Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать
    1. Негативні фактори середовища життєдіяльності Класифікація негативних факторів.

Відповідно до системи стандартів безпеки праці (ССБП) розрізняють небезпечні та шкідливі фактори. Проте повна класифікація факторів включає крім шкідливих, небезпечних, ще й вражаючі, нейтральні, корисні, необхідні фактори. Слід пам’ятати, що поняття "негативний фактор" використовується тільки для зручності внаслідок традиції. Сам фактор є лише предметом, явищем, суб’єктом і не може бути охарактеризований як небезпечний чи безпечний, тільки при взаємодії з людиною чи певним об’єктом виявляється його дія — небезпечна, шкідлива, чи корисна. Тому слід було б використовувати вислів "небезпечна дія фактора" замість "небезпечний фактор".

Під вражаючимрозуміють фактор, дія якого за певних умов призводить до смерті людини.

Під небезпечнимрозуміють фактор, дія якого за певних умов призводить до травми або іншого різкого погіршення здоров’я.

Шкідливимфактором є такий, дія якого за певних умов призводить до захворювання та зниження працездатності.

Під нейтральнимрозуміють фактор, дія якого за певних умов не призводить до зміни стану організму.

Кориснимє фактор, дія якого за певних умов призводить до покращення функціонування організму.

Необхіднимє фактор, дія якого за певних умов небхідна для підтримання нормального функціонування організму, відсутність даного фактора може призвести до захворювання чи смерті.

Між вражаючим, небезпечним, шкідливим, корисним та необхідним факторами немає принципової різниці. Один і той самий фактор залежно від величини та часу дії може бути небезпечним, шкідливим, корисним. Вражаючими, небезпечними та шкідливими факторами можуть бути предмети, засоби, продукти праці, технології, дії, природно-кліматичне середовище (грози, повені, флора, фауна), люди.

Потенціал –фактор визначається з кількісного боку, наприклад: рівень шуму, напруга електричного струму, загазованість повітря.

Якістьфактора відображає його специфічні особливості, що впливають на організм людини, наприклад: дисперсність пилу, частотний склад шуму, вид електричного струму.

Простір, в якому постійно діють або періодично виникають небезпечні і шкідливі виробничі фактори, називають небезпечною зоною.

Гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР) – рівень фактора, який при щоденній (крім вихідних днів) праці протягом 8 годин або іншого часу, але не більше 41 години на тиждень, протягом усього трудового стажу не може спричинити захворювань або відхилень у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень, в процесі роботи або у віддалені строки життя даного чи наступних поколінь.

За структурою всі фактори поділяють на прості (струм, токсичність), складні та похідні (аварії, пожежі, вибухи).

До активних факторів належать ті, які можуть діяти на людину через різні види енергії.

Фактори активної групи підрозділяються на підгрупи::

  • механічні;

  • термічні;

  • електричні;

  • електромагнітні;

  • хімічні;

  • біологічні;

  • психофізіологічні.

До пасивно-активноїгрупи належать фактори, які проявляються внаслідок дії самої людини, наприклад:. гострі нерухомі предмети, малий коефіцієнт тертя і нерівності поверхонь, а також уклони і підйоми.

До групи пасивних факторів належать ті, які проявляються опосередковано, наприклад: корозія матеріалів, накип, недостатня міцність конструкцій, підвищені навантаження на механізми і машини та ін. Формою прояву цих факторів є руйнування, вибухи, аварії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]