Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Partola_070673!.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.63 Mб
Скачать

64

Міністерство освіти та науки Національний авіаційний університет

Інститут заочного та дистанційного навчання

Кафедра логістики

Курсовий проект

з дисципліни «Функціональна логістика»

Виконав:

Студент 4 курсу ІЗДН

Партола К.В.

Залікова книжка № 070673

Перевірила:

_______________________

Оцінка:

_______________________

Київ-2010

ЗМІСТ

  1. Вступ

  1. Загальна характеристика підприємства

  2. Координати місця розташування постачальників

  3. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів

4.1. Розробка оптимальної стратегії управління запасами на підприємстві

4.1.1 Диференціація асортименту по методу АВС

4.1.2 Диференціація асортименту по методу XYZ

4.1.3 Характеристика товарних груп аналізів ABC та XYZ

4.2. Вибір систем управління запасами

4.3 Розрахунок параметрів складської системи підприємства та розробка проекту розміщення основних зон складу

4.3.1 Розрахунок параметрів основних зон складу

4.3.2. Розрахунок розміру вантажної площі складу

4.3.3. Розрахунок розміру допоміжної площі склад

4.3.4. Розрахунок площі ділянки приймання

4.3.5. Розрахунок площі ділянки комплектування

4.5.6. Розрахунок площі робочих місць, санітарно-побутових та адміністративних приміщень

4.3.7. Розрахунок розвантажувальної ділянки біля складу

4.3.8. Естетичне оформлення території складського комплексу

4.4. Розробка рекомендацій щодо ресурсного забезпечення роботи складу (підйомно-транспортне обладнання, персонал)

4.4.1. Розрахунок оптимальної кількості підйомно-транспортних машин і механізмів

4.4.2. Розрахунок чисельності та якісного складу персоналу

4.4.3. Розробка графіку роботи складу і роботи персона

4.5. Розрахунок ефективності функціонування складської системи підприємства

4.5.1. Розрахунок показників, які характеризують інтенсивність роботи складу

4.5.2. Розрахунок показників, що характеризують ефективність використання складських площ

4.5.3. Огляд інших показників ефективності роботи складу

Висновок

Список літератури

  1. Вступ

Завдання курсового проекту є досить актуальним на сьогодні, адже склади є одним з основних елементів логістичної системи. На складі здійснюється перетворення предметів праці у відповідності з логістичними потребами інших елементів логістичної системи: транспорту, інших складів, споживачів матеріалів, в тому числі і кінцевих споживачів. На складах вантажі тимчасово накопичуються, маркуються, перепаковуються тощо. Якщо від якості роботи виробничої дільниці залежить якість роботи кінцевого виробу у кінцевого споживача, то від якості роботи складу залежить якість роботи наступних елементів логістичної системи. Організація власного складу створює необхідність також визначення складу та розміру його приміщень та технологічних зон, визначення потреби в обладнанні, необхідність розробки раціональної технології та системи організації праці, а також ряд інших важливих завдань, які пов’язані з експлуатацією складу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]