Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gos_povnistyu.doc
Скачиваний:
96
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

62. Розробити приблизний перелік питань для інтерв’ювання претендентів на нову посаду у фірму

Співбесіда – це спеціально організована розмова представника організації (інтерв’юєра) з кандидатом, що має на меті виявити рівень відповідності кандидата вимогам до посади (або моделі компетенцій) і загально-організаційним вимогам.

В наш час техніка проведення співбесід суттєво удосконалилася, хоча їх сутність принципово не змінилася – основу співбесіди складають питання інтерв’юєра. Успішність співбесіди визначається тим, наскільки ці питання допоможуть «розкрити» кандидата, виявити його сильні і слабкі сторони.

Приклади питань, що засновані на минулій поведінці: - Розкажіть, як ви працювали над останнім фінансовим проектом. - Розкажіть про випадки, коли вам доводилося працювати з особливо складними клієнтами. - Що ви робили, коли Ваша думка не співпадала з думкою Вашого керівника у принципових питаннях? - Що Ви робили, коли розуміли, що не встигнете вчасно закінчити важливий проект?

Приклади ситуаційних питань: - Уявіть, що вам потрібно просувати на ринку новий продукт нашої компанії. Який би маркетинговий план Ви запропонували? - Якщо Ви маєте обмаль часу, щоб закінчити важливий проект, а Вам дають інше термінове завдання, як Ви поступите? - Якщо Ви розумієте, що клієнт просить від Вас більшого, ніж передбачається внутрішніми інструкціями організації, що Ви будете робити?

Приклади проективних питань: - Скажіть, якою на Вашу думку має бути гарна команда? - Що є найкращим мотиватором для людей? - Що більш за все ображає людей в поведінці керівника? (Інтелектуальні характеристики) • чи ставите перед собою які-небудь цілі? • які ваші пропозиції щодо ново ведення у професійну діяльність? • як ви гадаєте, які здібності у вас найкраще розвинені? • що для вас важливіше - ціль та засоби? • чи маєте ви почуття гумору? • чи полюбляєте ви одинокість? • що для вас важливіше - емоційна стабільність чи постійна зміна відчуттів? • як ви відноситесь до службових, сімейних, етичних та інших обов'язків? • чи контролюєте себе в напружених ситуаціях? • чи дотримуєтесь ви усталених суспільних норм? • чи любите ви нові знайомства? • чому ви залишили старе місце роботи? • чи можете ви керувати колективом? • чи вважаєте ви себе лідером?

63. Запропонувати стандартизовані психодіагностичні методики для виявлення підлітків, схильних до делінквентної поведінки

Тестовые методики: Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека), Личностный опросник EPI (методика Г. Айзенка), Диагностика агрессивных состояний (Опросник Басса-Дарки), Методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте», Диагностика отношений подростка с классом, Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) (женский вариант), Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) (мужской вариант). Проективные методики: Методика Куна «Кто Я? », Методика Куна «Кто Я? », Методика «Автопортрет», Методика «Несуществующее животное», Методика «Человек под дождем», Методика «Рисуночный тест Э. Вартегга», Методика цветовых метафор, Методика «Ценностные ориентации Рокича».

МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) Карта наблюдений (Д. Стотт) Опросники Т. М. Ахенбаха Опросники Т. М. Ахенбаха для учителей Диагностика социально-психологической запущенности детей «Шкала принятия других» (В. Фейя) «Шкала доброжелательности» (Д. Кэмпбелл) «Шкала доверия» (М. Розенберг) «Шкала враждебности» (В. Кук – Д. Медлей) «Шкала манипулятивного отношения» (Т. Бант) Шкала поиска острых ощущений, или чего вы хотите от жизни? (М. Цукерман) Методика для оценки наличия и выраженности иррациональных установок (А. Эллис) Тест Эллиса Модифицированный вариант опросника «Решение трудных ситуаций» (РТС)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]