Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Partola_070673!.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.63 Mб
Скачать

4.4.3. Розробка графіку роботи складу і роботи персона

Добовий графік роботи складу та персоналу

Види робіт

Термін роботи протягом робочої зміни в годинах та хвилинах

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

20

40

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вивантаження та приймання продукції

Доставка продукції на місця зберігання

Відбір та відпуск товару

Доставка та експедиція

4.5. Розрахунок ефективності функціонування складської системи підприємства

4.5.1. Розрахунок показників, які характеризують інтенсивність роботи складу

Це показники, що дозволяють визначити, наскільки ефективно використовується складський простір при застосуванні конкретних видів складського устаткування:

- вантажообіг складського комплексу;

- питомий вантажообіг складу;

- вантажопереробка, (показник, що характеризує трудомісткість роботи складу);

- коефіцієнт нерівномірності завантаженості складу

Окрім того, до цієї групи показників можна віднести вантажопереробку - показник, який характеризує трудомісткість роботи складу. При розрахунку необхідно також враховувати об’єм робіт щодо переміщення вантажів всередині складу та сумарну роботу складу (як добуток середнього рівня запасу в одиницях на середній рівень запасу в днях).

Показником, який характеризує потужність складу є вантажообіг складського комплексу. Розраховується за формулою:

(4.22)

В=1879784/360=5221 од/день

де Q – кількість одиниць, які поступили на склад за період Т, значення обираємо, як сумарний вантажообіг по чотирьом постачальникам;

Т – тривалість періоду часу.

Питомий вантажообіг складу, який характеризує потужність складу, яка припадає на 1 кв. м. розраховується за формулою:

(4.23)

м2

де S – площа складу, м2.

Коефіцієнт нерівномірності завантаженості складу розраховується за формулою:

(4.24)

де - вантажообіг найнапруженішого місяця, од (для розрахунків обираємо значення середнє між найбільшими вантажообігами постачальників);

- середньомісячний вантажообіг складу, од (значення обирається як середнє для чотирьох постачальників).

Окрім того, до цієї групи показників можна віднести вантажопереробку (показник, який характеризує трудомісткість роботи складу; при розрахунку необхідно враховувати також об’єм робіт щодо переміщення вантажів всередині складу) та сумарну роботу складу (як добуток середнього рівня запасу в одиницях на середній рівень запасу в днях).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]