Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

О. І. Запорожець, в. М. Заплатинський, б.Д. Халмурадов, в. І. Применко, в.О. Михайлюк, т.Я. Коніцула безпека життєдіяльності

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта”

всіх спеціальностей

Київ 2011

УДК 574.2 (075.8)

ББК Ц 903я7

Б402

Рецензенти:

В.А. Прилипко – д.м.н., професор, зав. кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів та природокористування України.

В.Д. Гогунський – д.т.н., професор, зав. кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету.

Н.Б. Волненко – д.м.н., професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Запорожець О. І., Заплатинський В. М., Халмурадов Б.Д., Применко В. І., Михайлюк В. О., Коніцула Т.Я.

Б 402Безпека життєдіяльності. Підручник. – Київ: НАУ. 2011. – 482 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № від 2011 р.)

ISBN

У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення.

Для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів “неповна вища освіта” та “базова вища освіта” всіх спеціальностей

ББК Ц 903я7

ISBN

ВСТУП

Проблеми безпеки життєдіяльності людини – одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов'язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому.

Одним з дієвих заходів направлених не тільки на виживання людини в складних умовах сучасності але й на покращання якості її життя освітня складова. Курс “Безпека життєдіяльності” направлений на вирішення питань по’язаних з попередженням небезпеки та пом’якшенням і ліквідацією їх наслідків. Він передбачає грунтовну теоретичну, психологічну і практичну підготовку студентів, що включає вивчення можливих небезпек, закономірностей їх проявлення, способів попередження та ступінь захищеності сучасної людини від них.

У підручнику відображені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції ООН “Про сталий людський розвиток”; Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України №105/2007 від 12.02.2007р.); Законі України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 6 червня 2000 р.; розпорядженні Кабінету Міністрів Украни «Про затвердження першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого зхарактеру» від 8 листопаду 2007 р. та інших міжнародних та національних документах.

У підручнику враховано: досвід Європейської системи освіти у сфері ризику, рішення науково-методичних конференцій "Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика" та результати наукових дослідженнь у сфері безпеки людини.

Підручник написаний у відповідності до типової навчальної програми з БЖД погодженої першим заступником Міністра надзвичайних ситуацій України 25.03.2011 та затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 31.03.2011.

Даний підручник призначений для студентів, викладачів, аспірантів, науковців та всіх бажаючих оволодіти знаннями з безпеки життєдіяльності.

«Вироблення світорозуміння, що допомагає людям виживати в критичних ситуаціях, і затвердження його у свідомості людей представляється в сучасних умовах найважливішою задачею цивілізації XXI століття» (М.М.Мойсєєв).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]