Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать

Служба безпеки об’єкта економіки

Основним виконавцем забезпе­чення корпоративної безпеки об’єкту економіки є служ­ба (підрозділ) безпеки, яка створюється на основі рішення керівництва об’єкта. В своїй роботі служба безпеки керується Статутом, розробленим у відповідності із законодавством.

В цілому діяльність служби безпеки направлена на створення на об’єкті економіки необхідних правових, орга­нізаційних і матеріальних умов для виявлення, попе­редження і припинення посягань кримінальними струк­турами на:

 • майно;

 • інтелектуальну власність;

 • сприятливу фінансово-комерційну кон’юнктуру;

 • сталі господарські зв’язки;

 • соціально-психологічний клімат;,

 • виробничу дисципліну;

 • технологічне лідерство;

 • наукові досягнення;

 • цінну інформацію щодо об’єкту економіки.

Служба безпеки може мати, наприклад, такі структурні одиниці:

 • відділ економічної розвідки;

 • відділ внутрішньої безпеки;

 • відділ по захисту комерційних таємниць;

 • відділ технічного захисту;

 • відділ фізичної охорони будівель;

 • відділ фізичної охорони керівників та службовців підприємства;

 • відділ безпеки перевезень;

 • інформаційно-аналітичний відділ;

 • прес-групу.

За результати своєї роботи підрозділ безпеки і його співробітники несуть юридичну, матеріальну та дисцип­лінарну відповідальність.

Встановлені службою безпеки правила і вимоги є обов’язковими до виконанняз боку всіх працівників під­приємства, а керівник підприємства (фірми) своїми діями зобов’язаний підтримувати виконання зазначених вимог та правил безпеки.

З метою вирішення задач забезпечення безпеки, ви­вчення і поширення передового досвіду та для підвищення кваліфікації, керівник підрозділу безпеки організовує сис­тему спеціальної підготовки всіх співробітники підрозділу. Крім цього, необхідним елементам безпеки повинні систе­матично навчатися і всі співробітники підприємства (фірми) з метою як їх особистої захищеності, так і створен­ня передумов для успішної діяльності підприємства.

Взаємодії служб безпеки з правоохоронними орга­нами в Україні визначаються Конституцією, а також дію­чим законодавством, що регламентує правоохоронну діяльність в сфері державної безпеки. В разі потреби працівники підрозділу безпеки об’єкта економіки надають допомогу правоохоронним органам в виявленні, поперед­женні і припиненні злочинів.

Взаємодія служби охорони об’єкта економіки з територіальними органами внутрішніх справ досягається шляхом взаємних погоджених дій, обміном оперативної інформації тощо.

У випадку надзвичайних ситуацій (напад на об’єкт, розбирання із затриманими правопорушниками та ін.) співробітники служби охорони зобов’язані викликати наряд міліції і працювати з ними в тісному контакті.

? ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Обґрунтуйте небезпеку вживання наркотиків.

 2. Як сформувати здоровий спосіб життя?

 3. Назвіть причини, що сприяють залученню до вживання наркотиків.

 4. Вкажіть соціальні, законодавчі та економічні шляхи подолання наркоманії в суспільстві.

 5. Назвіть шляхи профілактики п’янства та алкоголізму.

 6. Опишіть наслідки дії тютюнового диму на організм людини.

 7. Обґрунтуйте методи попередження розвитку шкідливих звичок.

 8. Назвіть види та можливі причини кровотеч.

 9. Розкажіть про засоби та способи зупинки кровотеч.

 10. Яка перша допомога надається при внутрішній кровотечі.

 11. Перша допомога при вивисі.

 12. Види та ознаки пререломів кісток.

 13. Перша допомога при переломах хребта.

 14. Назвіть основні ознаки клінічної смерті.

 15. Визначте послідовність надання долікарської реанімації.

 16. Які прийоми видалення сторонніх предметів з верхніх дихальних шляхів ви знаєте?

 17. З якою частотою ви будете натискати на грудну клітину при непрямому масажі серця людині віком 23 років?

 18. Які ознаки свідчать про правильність і ефективність надання долікарської реанімації?

 19. Які травми може отримати водій чи пішохід при ДТП?

 20. Основні причини дорожньо- транспортних подій?

 21. Ваши дії при аварії літака?

 22. Причини ураження електричним струмом;

 23. Наслідки ураження електричним струмом;

 24. Перша допомога при ураженні електричним струмом;

 25. Від чого залежить дія хімічної речовини на організм?

 26. Шляхи потрапляння отрути в організм?

 27. Шляхи виділення отрути з організму?

 28. Надайте характеристику гострому отруєнню;

 29. Перелічить стадії отруєння:

 30. Перша допомога при отруєнні кислотами?

 31. Перша допомога при отруєнні лугами?

 32. Перша допомога при отруєнні аміаком?

 33. Перша допомога при отруєнні чадним газом?

 34. Перша допомога при отруєнні наркотичними засобами?

 35. Перша допомога при отруєнні синильною кислотою?

 36. Перша допомога при отруєнні фосфорорганічними сполуками?

 37. Назвіть причини отруєння грибами?

 38. Які ознаки отруєння грибами Ви знаєте?

 39. Охарактеризуйте отруєння отруйними рослинами?

 40. Причини ураження ботулізмом?

 41. Профілактика та перша допомога при стафілококової інтоксикації?

 42. Профілактика та перша допомога при харчовій токсикоінфекції?

 43. Охарактеризуйте особливості поведінки злочинця.

 44. Назвіть можливі моделі спілкування в конфліктних ситуаціях.

 45. Які заходи рекомендується виконувати, щоб уникнути насильства?

 46. Назвіть дозволені технічні засоби самооборони та порядок їх використання.

 47. Назвіть основні правила безпечного користування вогнепальною зброєю.

 48. Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?

 49. Обґрунтуйте комплекс необхідних дій в умовах погроз, шантажу. шахрайства тощо.

 50. Охарактеризуйте стан тероризму на сучасному етапі.

 51. Вкажіть можливі індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

 52. Яку загрозу несе тероризм національній та глобальній безпеці?

 53. Дайте визначення поняттю “кримінологічна безпека”.

 54. Опишіть стратегію економічної війни та її наслідки.

 55. Назвіть суб’єктів зовнішніх загроз кримінологічної безпеки об’єкту економіки.

 56. Назвіть основні принципи економічної розвідки.

 57. Яку мету переслідує промисловий шпіонаж?

 58. Яка інформація найбільше цікавить суб’єктів промислового шпіонажу?

 59. Методи збору та добування інформації.

 60. Наведіть способи та технічні засоби добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу.

 61. Назвіть умови, що сприяють розголошенню комерційних таємниць об’єкту економіки.

 62. Які структури забезпечують кримінологічну безпеку підприємства?

 63. Охарактеризуйте структуру і завдання служби безпеки на підприємстві.

 64. Особливості безпеки бізнесу на підприємствах різного профілю.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]