Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
502
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать
   1. Управління безпекою життєдіяльності

Об'єктом управління БЖД є стан умов, параметрів і норм життєдіяльності на визначеній території або об'єкті. Головний напрямок у керуванні БЖД — створення безпечних умов життєдіяльності на всіх стадіях повного циклу функціонування системи "людина — навколишнє середовище".

 • Кабінет Міністрів України:

 • визначає функції міністерств з питань безпечної життєдіяльності населення України;

 • затверджує національні програми щодо поліпшення стану безпеки;

 • визначає порядок створення і використання фондів.

 • Міністерства та центральні органи державної виконавчої влади

 • Міністерство охорони здоров’я;

 • Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища;

 • Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

 • Міністерство внутрішніх справ;

 • Міністерство соціального захисту;

 • Міністерство статистики України;

 • Держстандарт України;

 • Прокуратура України;

 • Міністерство юстиції;

 • Судові органи

Ці та інші міністерства та відомства в межах своєї компетенції:

 • здійснюють єдину науково-технічну політику в галузі безпеки життєдіяльності людини;

 • розробляють і реалізують комплексні заходи та здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

 • фінансують витрати на опрацювання і перегляд нормативних актів;

 • організовують навчання і перевірку знань з безпеки керівниками і спеціалістами галузі;

 • створюють при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування;

 • здійснюють відомчий контроль за станом безпеки життєдіяльності людини.

Найбільше питань пов’язаних з безпекою доводиться вирішувати:

Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів (у межах відповідної території):

 • забезпечують реалізацію державної політики в галузі безпеки;

 • формують заходи з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

 • здійснюють контроль за додержанням нормативних актів щодо безпеки.

Управління передбачає:

 • Моніторинг, контроль, експертизу умов життєдіяльності людей.

 • Запобігання винекнення небезпечних та надзвичайних ситуацій.

 • Ліквідацію негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

 • Дії спрямовані на покращання умов життєдіяльності та розвиток людей.

Запобігання виникнення небезпечних та несприятливих умов життєдіяльності передбачає підготовку і реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і інших заходів, спрямованих на регулювання умов і параметрів норм життєдіяльності, проведення оцінки рівня ризику, своєчасне реагування на зміну умов життєдіяльності на основі даних моніторингу, експертизи, контролю і прогнозу і недопущення переростання цих змін у небезпечні та несприятливі умови.

Ліквідація негативних наслідків передбачає скоординовані дії всіх структурних органів системи управління БЖД по реалізації заздалегідь розроблених планів, уточнених в умовах конкретного характеру і рівня надзвичайної ситуації з метою виключення загрози здоров'ю і життю людей і надання невідкладної допомоги постраждалим.

Основні завдання та функції державної системи управління:

 • планування робіт;

 • розробка, прийняття і відміна нормативних актів;

 • професійний відбір;

 • реєстрація і облік;

 • експертиза;

 • ліцензування та сертифікація;

 • управління фондами;

 • узгодження і видача дозволів, наукове забезпеченя, міжнардне співробітництво;

 • забезпечення безпеки обладнання, будівель та споруд;

 • забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового обслуговування, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування;

 • розслідування та облік нещасних випадків, захворювань, аварій;

 • пропаганда культури безпеки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]