімейних конфліктів дитини з батьками через досвід.

74. Підібрати ряд тренінгових вправ для розвитку навичок запобігання та розв'язання конфлікту.

1.Упражнение «Конфликтная ситуация» Цель: создание различных моделей поведения в конфликте, снятие тревожности, связанной с конфликтной ситуацией. Работа в парах: А – вахтер в общежитии, В – посетитель. В пришел к другу, очень хочет пройти, А его не пускает. Задача А – быть непреклонным: «Ни за что не пропущу!» Задача В – пройти обязательно через вахту. Парам дается две минуты на диалог. Обсуждение: какими способами пользовались те, кто прошел? (обман, подкуп, вошел в доверие, подружился с вахтером) Почему не удалось договориться тем, кто не прошел? Резюме: Спор часто выходит из-под контроля (как на эскалаторе, став на который вы уже не можете сойти с него). 2. Упражнение «Конфликтный эскалатор» Цель: Осознание собственного поведения в конфликте, отработка способов приостановления конфликта и выхода из него. Рисуем конфликтный эскалатор в виде ступенек лестницы. – Назовите фразу, с которой может начаться спор. Пишем ее на первой ступени эскалатора. – Какой типичный ответ последует за этой фразой? Какой фразой ответят? – Как можно заставить эскалатор двигаться в обратную сторону? 3. Упражнение «Поведение в конфликте» Цель: отработка различных моделей поведения в конфликтной ситуации, выработка уверенного стиля поведения Разыгрывают ситуации: • Учитель и не готовый к ответу ученик • Грубый продавец и покупатель • Контролер в транспорте и «заяц» • Секретарь в учреждении и человек, пришедший за справкой» Обсуждение: выйдите из ролей и дайте оценку поведения своего героя – каким он был: – решительным – уверенным – неуверенным, пассивным – агрессивным Резюме: не нужно избегать конфликтов, так как нерешенный конфликт – источник новых проблем, надо уметь вести себя достойно в конфликте, чтобы не обидеть другого, но и не чувствовать себя обиженным. 4.Ролевая игра "Cглаживание конфликтов" Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов. Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться выяснить основные методы урегулирования конфликтов. Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка придумывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие стороны (например, ссорящихся супругов), а третий - играет миротворца, арбитра. На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: - Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? - Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры? - Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт? 5.Упражнение Противоположности: конфликт «нападающего» и «защищающегося» Цель: Это упражнение служит введением в понятие «противоположности». Упражнение помогает сознавать конфликтные стороны личности и получить опыт активной борьбы с кем-либо. Необходимое время: 45 минут. Материал: Нет. Подготовка: Знакомство с понятием «противоположности». Руководитель должен иметь опыт в гештальттерапии. Процедура: Сядьте лицом к лицу с партнером и решите, кто из вас будет играть роль «нападающего», а кто – «защищающегося». Затем ведите диалог. Твердо стойте на своей позиции, старайтесь не сдаваться. Если вы «нападающий», говорите своему партнеру, как он должен вести себя и что должен делать. Ругайте и критикуйте с позиции явного превосходства и уверенности в себе. Если вы «защищающийся», постоянно извиняйтесь и оправдывайтесь. Говорите своему партнеру, как вы стараетесь, как хотите угодить и как что-то мешает вам выполнить его требования. Через пять-десять минут завершите эту часть опыта. Поменяйтесь ролями. Постарайтесь полностью испытать власть, авторитет «нападающего» или манипулирующую пассивность «защищающегося». Через пять или десять минут остановитесь. Поделитесь своими переживаниями. (Одни члены группы могут отметить, что они чувствовали оживление, играя роль «нападающего», другие могут отметить, что чувствовали себя уверенно в роли «защищающегося».) Сравните сыгранные вами роли с вашим способом действия в реальной жизни. Обсудите также, что вы чувствовали в роли «защищающегося»: гнев, унижение? Виноватым или карающим были в роли «нападающего»? Анализ ваших впечатлений может дать информацию об отдельных сторонах вашей личности. 6.Упражнение «Как разрешать конфликтные ситуации» Это упражнение поможет учащимся научиться грамотно и с пользой разрешать конфликтные ситуации; понять, что всегда существует несколько вариантов поведения в конфликтных ситуациях. Возьмите «Чашу чувств» и кажите следующее: «То, что у нас накопились вопросы по поводу взаимоотношений – хорошо, хотя бы потому, что вы о них не постеснялись написать. Не побоялись неодобрения, а приняли решение разобраться в ситуации. Конфликты – это часть нашей жизни. Предлагаю вам подумать о том, как мы ведем себя в конфликте. Состязаемся, соревнуемся? Проигрываем? Какие чувства вызывает у нас соперник? Непреднамеренные конфликты приводят к обидам, потере дружбы, к вспышкам гнева, отчуждению. Поэтому важно знать, как вести себя в конфликтных ситуациях. Сегодня мы будем учиться разрешать конфликты. Для начала давайте попробуем вместе подумать о том, как лучше всего поступать в определенной ситуации, чтобы уладить конфликт. Я буду называть ситуацию, а вы – обсуждать ее по следующим правилам». Правила обсуждения Рассказывайте о любых идеях, приходящих в голову. Не осуждайте чужие идеи. Выдвигая свои идеи, используйте уже высказанные. Предлагайте как можно больше идей. Из следующего списка ситуаций выберите одну и предложите участникам обдумать все возможные варианты ее решения. Записывайте ответы детей на доске, и после проигрывания ситуаций обсудите варианты, выбрав среди них; приемлемые. Кто-то дразнит или обзывает тебя. Учитель несправедливо обвиняет тебя в списывании во время контрольной. Родители на неделю запретили тебе ходить гулять с друзьями за драку с младшим братом. Во время уроков одноклассник, сидящий за тобой, постоянно колет тебя в спину ручкой или бросает в тебя ластик. После того как ребята предложат все возможные варианты решения проблемы, обсудите, какие из них были бы наиболее эффективными. Подчеркните два лучших. Дискуссия на тему занятия Обсудите следующие вопросы: В чем причины конфликтов? Как можно предотвратить конфликт? Что чувствуют в ситуации конфликта обиженный и обидчик? Какое поведение помогает с достоинством выйти из конфликта или не допустить его разгорания? Пусть дети по ролям разыграют конфликтные ситуации из «Чаши чувств», придумав для них благополучный исход. 7.Игра «Скульптура конфликта» Цели:

