Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать
 1. Управління силами та засобами ог під час нс.

  1. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха

Організація і оперативне керівництво силами ЦО під час проведення рятувальних заходів, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру здійснюється надзвичайними комісіями і штабами, що створюються за рішенням Кабінету Міністрів, обласної або районної державних адміністрації. У випадку локальних, об’єктових чи місцевих надзвичайних ситуацій, що не мають катастрофічного характеру, всі заходи організовують керівники районів, населених пунктів, об'єктів, які за посадовими обов’язками виконують функції начальників цивільної оборони.

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт полягає у виконанні заходів, передбачених чинним законодавством з питань ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення.

Основним завдан­ням під час надзвичайних ситуацій є порятунок людей і забезпечення їх життєдіяльності. Крім того до комплексу невідкладних робіт входить: порятунок тварин, матеріальних цінностей, створення умов для локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Послідовність виконання невідкладних та аварійних робіт залежить від характеру надзвичайної ситуації, її наслідків, наявності і підготов­ки сил цивільної оборони та інших формувань, періоду року, погодних умов та інш их факторів.

Для проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт необхідно:

 • Організувати з робітників та службовців, працівників сільсько­господарських під­при­­ємств і учнів формування цивільної оборони та під­готува­ти їх для роботи в осередках ураження.

 • Оснастити формування ци­віль­ної оборони індиві­дуаль­ними засобами захисту, при­ладами, майном, технікою.

 • Завчасно спланувати дії формувань цивільної оборони як при загрозі нападу, так і під час проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт.

 • Перевірити та уточнити плани цивільної оборони на навчаннях, що проводяться на об’єктах.

 • Вивести в найкоротші строки формування цивільної обо­рони, створені в містах, в позаміську зону, розмістити їх в завчасно намічених районах і привести до готовності для проведення рятувальних робіт.

 • Організувати управління та керівництво формуваннями цивільної оборони під час проведення рятувальних робіт.

Невідкладні роботи в осередках ураження:

 • прокладання шляхів на заражених територіях і проїздів у завалах;

 • локалізація аварій;

 • ліквідація або укріплення аварійних споруд;

 • знешкодження боєприпасів, вогне- та вибухонебезпечних предметів;

 • відновлення та ремонт пошкоджених захисних споруд.

Прийняттю рішення про проведення рятувальних та невідкладних робіт передує ретельна розвідка місць аварій та катастроф. Основними завданнями розвідки є визначення характеру руйнувань і об'ємів рятувальних та інших невідкладних робіт, стану шляхів під'їзду, технологічного устаткування, будівельних конструкцій, необхідності застосування спеціальної техніки, об’єму матеріалів для аварійних робіт. На основі зібраних розвідкою даних про характер і обсяг майбутніх робіт приймається рішення про виконання конкретних заходів щодо їх проведення, а також визначається послідовність, необхідні сили та засоби. Для виконання робіт, які потребують спеціальної підготовки фахівців і залучення по­тужної техніки, залучають спеціальні формування цивільної оборони або організовують загони, створені на базі спеціальних буді­вельних, ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних, шляхово-будівельних організацій і відділів комунального господарства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]