Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Partola_070673!.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.63 Mб
Скачать
  1. Координати місця розташування постачальників

Таблиця 3.1.

Вхідні дані

Постачальники

Координати місця розташування

П№1

(161; 73)

П№2

(51; 109)

П№3

(145; 158)

П№4

(68; 27)

Таблиця 3.2.

Об’ємно-масові характеристики вантажу

Постачальники

Розмір тари,

см

Вага 1 од. тари,

кг

Кількість од. товару на 1 од. тари,

одиниць

П№1

40*30*60

71

6

П№2

40*50*60

61

8

П№3

30*40*60

52

4

П№4

30*40*60

37

6

Для визначення оптимального розміщення коробок на піддоні керуємося співвідношенням лінійних розмірів місця вантажу і піддону. При формуванні пакету вантаж не повинен виступати за межі піддону більш, ніж на 50 мм. По висоті пакет не повинен перевищувати 1,8 м. Маса пакету з піддоном не повинна перевищувати 1,8 т.

В курсовому проекті для розрахунку кількості транспортних засобів для транспортування продукції необхідно використовувати наступні дані: вартість тарифу за перевезення – 47 грн/км; місткість одного автомобіля складає 30 палет; час розвантаження - 2 години, технічна швидкість автомобіля 60 км/год. Під час розрахунку кількості транспортних засобів, необхідних для поставки продукції, доцільно завантажувати автомобілі повністю з метою ефективного їх використання.

4. Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарів

За допомогою методу визначення центра тяжіння фізичної моделі розподілення визначити місце розташування складу . На міліметровому папері у масштабі 1:10000000 зобразити схематично місце розташування складу та постачальників. Знайти за допомогою отриманих розрахунків віддаленість кожного з постачальників від місця розташування складу методом вибору найкоротшого шляху.

Задача визначення точки території, що відповідає центру тяжіння фізичної моделі системи розподілу, може бути вирішена за допомогою формул (4.1) та (4.2):

(4.1) (4.2)

де , - координати місця розташування складу

Ві – вантажообіг і-го постачальника;

Хі, Yі – координати і-го постачальника;

n – кількість постачальників.

Таблиця 4.1.

Таблиця вантажообігу постачальників.

Постачальники

Координати місця розташування

Вантажообіг

П№1

161

73

454733

П№2

51

109

583564

П№3

145

158

366052

П№4

68

27

476649

  1. метод:

таким чином, використовуючи наведені формули визначаємо координати точки розміщення складського комплексу:

Xскл

105

Yскл

93

  1. метод:

Y

27 73 109 158

27 + 73+ 109 > 158 Y склада = 80

X

51 68 145 161

51 + 68 +145>161 X склада = 65

Отже, координати складу (80;65)

Постачальники

Вантажообіг постачальників, т/рік

Кількість транспортної роботи

1 метод

2 метод

відстань від складу, км

вантажообіг транспорту, ткм/рік

відстань від складу, км

вантажообіг транспорту, ткм/рік

П1

10945374,7

220

2407982426,7

120

1313444960,0

П2

12194488,2

75

914586612,5

250

3048622041,7

П3

7421172,2

510

3784797805,0

410

3042680588,3

П4

6798719,0

95

645878305,0

155

1053801445,0

Разом

37359754,0

 

7753245149,2

 

8458549035,0

Розрахунок кількості транспортних засобів

Для розрахунку кількості транспортних засобів використовуємо вихідні дані, які надаються в умові (Таблиця 1.1, Таблиця 1.2). При розрахунках враховуємо, що необхідно завантажувати автомобілі повністю з метою ефективного їх використання.

Постачальник №1. Розрахунки по першому постачальнику зведемо до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]