  • отработать умение продуктивно действовать и принимать эффективные решения в кризисной ситуации;

  • способствовать мобилизации внимания участников на партнере и включенности их в решение групповой задачи;

  • потренироваться в определении четких целей деятельности, в выработке индивидуальной и совместной стратегии и тактики успеха.

Размер группы: до 20 человек. Ресурсы: не требуются. Время: 1-1,5 часа. Ход игры Нередко мы затрудняемся в решении конфликтной ситуации не потому, что не понимаем сути проблемы, а из-за растерянности перед выбором эффективной тактики поведения из множества возможных. Эта драма выбора иногда парализует волю, вгоняет нас в цейтнот, не дает сосредоточиться на главном. Методика «Скульптур» поможет увидеть проблему в виде образа, включит в активную работу правополушарный отдел мозга, следовательно, задействует наши творческие силы, столь необходимые для эффективного и нетривиального действия. Упражнение начинается с разделения команды на подгруппы (3-4 человека). В каждой подгруппе просим участников в. течение 10 минут сосредоточиться на одной из проблем, конфликтных ситуаций, знакомых им по собственной жизни, тех, которые заботят их в настоящий момент. Необходимо на листе бумаги:

  • четко сформулировать, назвать суть конфликта или проблемы так, как это видится самим игрокам;

  • назвать по имени (и по должности, родственным или иным связям, если такие существуют) непосредственных участников конфликта;

  • приготовиться к устному описанию конфликта, а затем рассказать о конкретной ситуации, которая наиболее внятно представляет проблему и расстановку сил.

Следующий этап работы – рассказ участников подгруппы о собственной жизненной ситуации. Товарищи лишь слушают, воздерживаясь от оценок.

Группа выбирает один из рассказов, прозвучавших в кругу, определяет его как рабочий материал встречи. С этого момента рассказчик, чья история принята к инсценировке, остается вне действия, а товарищи в течение 5–7 минут, удалившись от него, работают над скульптурой, которая могла бы аллегорически выразить суть конфликта. В этой скульптуре могут прослеживаться определенные герои ситуации, она количественно (по составу актеров) может совпадать с количеством участников конфликта. А может лишь образно сформулировать суть проблемы, ее эмоциональный градус, состояние человека, который находится в эпицентре конфликта. Группа возвращается к своему товарищу и представляет ему скульптуру – плод коллективного творчества. Наш герой сообщает о своем восприятии увиденного: насколько скульптура отражает его представления о конфликте и собственной роли в нем, как он со стороны воспринимает полученную от группы обратную связь, насколько представление соответствует его формулировке конфликта, записанной на листе. Следующим этапом работы руководит наш герой. Он выстраивает из товарищей еще одну скульптуру, которая отражает его видение разрешенной проблемы. Эта скульптура должна задействовать конфликтующие силы после того, как проблема решена, показать их взаимодействие, или их эмоциональное состояние, или физический результат разрешенного противодействия, или его метафорический образ. Завершение Все работавшие самостоятельно группы собираются вместе. На форуме тренер ставит вопрос о том, как шла работа в группах. Спрашивает об эффективности упражнения и его эмоциональном воздействии на группу в целом. Как сам герой ситуации оценивает успех работы? Дало ли ему новый ракурс во взгляде на конфликт представление, подготовленное товарищами? Помогло ли разобраться в расстановке сил, в собственном поведении, натолкнуло ли на новые идеи по поводу решения конфликта? Какие из качеств лидера мы можем отработать в данном задании? В чем потренировать себя?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]